Kaj mora gostinec urediti po odprtju s.p.?

Ko podjetnik uredi vse potrebno za ustanovitev, oziroma vpis s.p. v register, se njegovo delo šele dobro začne. V članku navajamo nekaj pomembnih podrobnosti, na katere podjetnik po odprtju s.p. ne sme pozabiti. Pogoji za opravljanje posamezne dejavnosti so vezani na vsako dejavnost posebej, mi pa smo kot primer vzeli gostilniško dejavnost.
gostilniška dejavnost

Podjetnik lahko skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah prične opravljati dejavnost z dnem vpisa v Poslovni register Slovenije. Postopek vpisa podjetnika, vpisa sprememb podatkov in vpisa prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika vodi AJPES.

Svoj s.p. lahko podjetnik odpre sam, preko portala e-VEM, za kar potrebuje digitalno potrdilo. Postopek pa je mogoče izvesti tudi osebno, na eni od točk SPOT (e-VEM). Če podjetnik s.p. odpira na kateri izmed za to pooblaščenih točk, mu lahko na licu mesta hkrati uredijo tudi vpis v davčni register in prijavo v obvezna socialna zavarovanja.

Odprtje poslovnega računa

Po oddaji prijave za vpis v register bo podjetnik v nekaj dneh po izbranem datumu prijave prejel sklep o registraciji. S.p. je mogoče odpreti do enega meseca pred pričetkom delovanja, datum začetka delovanja torej izbere podjetnik sam in ni nujno datum, na katerega odda vlogo za odprtje.

Po prejemu sklepa o registraciji s.p. se bo moral podjetnik s sklepom odpraviti na izbrano banko, kjer bo odprl poslovni račun. Druga možnost, ki jo ima, je uporaba že obstoječega osebnega transakcijskega računa tudi za namene poslovanja. V tem primeru bo na svoji banki podjetnik račun vrste A (osebni) moral spremeniti v račun vrste T (poslovni). Že od leta 2015 pa se pri registraciji s.p. ne potrebuje več ločenega transakcijskega računa za opravljanje dejavnosti in se lahko za osebne in poslovne namene uporablja skupni račun.

Prijava v zavarovanja in davčni register

Podjetnik mora v 8 dneh po vpisu v register urediti prijavo v obvezna socialna zavarovanja. V primeru, da gre za popoldanski s.p., bo potrebna prijava v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Najkasneje v 8 dneh po vpisu v register pa je potrebno oddati tudi obrazec, s katerim se pristojni davčni urad obvesti o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (vpis v davčni register). Oboje lahko podjetnik uredi tudi hkrati z odprtjem s.p. na portalu e-VEM ali eni od točk SPOT.

Dovoljenja in pogoji za opravljanje dejavnosti

Pri številnih dejavnostih zakonodaja postavlja dodatne zahteve in pogoje, ki jih mora podjetnik izpolnjevati pred pričetkom opravljanja takšne dejavnosti. Dejavnost, za katero se zahteva opravljanje pogojev, se sicer lahko registrira, še preden podjetnik dejansko izpolnjuje pogoje za njeno opravljanje. Pomembno je, da so pogoji izpolnjeni, preden se dejavnost prične izvajati.

Primer: Dejavnosti gostiln

Gostilniška dejavnost je ena od dejavnosti, ki zahteva izpolnjevanje kar nekaj pogojev iz različnih področij. Gostilne so gostinski obrati, ki po naročilu nudijo ožji izbor toplih in hladnih jedi, napitke in pijače vseh vrst.

restavracija

Objekt, njegove zunanje površine in primerno označevanje

Objekt v katerem se izvaja gostilniška dejavnost, mora imeti uporabno dovoljenje, ki se pridobi z oddajo vloge na pristojni Upravni enoti. Obrat mora imeti vidno označeno podjetje in sedež gostinca ter vrsto in ime obrata. Če gre za nastanitveni obrat, pa je potrebna tudi označba kategorije, v katero je obrat uvrščen. Vsi napisi morajo biti v Slovenščini, vhod v gostinski obrat in napis, pa morata biti v času nočnega obratovanja osvetljena.

Zunanje površine gostišča predstavljajo tisti del funkcionalnega zemljišča objekta ali dela objekta, v katerem je gostinski obrat in druge zunanje površine, ki so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti na prostem. Zunanje površine morajo biti ustrezno urejene in primerno označene. Površine namenjene dostavi blaga in odvozu odpadkov morajo biti fizično in vidno ločene od zunanjih površin, ki so namenjene gostom in od drugih javnih površin. Potrebno je urediti tudi dostop do vhoda za goste in ustrezno parkirišče, če je gostišče dosegljivo z motornimi vozili. Gostišče mora imeti urejeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odplak, varstvo pred požarom, priključitev na električno omrežje ter zagotovljeno telefonsko povezavo z javnim telefonskim omrežjem.

Gostišče mora upoštevati tudi minimalne prostorske pogoje. Poskrbljeno mora biti za kuhinjo, gostilniško sobo s točilnim pultom, stranišče za goste, garderobo in stranišče za zaposlene, prostore za družabni program (če ima živo glasbo).

Obratovalni čas in označevanje cen

Obratovanje gostišča se določi samostojno, v skladu s poslovnimi interesi podjetnika. Poslovanje gostišča je zahtevano v njegovem rednem obratovalnem času, ki se določi tudi glede na vrsto gostinskega obrata in mora biti potrjen s strani občine. Razpored obratovalnega časa je potrebno prijaviti 15 dni pred začetkom obratovanja, pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje leto (če pride do sprememb), oz. pred spremembo obratovalnega časa, na posebnem obrazcu. Razpored se objavi na vidnem mestu, ob vhodu v obrat.

Gostinec je dolžan svojim gostom vnaprej zagotoviti tudi cene svojih storitev. Slednje morajo biti izpisane čitljivo in gostom na razpolago v vseh prostorih, kjer se nudijo storitve.

Varnost živil

Gostinec lahko svojim gostom nudi le živila, ki ob predvideni uporabi ne predstavljajo nevarnosti za njihovo zdravje. Za zagotavljanje varnosti živil je potrebno zagotavljati njihovo sledljivost, vse do proizvajalcev. Pomembno pa je tudi pravilno označevanje živil in njihovo predstavljanje, na način, ki ne zavaja potrošnikov.

Alkohol in tobačni izdelki

Oseba, ki izvaja gostilniško dejavnost mora upoštevati določene omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač. Tu je mišljena predvsem omejitev prodaje osebam mlajšim od 18 let, pa tudi omejitve glede časovnega okna prodaje alkoholnih izdelkov in prostorov, kjer je dopuščeno kajenje.

Za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov je potrebno prej pridobiti dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov. Dovoljenje se pridobi za vsak poslovni prostor v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov. Vlogo je mogoče oddati elektronsko preko portala SPOT, vloži pa jo s.p., ki prodaja tovrstne izdelke v poslovnem prostoru. Za pridobitev dovoljenja je potrebno plačati tudi upravno takso, v višini 18,10 evrov. Dovoljenje po pridobitvi velja 5 let od izdaje, z možnostjo podaljšanja.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. V MP sta vam v vsakem trenutku na voljo dva pravnika.

V času karantene bodo vsa svetovanja izvedena bodisi prek e-maila ali video klica.

Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

Startup pravnik

Startup pravnik

Startup pravnik pogosto naleti na primere mladih podjetnikov ali ekip, ki imajo razvito idejo ali produkt in so pred kratkim vstopili na trg z odličnim produktom, zagreto ekipo in rastočo prodajo. Kaj pa, če na podjetje pogledamo s formalnopravnega vidika: je res vse tako, kot mora biti? Preberite več >>


Koronavirus ukrepi: UTD za s.p. potrjen, podjetja bodo prejela odpis ZPIZ prispevkov

Koronavirus ukrepi: UTD za s.p. potrjen, podjetja bodo prejela odpis ZPIZ prispevkov

Samozaposleni (s.p.) bodo prejeli neke vrste UTD - nadomestilo za izpad prihodkov, prav tako bodo pokriti vsi socialni prispevki, vendar le v primeru, da se je ta izpad res zgodil. Podjetja bodo oproščena ZPIZ prispevkov, delovno aktivni bodo zaradi večje ogroženosti prejeli 200 evrov dodatka, na voljo je tudi kritje stroškov za delavce na čakanju. Preberite več >>

BREXIT – kako bo vplival na mojo znamko EU?

BREXIT – kako bo vplival na mojo znamko EU?

Velika Britanija je s 1.2.2020 izstopila iz EU, kar pomeni, da je od tega dne smatrana kot tretja država (nečlanica EU). Po dogovoru trenutno od 1.2. do 31.12.2020 sicer velja prehodno obdobje, kar pomeni, da v tem času evropsko pravo še vedno velja in se uporablja tudi na britanskem ozemlju. Spremembe in prilagoditve na izstop se torej obetajo na večini področij, prav tako tudi na področju industrijske lastnine. Preberite več >>

Do bolniškega lista po novem kar elektronsko!

Do bolniškega lista po novem kar elektronsko!

S februarjem 2020 se uvaja obvezna uporaba elektronskega bolniškega lista (eBOL), ki predstavlja pomembno novost za delodajalce in njihove zaposlene. Od 1.2.2020 zaposlenim namreč več ne bo potrebno dostavljati bolniškega lista v papirni obliki, saj bo vzpostavljena obveznost prevzemanja elektronskih bolniških listov. Preberite več >>

Če stanovanje oddajate prek Airbnb-ja ali Bookinga, ste zavezanec za DDV!

Če stanovanje oddajate prek Airbnb-ja ali Bookinga, ste zavezanec za DDV!

Če stanovanje oddajate prek Airbnb-ja, Bookinga ali druge tuje platforme, se morate identificirati za namene DDV. FURS bo v začetku leta 2020 izvajal poostrene nadzore na tem področju in kaznoval tiste, ki tega do takrat ne bodo uredili. Preberite več >>

Register dejanskih lastnikov: FURS že izvaja strog nadzor

Register dejanskih lastnikov: FURS že izvaja strog nadzor

Vpis v Register dejanskih lastnikov je obvezen že od 19.1.2018, v zadnjem času pa je FURS pospešeno pričel z izvajanjem nadzora nad izvajanjem zakonskih določb in izdajanjem plačilnih nalogov pravnim osebam, ki svoje obveznosti niso izpolnile. Preberite več >>

Bliža se rok za oddajo podatkov za četrtletno poročanje

Bliža se rok za oddajo podatkov za četrtletno poročanje

Ponovno bo treba predložiti podatke za četrtletno poročanje o poslovanju poslovnih subjektov. Zavezanci boste morali podatke predložiti do 31. oktobra 2019. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

08.05.2020 od 14:30 do 19:30
!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

KONFERENCO ZARADI RAZMER VEZANIH NA KORONAVIRUS PRESTAVLJAMO!!! Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje