Kaj nam prinašajo spremembe Zakona o davčnem postopku?

Avtor — 31.07.2015
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku prinaša predvsem spremembe, ki so namenjene poenostavitvi pobiranja davkov in izpolnjevanja davčnih obveznosti. Seminar s to tematiko bo vodila Irena Kamenščak.
Kaj nam prinašajo spremembe Zakona o davčnem postopku?

Kaj nam prinašajo spremembe Zakona o davčnem postopku? (Vir slike: Picjumbo.com)

Kdaj 27.10.2015 od 9:00 do 10:30
Koledar

Z novim predlogom se želijo odpraviti določene administrativne ovire, ki bremenijo davčnega zavezanca in tudi finančno upravo, predvidene so dodatne možnosti za lažje poplačilo davčnega dolga, spreminjajo se nekatera pravila pri davčni izvršbi (v smeri večje socialne varnosti davčnih zavezancev, kjer je to potrebno). 

Poleg tega sprememba v slovenski pravni red prinaša Direktivo EU glede avtomatične izmenjave podatkov, pomembnih za pravilno obdavčevanje dohodkov davčnih zavezancev. Poleg teh glavnih sprememb pa se v zakonu urejajo še nekatere manjše spremembe, ki so namenjene večji ekonomičnosti davčnega postopka, kot so npr. ne-odmera davka, ki se plačuje lokalni skupnosti, če ne presega določenega zneska, pravila glede obresti, če je davčni zavezanec prejel neupravičeno vrnjen davek, podaljšanje zastaralnega roka za posebno hude davčne prekrške…

Na 90-minutnem spletnem seminarju bodo predstavljene bistvene spremembe, ki se nam obetajo na podlagi predvidene novele Zakona o davčnem postopku.

Dnevni red:

Administriranje in davčni zavezanci

 • sprememba pravil glede bančnih računov s. p.-jev
 • način plačila akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost pri dohodkih iz delovnega razmerja
 • izvajanje pobotov
 • uvedba enotnejših rokov napovedi dohodkov, če jih izplača oseba, ki ni plačnik davka
 • prijavljanje dejanskih stroškov pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja
 • obročno plačilo davčnih obveznosti

Davčna izvršba

 • poročanja o stanju na računu davčnega dolžnika
 • dohodki izvzeti iz davčne izvršbe
 • višanje varovanega zneska pri davčni izvršbi

Institut vnaprejšnjega cenovnega sporazuma

 • novost na področju transfernih cen

Poročanje med FU držav članic EU

 • izmenjava podatkov med davčnimi / finančnimi upravami

Druge manjše spremembe