Za registracijo podjetja potrebno soglasje lastnika!

Avtor — 25.06.2017
Pred nekaj leti so spremembe zakona o gospodarskih družbah vpeljale pomembno novost, ki se tiče tistih, ki ustanavljate podjetje: za registracijo podjetja na naslovu prostora, ki ni v vaši lasti, je potrebno izrecno soglasje lastnika.
za registracijo podjetja potrebno soglasje lastnika

za registracijo podjetja potrebno soglasje lastnika

Ob registraciji podjetja na VEM točki  je potrebno soglasje lastnika objekta na katerem bi radi registrirali svoj poslovni naslov. Potrebno je priložiti poseben obrazec, ki je podpisan s strani lastnika nepremičnine ter overjen na upravni enoti ali pri notarju.

Če vam pisarno oddaja podjetje, ki ni lastnik poslovnega prostora, podpis tega podjetja ne zadostuje. Izjavo vam mora overiti sam lastnik prostorov. Obrazec mora vsebovati podatke lastnika poslovnega prostora (ime, naslov, davčna številka), na njem mora biti jasno razvidno za kateri prostor gre, hkrati pa morajo biti navedeni podatki za podjetje, ki se mu daje dovoljenje za opravljanje dejavnosti: ime, davčna številka ter naslov poslovanja.

Sedež podjetja lahko registirate tudi pri nas.

Če podjetje še ni ustanovljeno, zadostuje navedba bodočega imena podjetja, naslova podjetja ter zastopnika, davčne številke ne morete navesti, ker še ne obstaja, razen za s.p., kjer je davčna številka osebe enaka davčni številki s.p. Iz prakse lahko potrdimo, da zgoraj omenjeni podatki zadostujejo tudi v primeru, če podjetje še ni ustanovljeno. Izjavo mora lastnik podjetja overiti bodisi na upravni enoti ali pri notarju. Priporočamo vam overitev na upravni enoti, saj je to bistveno ceneje.

Že kar nekaj vprašanj smo dobili s strani podjetnikov, ki želijo svoje podjetje registrirati v stanovanjskem bloku, v katerem so v najemu. Potrebno je dobiti dovoljenje za poslovanje s strani lastnika stanovanja. Če je teh lastnikov več, je potrebno dobiti dovoljenje s strani vseh lastnikov stanovanja.

Dovoljenja ne potrebujete v primeru, da ste sami lastnik prostora, v tem primeru lahko lastništvo preverijo referenti na VEM točki. Nova določba velja za zavode, delniške družbe, družbe z neomejeno odgovornostjo, seveda pa tudi za s.p. in d.o.o., tako pri registraciji nove oblike podjetja, kot tudi pri spreminjanju naslova za že obstoječe podjetje.

Naj poudarimo, da izjem glede izjav ni. Izjav ni mogoče predložiti naknadno, sorodnik ali partner lastnika objekta prav tako potrebuje overjeno izjavo lastnika prostora. Brez izjave registracija podjetja ni mogoča.

Preverite našo storitev virtualna pisarna

Oznake: , , ,