Mladi podjetnik leta 2023 je Seudin Softić iz Autotech!

Obvezno prijavite dohodke, prejete preko spletnih platform

Finančna uprava bo v letu 2024 prejela podatke o dohodkih, ki so bili ustvarjeni s poslovanjem preko spletnih platform v preteklem letu 2023. Zakonska podlaga temelji na direktivi DAC7, ki je bila v okviru Evropske unije sprejeta v letu 2021.
Vir slike: Pixabay

Vir slike: Pixabay

Obvezno poročanje velja za operaterje platform o prodajalcih, ki preko platform ustvarjajo dohodke iz naslova najema nepremičnin, osebnih storitev, prodaje blaga in najema katerega koli načina prevoza. Določbe DAC7 so bile v slovenski pravni red prenesene decembra 2022 z novelo Zakona o davčnem postopku.

Rok za oddajo je 31. marec.

Ali bo uveden nadzor?

Da, finančna uprava bo v letu 2024 navedene podatke uporabljala tudi v okviru davčnih nadzorov. To pomeni, da morajo vsi, ki ustvarjajo dohodke preko spletnih platform, le-te ustrezno prijaviti. Obveznost prijave velja tudi »za nazaj«, torej tudi za dohodke, ki so bili ustvarjeni v letu 2023 in tudi pred letom 2023.

Katere podatke morate vključiti v poročilo?

Operaterji platform so dolžni poročati identifikacijske podatke o prodajalcih, podatke o prejetih nadomestilih, odtegnjenih provizijah, pristojbinah in davkih. Dodatno morajo poročati tudi podatke o številu opravljenih dejavnostih, podatke o finančnih računih, na katere je bilo nadomestilo nakazano. V primeru oddajanje nepremičnin v najem pa za vsako nepremičnino še podatek o vrsti, naslovu in identifikaciji nepremičnine ter številu dni najema.

Do kdaj je potrebno poslati podatke?

Dohodke iz naslova poslovanja preko spletnih platform je treba vključiti v davčno osnovo. Fizične osebe z dejavnostjo ga vključijo v obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pravne osebe ga vključijo v obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Navedena obračuna je treba skladno z določbami ZDavP-2 davčnemu organu predložiti praviloma najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Podrobnejše informacije o davčni obravnavi dohodkov so dostopne na spletnih straneh Finančne uprave.

Vir: Finančna uprava RS

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Ne pozabite na novi obvezni zdravstveni prispevek

Ne pozabite na novi obvezni zdravstveni prispevek

Od januarja 2024 dalje bodo zavezanci za obračun obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje prvič obračunali tudi novi obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Določen je v fiksnem mesečnem znesku 35 evrov. Preberite več >>

Regres in letni dopust

Regres in letni dopust

Regres in letni dopust sta nerazdružljivo povezana. Regres je vsota denarja, ki jo mora delodajalec plačati delojemalcu poleg letnega dopusta po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Letni dopust je pravica delavca, ki se ji slednji ne more odpovedati in ki mu je delodajalec ne sme kratiti. Preberite več >>

Prvo izplačilo pomoči za samozaposlene

Prvo izplačilo pomoči za samozaposlene

Finančna uprava je izplačilo za izjave, prejete do konca septembra, izvedla 10. oktobra 2023. Na podlagi vseh prejetih izjav v septembru, je tako Finančna uprava nakazala zaprošeno pomoč. Nakazila so prejeli upravičenci, samozaposleni zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje. Preberite več >>

Na blagajni ne pozabite na izdani račun

Na blagajni ne pozabite na izdani račun

Novela Zakona o davčnem potrjevanju računov je že v veljavi. Ponovno je uvedena globa za kupce, ki ne bodo vzeli računa. Višina globe je določena na 40 evrov. Preberite več >>

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Oglejte si lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2023. Po novem se zneski olajšav in lestvice dohodnine ne bodo več objavljale v obliki podzakonskega akta. Preberite več >>

Strategija Digitalna Slovenija 2030 sprejeta

Strategija Digitalna Slovenija 2030 sprejeta

Vlada je 23.3.2023 sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030, ki jo je pripravilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Strategija je namenjena načrtovanju spodbujanja digitalne preobrazbe Slovenije v razvojnem obdobju do leta 2030. Preberite več >>

Pomoč države zaradi povišanja cen energentov

Pomoč države zaradi povišanja cen energentov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija malim poslovnim odjemalcem omogočata pomoč zaradi visokih povišanj cen energentov za obdobje od junija do vključno avgusta 2022. Preberite več >>

ECB z zvišanjem obrestnih mer nad inflacijo

ECB z zvišanjem obrestnih mer nad inflacijo

Zaradi previsoke inflacije je svet ECB (Evropske Centralne Banke) 21. julija zvišal obrestne mere. To se je zgodilo prvič po 11-ih letih. V prihodnjih mesecih lahko pričakujemo, da se bodo obrestne mere še zvišale. Preberite več >>

Uredba o določitvi cen električne energije

Uredba o določitvi cen električne energije

Vlada je izdala uredbo o določitvi cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce. Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije. Preberite več >>

Oddajanje nepremičnin v turistični namen

Oddajanje nepremičnin v turistični namen

Kot posameznik lahko oddajate in oglašujete oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če imate to dejavnost ustrezno registrirano. Bodite pozorni na veljavno zakonodajo. Preberite več >>

Oznake:,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje