Razpis: subvencioniranje obresti v Občini Komen

Avtor — 17.09.2016
Občina Komen bo mikro in malim podjetjem ter samostojnim podjetnikom ponudila skupno 10.000 evrov za subvencioniranje obresti, ki so bile obračunane in plačane v letu 2016 za obstoječa posojila.
Razpis: subvencioniranje obresti v Občini Komen

Razpis: subvencioniranje obresti v Občini Komen (Vir slike: Pixabay.com)

Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa opreme in strojev.

Upravičenci do sredstev so:

  • mikro podjetja,
  • mala podjetja in
  • samostojni podjetniki posamezniki – s.p.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu. Prijavitelji lahko vložijo prijavo na razpis do vključno petka, 23. septembra 2016. 

Kot pravočasno se štejejo vloge, ki bodo do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »ne odpiraj, javni razpis – subvencioniranje obresti 2016«, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja.

V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka v svoji ovojnici.

Vir: Komen.si

Oznake:
Iskanje
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>

Vse za podjetje