Posebnosti iz področja plač in drugih stroškov dela

Podjetje SAOP d.o.o. je tokrat v njihovo družbo povabilo Ksenijo Mihovar Globokar, direktorico Službe Vlade RS za zakonodajo, ki vas bo opozorila na posebnosti iz področja plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015.
Posebnosti iz področja plač in drugih stroškov dela

Posebnosti iz področja plač in drugih stroškov dela (Vir slike: Pixabay.com)

Kdaj 11.12.2015 od 9:00 do 11:00
Kje Spletni seminar
Koledar

Vsebina:

  • predstavili bomo vse ukrepe, ki posegajo v plače in druge stroške dela v javnem sektorju,
  • opozorili vas bomo tudi na druge ukrepe na področju, ki so v veljavi še iz preteklih let (sklepanje delovnih razmerij, sklepanje pogodb…),
  • ker se je letos sprostilo napredovanje v plačne razrede in nazive, vam bomo pojasnili najbolj pogoste dileme povezane z ocenjevanjem (koga se ocenjuje, kdo ocenjuje, če se predstojnik zamenja, kaj če ni ocen preteklih let…), izpolnjevanje pogojev za napredovanju po številnih letih omejitev, prenos doseženih napredovanj ob spremembi delovnega mesta, zaposlitve, kdo napreduje v letu 2015 za en ali dva plačna razreda in vse drugo, ….
  • podali vam bomo koristne nasvete, s pomočjo katerih boste pravilno določali višino plače, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in delovno uspešnost,
  • opozorili vas bomo na predpise, ki jih morate pri tem upoštevati.