Priložnost: V svoje podjetje vpeljite poslovni model prihodnosti

Avtor — 02.09.2016
Pomanjkanje dostopa do virov ter resni okoljski izzivi, s katerimi se soočamo v zadnjem času, silijo podjetja k uvajanju novih inovativnih poslovnih modelov, ki temeljijo na trajnostnem pristopu. Ti poleg ustvarjanja dodane vrednosti upštevajo tudi potrebe okolja in družbe.
Priložnost: V svoje podjetje vpeljite poslovni model prihodnosti

Poslovni modeli, ki pri ustvarjanju dodane vrednosti ne upoštevajo potreb okolja in družbe, kmalu ne bodo več zanesljiv in stabilen način poslovanja (Vir slike: Pixabay.com)

Globalni trendi nakazujejo, da so poslovni modeli podjetij, ki v svojem poslovanju uravnotežijo doseganje pozitivnih poslovnih rezultatov s pozitivnimi učinki na družbo in okolje, poslovni modeli prihodnosti. To so poslovni modeli, ki:

  • imajo transparenten in vključujoč način vodenja in upravljanja;
  • v načrtovanje produktov in storitev vključujejo družbene in okoljske učinke;
  • so odgovorni do potrošnikov.

Vodilna globalna podjetja, uspešna srednja in mala podjetja že vključujejo načrtovanje družbenih in okoljskih učinkov v poslovne proceseRastoča globalna skupnost mnenjskih voditeljev se danes več ne sprašuje, zakaj je trajnost nujna, temveč kako jo uresničiti.

Ključni cilj uvajanja trajnosti v poslovne procese je načrtovanje takšnih poslovnih modelov, ki bodo doseganje pozitivnih poslovnih rezultatov uravnotežili z doseganjem pozitivnih družbenih in okoljskih učinkov.

Prijavite se v Akademijo »Vzpostavitev trajnostnih poslovnih modelov v praksi«

Vloga mora prispeti najkasneje do 5. 9. 2016 do 12. ure.

SPIRIT Slovenija bo na podlagi javnega poziva izbral predvidoma 9 podjetij. Ta bodo sodelovala v 15 mesečnem programu izobraževanja in implementacije trajnostnih poslovnih modelov v prakso. 

Vzorčno skupino bodo  sestavljala podjetja s sedežem v Sloveniji iz različnih dejavnosti, različnih velikosti in starosti.

Prijavitelji morajo ob prijavi izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:

  1. Prijavitelj se kot pravna oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga z omejeno odgovornostjo;
  2. Prijavitelj je samostojna pravna oseba, ustanovljena vsaj do 31. decembra 2010;
  3. Prijavitelj, ki ima vsaj 20 redno zaposlenih (t.j. povprečno število zaposlenih v zadnjih 5 letih je 20 ali izkazana rast števila zaposlenih v zadnjih 5 letih, vendar je minimum, ki se upošteva vsaj 10 zaposlenih, na dan oddaje vloge);
  4. Prijavitelj opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji.

Vir: SPIRIT Slovenija

Oznake: