McDonald’s nesrečni poraženec v bitki za znamko Big Mac

Evropski urad za intelektualno lastnino (EUIPO) je razveljavil zaščiteno blagovno znamko EU Big Mac, katere imetnik je bil gigant hitre hrane, McDonald's. To pomeni, da je ime sedaj v prosti uporabi in ga pri poslovanju lahko uporablja kdorkoli.
burger big mac

Blagovna znamka EU Big Mac, je z odločitvijo EUIPO razveljavljena. (Vir slike: Pixabay)

Zadeva, ki se je odvijala že od aprila 2017 je končno dobila epilog in se zaključila s presenetljivim in po mnenju javnosti dokaj nepričakovanim izidom. Postopek sicer po vsej verjetnosti še ni dokončan, saj so pri McDonald’su podali izjavo, da se na odločitev nameravajo pritožiti.

McDonald’s, ki je znan po agresivnem branjenju imen svojih imen in znamk, je sicer že leta 2009 klonil pred malezijskim ponudnikom hitre prehrane. Slednjemu je namreč po 8 letih uspelo pridobiti pravico do zaščite in uporabe imena McCurry.

Supermac’s proti McDonald’s

Irski ponudnik hitre hrane Supermac’s je pri širjenju svojega poslovanja po ostalih državah EU naletel na blokado s strani McDonald’sa. Ta jim je onemogočal zaščito imena njihovega podjetja kot znamke EU, kar bi jim olajšalo poslovanje izven Irske. McDonald’s je blokado utemeljeval z obrazložitvijo, da sta si imeni njihovega burgerja in podjetja Supermac’s v tolikšni meri podobni, da bi povzročili zmedo v javnosti.

Supermac’s je v odgovor sprožil postopek pri EUIPO, pri čemer se je skliceval na enega od razlogov za razveljavitev znamke iz Uredbe o blagovni znamki EU. Ta v 58. členu določa, da se lahko pravice imetnika blagovne znamke EU razveljavijo, če se v neprekinjenem obdobju petih let blagovna znamka v Uniji ni resno in dejansko uporabljala za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana, za neuporabo pa ne obstajajo upravičeni razlogi. McDonald’s torej po njihovem mnenju znamke Big Mac ni resno in dejansko uporabljal v neprekinjenem obdobju petih let, za kar niso imeli utemeljenih razlogov.

McDonald’s predstavi svojo stran

Pri McDonald’su se z obtožbami niso strinjali in so v odgovoru navajali, da je bila znamka Big Mac kontinuirano uporabljana v večjem številu članic EU. Pri tem so se sklicevali tudi na oglaševanje in milijonsko prodajo teh proizvodov. Pri podjetju so menili, da uporaba znamke v Franciji, Nemčiji in Veliki Britaniji, treh ekonomsko najbolj pomembnih članic EU, zadostuje kot dokaz, da gre za dejansko in resno uporabo znamke v EU.

Kot dokaze o uporabi so predložili podpisane izjave zastopnikov nemškega, francoskega in britanskega McDonald’sa, ki so zajemale tudi prodajne številke Big Mac burgerja v obdobju med letom 2011 in 2016. Predložili so brošure, drug oglaševalski material in primere embalaž izdelka. Navedli so tudi svoje spletne strani, iz katerih je razvidno, da so ponujali Big Mac burgerje, in izpisek iz Wikipedije.

Dokazi McDonald’sa po presoji EUIPO nezadostni

EUIPO je po presoji predstavljenih dokazov odločil, da McDonald’s ni v dovoljšni meri dokazal dejanske in resne uporabe znamke Big Mac. Podpisane izjave zaposlenih pri podjetju sicer lahko služijo kot sredstvo dokazovanja, vendar pa je njihova dokazna vrednost manjša od tiste, ki jo imajo neodvisni dokazi. Slednji namreč niso podvrženi osebnim interesom vpletenih v zadevi.

EUIPO je poudaril tudi, da zgolj prisotnost znamke na spletni strani ni dovolj, da bi s tem dokazali dejansko in resno uporabo znamke. To bi bilo mogoče zgolj, če bi stran hkrati pokazala tudi kraj, čas in obseg uporabe. Na straneh podjetja tudi ni bilo razvidnih informacij o dejanskih naročilih izdelka, zaradi česar ni bilo mogoče določiti povezave med spletnimi stranmi podjetja in številom prodanih izdelkov.

Kljub temu, da je McDonald’s predložil promocijske materiale, brošure in embalaže izdelka, pa ni podal informacij o kraju, kjer so bile brošure dane v promet in če so vodile k nakupu izdelka. Predoloženih tudi ni bilo neodvisnih dokazov, ki bi pokazali, koliko proizvodov je bilo dejansko ponudenih kupcem in prodanih.

Dokazi, ki so jih ponudili pri McDonald’su in njihova analiza torej ne nudijo zadostnih informacij o obsegu uporabe znamke. Ugotovljeno je bilo, da brošure, embalaže in drug material ne dajejo dovoljšnih informacij glede prodaje in prihodkov, ki so jih pri podjetju navajali v podpisanih izjavah poslovalnic v EU. Wikipedija po mnenju EUIPO ne more biti sprejeta kot zanesljiv vir informacij, saj so vnosi lahko popravljeni s strani obiskovalcev strani.

EUIPO v korist Supermac’s

Po presoji vseh predstavljenih dokazov je EUIPO odločil, da McDonald’su ni v zadostni meri uspelo dokazati uporabe znamke za prodajo v EU. Predstavljeni dokumenti namreč niso podali dovoljšnih informacij o tem, ali je bil proizvod Big Mac tudi dejansko ponuden v prodajo. V odločitvi so poudarili tudi, da v postopku ni bilo zahtevanega prekomerno visokega dokaznega standarda. Neuspeh v zadevi torej leži predvsem v McDonald’sovi odločitvi, da je v zadevi predstavil zgolj omejene dokaze.

Pri McDonald’su so se na odločitev odzvali z obžalovanjem. Prepričani so, da EUIPO pri odločanju ni v dovoljšnji meri upošteval predloženih dokazov, ki potrjujejo in dokazujejo uporabo znamke Big Mac po vsej Evropi.

Viri: EUIPO eSearch, znamka BIG MAC

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>


BREXIT – kako bo vplival na mojo znamko EU?

BREXIT – kako bo vplival na mojo znamko EU?

Velika Britanija je s 1.2.2020 izstopila iz EU, kar pomeni, da je od tega dne smatrana kot tretja država (nečlanica EU). Po dogovoru trenutno od 1.2. do 31.12.2020 sicer velja prehodno obdobje, kar pomeni, da v tem času evropsko pravo še vedno velja in se uporablja tudi na britanskem ozemlju. Spremembe in prilagoditve na izstop se torej obetajo na večini področij, prav tako tudi na področju industrijske lastnine. Preberite več >>

Koronavirus: Kaj bo z mojo znamko?

Koronavirus: Kaj bo z mojo znamko?

V luči trenutnih razmer po več državah EU že veljajo izredne razmere. V Španiji in Švici, državah kjer imata sedež Evropski urad za intelektualno lastnino (EUIPO) in Mednarodna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) ukrepi zoper širjenje koronavirusa zadevajo tudi postopke, ki tečejo v zvezi z registracijo znamk, modelov in patentov. Preberite več >>

Nike prekinil sodelovanje z Amazonom

Nike prekinil sodelovanje z Amazonom

Nike je preko platforme za spletno prodajo Amazon od leta 2017 prodajal del svojih izdelkov. Po dveh letih se je odločil za prekinitev sodelovanja, saj se bo raje osredotočil na direkten pristop do svojih strank. Preberite več >>

Apple ohranja naziv najdražje blagovne znamke na svetu

Apple ohranja naziv najdražje blagovne znamke na svetu

Interbrand je pred kratkim objavil posodobljeno lestvico stotih največ vrednih blagovnih znamk na svetu. V svojem poročilu navaja, da Apple letos ostaja najbolj vredna znamka na svetu. Drugo in tretje mesto na lestvici največ vrednih znamk pa sta zasedla Google in Amazon. Preberite več >>

Barva kot glavni razlog za nakup določenega izdelka

Barva kot glavni razlog za nakup določenega izdelka

Ko se znajdemo sredi prodajalnih polic ali pa pregledujemo spletne strani, ki nam nudijo številne izdelke, imajo na nas pomemben vpliv tudi barve. Kako posamezne barve vplivajo na potrošnike? Nekatere nas pomirjajo, druge v nas vzbudijo optimizem, spet tretje pa spodbudijo nakupovalni učinek. Preberite več >>

Registrirajte blagovno znamko na ravni EU

Registrirajte blagovno znamko na ravni EU

Če poslujete samo v Sloveniji, ta članek ni namenjen vam. Če pa sklepate posle tudi izven dežele pod Alpami, oziroma razmišljate o širitvi svojega relevantnega trga tudi v sosednje države, se vam izplača razmisliti o zaščiti vašega največjega aduta na ravni EU. Preberite več >>

Obstaja več razlogov, zakaj registrirati blagovno znamko

Obstaja več razlogov, zakaj registrirati blagovno znamko

Odločitve potrošnikov so v veliki meri odvisne od blagovnih znamk in od stopnje zaupanja, ki ga določena blagovna znamka predstavlja. Vsako resno podjetje mora zato že od samih začetkov težiti k temu, da razvije prepoznavno blagovno znamko. Preberite več >>

Izboljšajte vidnost vaše blagovne znamke na spletu

Izboljšajte vidnost vaše blagovne znamke na spletu

Optimizacija spletne strani predstavlja temelj za močno prisotnost blagovne znamke na spletu. Podjetjem namreč ne prinaša zgolj novega "organskega" prometa, temveč na njihovo spletno stran privablja tudi tiste interesente, ki so z njihovo blagovno znamko že seznanjeni. Preberite več >>

Na kaj paziti pri izbiri imena znamke?

Na kaj paziti pri izbiri imena znamke?

Pravočasna registracija blagovne znamke vam lahko kasneje prihrani veliko sivih las. V članku zato tokrat predstavljamo nasvete, na kaj je potrebno biti pozoren pri izbiri primernega imena vaše blagovne znamke. Preberite več >>

Oznake: , , , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje