Kakšna je razlika med slovensko znamko in znamko EU

Pred registracijo znamke je podjetnik soočen s kar nekaj temeljnimi odločitvami, ena od teh je tudi izbira območja zaščite njegove znamke. V članku smo zato razdelali osnovne prednosti in slabosti ter razlike pri registraciji znamke v Sloveniji ali v EU, ki bodo podjetniku v pomoč pri njegovi odločitvi.
slo ali eu znamka

Odločitev za slovensko ali evropsko znamko zahteva temeljit premislek. (Vir slike: Pixabay)

Ko se podjetnik loteva zaščite svoje znamke, mora – še preden se spusti v postopek registracije – razmisliti o območju, na katerem želi, da je njegova znamka zaščitena. Znamke so namreč teritorialno omejene, kar pomeni, da so zaščitene le na ozemlju, kjer je bila znamka prijavljena in nato registrirana. Od te izbire bo odvisen že začetek postopka, saj se prijave za slovensko znamko in znamko EU ne vlagajo pri istem uradu za intelektualno lastnino. Kakšen obseg zaščite bo podjetnik izbral, pa bo diktiralo tudi druge dejavnike v postopku. Različen bo zahtevani obseg preverbe razpoložljivosti imena, višina pristojbin v postopku, itd.

Če se podjetnik odloči za registracijo znamke v Sloveniji, bo njegova znamka zaščitena le na področju Slovenije. Če pa se odloči za registracijo znamke v EU, bo zaščita obsegala vse članice EU, tudi Slovenijo. Njegova končna izbira bo na koncu odvisna od njegovih poslovnih načrtov, pa tudi finančnih zmožnosti. Razmisliti bo moral, v katero smer namerava usmeriti svoj posel v naslednjih letih. Ali bo ostal osredotočen le na domači trg ali pa bo posloval tudi v tujini. Z odgovori na ta vprašanja lahko izračuna tudi stroškovni vidik registracije, ki je v postopkih različen.

1. Izbira urada za intelektualno lastnino

Postopka registracije slovenske znamke in znamke EU se izpeljeta pred različnimi uradi. Postopek registracije slovenske znamke se prične in konča pred slovenskim uradom za intelektualno lastnino (URSIL) in poteka v slovenskem jeziku. Znamko EU pa se registrira pred evropskim uradom za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ima sedež v Španiji. Prijavo za znamko EU je mogoče vložiti v enem od evropskih jezikov, tudi v Slovenščini.

2. Kdo lahko prične postopek?

Prijavo za slovensko znamko lahko slovenski prijavitelj (pravna ali fizična oseba) vloži sam ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu. Če gre za tujega prijavitelja, bo potrebno v postopku pridobiti pomoč slovenskega zastopnika.

Prijavo za registracijo znamke EU lahko vloži vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem v EU in pravna oseba z glavno poslovno enoto ali resnično in dejansko poslovalnico v EU – sama ali preko zastopnika, ki je vpisan na seznam zastopnikov pri EUIPO. Prijavitelja, ki v EU nima stalnega prebivališča ali glavne poslovne enote ali resnične in dejanske poslovalnice, bo v postopku moral zastopati poklicni zastopnik.

3. Kako pričeti?

Postopek registracije znamke v Sloveniji se prične z vložitvijo prijave pri URSIL. Prijavo je mogoče vložiti fizično (osebno ali po pošti) ali pa elektronsko. Urad po prejemu prijave najprej preveri, ali prijava izpolnjuje pogoje za registracijo znamke. Pri tem pa ne preverja obstoja že prej registriranih enakih ali podobnih znamk. Hkrati z vložitvijo prijave, oziroma po pozivu urada, je potrebno plačati tudi prijavne pristojbine (prvi del pristojbin). Registracijske pristojbine (drugi del pristojbin) pa se plačajo po pozivu urada, tik pred samo registracijo znamke.

Vlaganje prijave pri EUIPO poteka na podoben način. Najbolj enostavno je elektronsko izpolnjevanje in vlaganje prijave. Še isti dan po vložitvi prijave, oziroma najkasneje v enem mesecu po vloženi prijavi, je potrebno poravnati celoten znesek pristojbin.

Postopek od vložitve prijave naprej pri obeh uradih poteka podobno. Ko urad ugotovi, da prijava izpolnjuje vse zahtevane pogoje, se znamka objavi in prične teči 3-mesečni rok za ugovor, s strani imetnikov ali prijaviteljev drugih podobnih znamk.

Pri celotnem postopku prijave vam lahko pomaga naš pravni oddelek.

4. Obseg zaščite

Registracija znamke v Sloveniji imetniku znamke nudi zaščito znamke na ozemlju Slovenije. Podjetnik naj se za registracijo slovenske znamke odloči v primerih, ko deluje le na območju Slovenije in nima načrtov za širitev poslovanja na druge trge.

Registracija znamke EU pa zaščito nudi na ozemlju vseh članic EU, zato bo ustrezala podjetniku, ki posluje v Sloveniji in tudi po drugih državah članicah. Takšna registracija je smiselna tudi v primerih, ko podjetnik ne posluje po vseh članicah EU, ampak le po nekaterih. Skupni stroški registracije slovenske znamke in nadaljnje širitve registracije po posameznih državah so namreč na koncu lahko višji, kot če bi namesto tega registriral samo znamko EU.

5. Obstoj drugih znamk

Preden se podjetnik poda v registracijo, je potrebna temeljita preverba razpoložljivosti imena njegove znamke v uradnih bazah, ki so dostopne preko spleta. Ime naj se preveri tako v originalni različici, kot tudi razne njegove izpeljanke in besede s podobno izgovarjavo.

Če bo šlo za registracijo znamke v Sloveniji, se lahko preverbo opravi v slovenski bazi znamk, ki je dostopna na spletni strani URSIL in zajema vse znamke, ki veljajo na področju Slovenije. Baza znamk, ki so prijavljene ali registrirane preko EUIPO, je dostopna na strani EUIPO search. Za najbolj podrobno preverbo, ki zajema znamke po vsem svetu, pa velja uporabiti stran TM view.

6. Cena

Stroški registracije znamke v Sloveniji se precej razlikujejo od tistih, ki so potrebni za registracijo znamke EU. Cena registracije znamke v Sloveniji je na prvi pogled bistveno nižja in ugodnejša, vendar se pri preračunu stroškov pokaže, da lahko pri registraciji znamke EU za nekoliko višjo ceno dobimo več, predvsem glede na to, da je ozemlje zaščite veliko širše.

Osnovne pristojbine za registracijo znamke v Sloveniji zajemajo 3 razrede blaga in storitev po nicejski klasifikaciji in znašajo 250 evrov. Pristojbine za registracijo znamke EU, za en razred blaga in storitev po nicejski klasifikaciji, pa znašajo 850 evrov. Za prvi dodatni razred se doplača 50 evrov, za vsak nadaljni razred pa 150 evrov.

Poleg pristojbin je potrebno upoštevati tudi tarife zastopnika v postopku, če se podjetnik zanj odloči, kar vsekakor priporočamo. Cene tu variirajo od zastopnika do zastopnika. Izkušenega zastopnika za registracijo blagovne znamke lahko najamete tudi pri nas.

Strošek registracije znamke se morda na začetku zdi visok, vendar je potrebno upoštevati, da slovenska znamka in znamka EU veljata 10 let. V tem času imetnik dodatnih stroškov z vzdrževanjem veljavnosti znamke nima.

7. Potrdilo o registraciji

Ko v postopku registracije slovenske znamke poteče obdobje za ugovor in ugovor zoper registracijo znamke ni bil vložen, URSIL najprej pozove prijavitelja, da poravna pristojbino za registracijo znamke. Po prejemu plačila se imetniku nato izda pisno odločbo o registraciji znamke.

Po uspešni registraciji znamke EU, je potrdilo o registraciji javno objavljeno na njihovi spletni strani in ga je mogoče s spleta naložiti dva dni po objavi. Potrdila o registraciji urad ne izda v papirnati obliki, lahko pa se zahteva overjene ali neoverjene kopije potrdila o registraciji.

8. Kaj pa širitev znamke?

Če se podjetnik odloči, da mu zaščita znamke na področju Slovenije ali EU več ne zadostuje, mu tako URSIL ko EUIPO dajeta možnost, da preko njiju izpelje postopek mednarodne registracije znamke preko madridskega sistema. Urad, kjer je vložena prijava za znamko, oziroma je ta registrirana, se pojmuje kot urad izvora. URSIL in EUIPO torej oba lahko služita kot urad izvora v postopku širjenja registracije znamke na države članice madridske unije.

Postopek je v osnovi enak pri obeh uradih. Po vloženi prijavi ali registraciji znamke pri URSIL ali EUIPO je podjetniku omogočeno, da preko urada izvora vloži prijavo za širitev zaščite na druge države. Poleg pristojbin za mednarodno registracijo, ki se plačajo neposredno Svetovni orgnizaciji za intelektualno lastnino (WIPO), se plačajo tudi pristojbine za posredovanje prijave iz urada izvora na WIPO. Pristojbine za prepošiljanje prijave se plačajo neposredno uradu izvora.

V primeru, da je urad izvora URSIL, bodo prijavitelja bremenile pristojbine za prepošiljanje prijave v vrednosti 60 evrov. V primeru, da gre za znamko prijavljeno ali registrirano pri EUIPO, pa pristojbine za prepošiljanje prijave znašajo 300 evrov.

9. Kaj torej izbrati?

Odločitev, ali znamko registrirati v Sloveniji ali v EU, je, kot smo že pojasnili, odvisna od mnogih dejavnikov. Podjetnik naj svoje želje, načrte in pričakovanja zapiše na papir in razmisli o vložku, ki ga je pripravljen nameniti registraciji znamke. Pri tem naj upošteva, da znamka velja 10 let, predstavlja pa tudi naložbo v razvoj njegovega poslovanja in zaščito njegove znamke pred konkurenco. Cena postopka naj zato ne bo glavni dejavnik pri odločanju.

Glavno vodilo pri odločitvi naj bo predvsem obseg podjetnikovega sedanjega in prihodnjega poslovanja. Če poslovanje poteka le v Sloveniji (in bo tudi vnaprej), potem bo slovenska znamka povsem dovolj. Če pa že posluje tudi v članicah EU, oziroma tam namerava poslovati v prihodnje, je bolj primerna registracija znamke EU.

Viri: URSIL in EUIPO

Če še vedno niste prepričani, ali je registracija blagovne znamke smiselna tudi za vas, vas vabimo na 1-urni posvet, kjer vam bo svetovala naša izkušena pravnica, ki je tudi uradna zastopnica za modele in znamke pri URSIL, in se že nekaj let ukvarja predvsem s svetovanjem na področju prava intelektualne lastnine in z zastopanjem strank v postopkih registracije znamk in modelov. Cena 1-urnega posveta je 49 eur + DDV. Prijavite se na spodnjem obrazcu.

Prijave na 1-urni posvet o smiselnosti registracije vaše blagovne znamke:

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>


Imetniki mednarodnih znamk: kaj pričakovati v primeru brexita brez dogovora?

Imetniki mednarodnih znamk: kaj pričakovati v primeru brexita brez dogovora?

Trenutno je brexit vroča tema, ki se še vedno vsakodnevno pojavlja na naslovnicah novic. EU je pred kratkim odobrila že drugo prestavitev brexita, tokrat do 31. oktobra. Nekaj časa za dosego dogovora je torej še ostalo, preverili pa smo, kakšen bo položaj imetnikov mednarodnih znamk, v katerih je imenovana v EU, v primeru, da dogovora ne bo. Preberite več >>

Število registriranih blagovnih znamk v porastu!

Število registriranih blagovnih znamk v porastu!

V članku tokrat predstavljamo statistične podatke glede prijavljenih in registriranih znamk, modelov in patentov na področju Slovenije in širše. Številke predvsem na mednarodnem področju z leti naraščajo, kar nam lahko pove, da se podjetniki vedno bolj zavedajo pomena zaščite njihove intelektualne lastnine. Preberite več >>

Top 10 najdražjih blagovnih znamk

Top 10 najdražjih blagovnih znamk

V članku predstavljamo deset znamk, ki imajo trenutno največjo vrednost na svetu. Kot je opaziti, so njihovi imetniki predvsem velika podjetja, ki so na trgu prisotna že desetletja. Rast vrednosti znamke do takšnih razsežnosti torej zahteva svoj čas in trud, saj ni dosežena kar čez noč. Preberite več >>

Kako zgraditi vrednost blagovne znamke?

Kako zgraditi vrednost blagovne znamke?

Ko je blagovna znamka registrirana, lahko njena vrednost raste ali pada. To je odvisno od tega, koliko podjetnik vanjo vlaga, pa tudi od tržnih sil in samega uspeha podjetja. Vlaganje v znamko naj podjetnik dojema kot naložbo, saj blagovna znamka predstavlja del premoženja podjetja. Lahko se jo licencira, proda ali uporabi pri poroštvu, zato vprašanje njene vrednosti vsekakor ni brezpredmetno. Preberite več >>

BlackBerry v tožbo proti Twitterju zaradi kršitve patenta

BlackBerry v tožbo proti Twitterju zaradi kršitve patenta

BlackBerry je letošnjega februarja proti Twitterju vložil tožbo, v kateri ga obtožuje kršitve patentov, ki ščitijo njihovo tehnologijo mobilnega sporočanja. Preberite več >>

Kršitev in pravno varstvo blagovne znamke

Kršitev in pravno varstvo blagovne znamke

Pred vstopom na trg je priporočljivo pregledati ustrezne baze podatkov, saj obstaja možnost, da so logotip, besedna zveza ali slogan, s katerimi se želite pojavljati in predstavljati na trgu, že pravno zavarovani kot blagovna znamka. Preberite več >>

Gradnja blagovne znamke na družbenih omrežjih: pravila igre

Gradnja blagovne znamke na družbenih omrežjih: pravila igre

Ker prepoznavnost blagovne znamke gradimo tudi preko družbenih omrežij, je pomembno, da vsak podjetnik pozna pravila igre. Pomembna sta čas in strategija! Kdaj, kako pogosto in kako konsistentno objavljamo novice na družabnih medijih, namreč ni vseeno. Prav tako pa ni vseeno, kdo nas spremlja. So to zainteresirane stranke in potencialni kupci ali zgolj muhe enodnevnice? Preberite več >>

Najpogostejše napake pri registraciji znamke

Najpogostejše napake pri registraciji znamke

Znamka imetniku služi kot sredstvo identifikacije, hkrati pa omogoča tudi razločevanje njegovih proizvodov in storitev od tistih, ki jih trži njegova konkurenca. Ko se podjetnik odloči pričeti s postopkom registracije znamke, naj prej poskrbi, da se izogne nekaterim najpogostejšim napakam, ki so opisane v nadaljevanju. Preberite več >>

Social CEO: Kaj mora podjetnik vedeti o komunikaciji na družbenih omrežjih?

Social CEO: Kaj mora podjetnik vedeti o komunikaciji na družbenih omrežjih?

Dandanes ne komuniciramo zgolj na sestankih in poslovnih srečanjih. Prav tako ne komuniciramo samo preko elektronske pošte. Velik del komunikacije se je preslikal med družbena omrežja, vendar je le-ta prikrita in ne vedno samoumevna. Preberite več >>

Oznake: , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Nov termin! 3-dnevna WordPress delavnica: postavi svojo spletno stran!

03.06.2019 od 15:00 do 07.06.2019 18:00
Nov termin! 3-dnevna WordPress delavnica: postavi svojo spletno stran!

Pri prvih korakih v WordPressu vam bo priskočil na pomoč strokovnjak, ki je postavil že 250 spletnih strani! WordPress je najbolj popularen CMS (ang. content management system), saj obvladuje kar med 50 in 60 odstotkov tržnega deleža. Nameravate postaviti svojo spletno stran? Uporabljamo ga tudi za naš portal in ga toplo priporočamo!
Preberite več >>

MP delavnica: Pravne zahteve za spletne trgovce

14.06.2019 od 9:00 do 13:00
MP delavnica: Pravne zahteve za spletne trgovce

Lastniki spletnih trgovin ponavadi najprej poskrbijo za to, da je njihova spletna stran za obiskovalce - potencialne kupce - privlačna, enostavna in uporabna. Da bi se izognili morebitnim kaznim, pa je takoj za tem treba zadostiti tudi vsem pravnim zahtevam!
Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

14.06.2019 od 13:00 do 17:30
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.
Preberite več >>

Vse za podjetje
Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP
Projekt Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP