Primeri knjiženj zahtevnejših poslovnih dogodkov

Avtor — 05.02.2016
Vse, ki delate v računovodstvih in knjigovodstvih in bi želeli svoja osnovna znanja podkrepiti in razširiti z dodatnimi znanji s področja teorije in prakse računovodstva, podjetje SAOP d.o.o. vabi, da se jim pridružite in se udeležite njihovega seminarja.
Primeri knjiženj zahtevnejših poslovnih dogodkov

Primeri knjiženj zahtevnejših poslovnih dogodkov (Vir slike: Pixabay.com)

Kdaj 19.04.2016 od 9:00 do 12:15
Kje Spletni seminar
Koledar

Spoznali boste primere knjiženj in obrazložitev zahtevnejših poslovnih dogodkov, ki se pojavljajo v praksi. Prikazali vam bodo najpogostnejše dileme in napake, ki se pri evidentiranju in razumevanju zahtevnejših poslovnih dogodkov dogajajo v praksi. Opozorili vas bodo, katerih napak evidentiranja poslovnih dogodkov revizorji in inšpektorji ne priznavajo in vam tako povečujejo davčno osnovo.

Cilji seminarja:

  • predstavljeni bodo določeni zahtevnejši poslovni dohodki s področja dolgoročnih sredstev (najemni),
  • spoznali boste razliko med nepremičninami in naložbenimi nepremičninami ter njihovim vrednotenjem in amortiziranjem,
  • seznanili vas bodo z računovodskim in davčnim vidikom inventurnih razlik ter oslabitve in odpisov terjatev,
  • kdaj govorimo o tekočem vzdrževanju ali nakladnem vlaganju v opredmetena osnovna sredstva,
  • spoznali boste, kako evidentirati in poročati v primeru državnih pomoči in subvencij, ki se dobijo na javnih razpisih,
  • spoznali boste računovodski, davčni in statusni vidik izplačil dobičkov iz izstopov lastnikov iz gospodarskih družb,
  • predstavili vam bodo določene knjižbe poslovnih dogodkov.

Predavateljica: 

Dr. Lidija Robnik je dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah in fakultetah.