Pod katero kolektivno pogodbo spadate?

Glavni pravni akti, ki jih pri opredeljevanju svoji pravic in dolžnosti uporabljata delavec in delodajalec, so pogodba o zaposlitvi, splošni akti delodajalca, zakon o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe. Kadar je vsebina slednjih drugačna, se uporabi tisti akt, ki je za delavca ugodnejši.
Pod katero kolektivno pogodbo spadate?

O kolektivnih pogodbah (Vir slike: bigstockphoto.com)

Delodajalec in delavec s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi vstopita v delovno razmerje. Zakon o delovnih razmerjih določa, da se pogodba o zaposlitvi sklene v pisni obliki. Če pa pogodba o zaposlitvi ni sklenjena v pisni obliki ali v njej niso izražene vse bistvene sestavine, to ne vpliva na njen obstoj in veljavnost.

Pri pogajanju glede in samem oblikovanju vsebine pogodbe o zaposlitvi morata tako delodajalec kot tudi delavec upoštevati določbe Zakona o delovnih razmerjih, splošnih aktov delodajalca in določbe ustrezne kolektivne pogodbe, če ta obstaja.

V kolikor se določena vsebina, i.e. pravice, ugodnosti, dolžnosti ali obveznosti urejene drugače, potem se uporabi tista, ki je ugodnejša za delavca.

Te vsebine lahko urejajo delovni čas, dopuste in druge odsotnosti z dela, izobraževanje, plače in druge osebne prejemke, povračila stroškov v zvezi z delom itd.

Tako obe stranki delovnega razmerja poznati in upoštevati vsebino Zakona o delovnih razmejih, splošnih aktov delodajalca in ustrezne kolektivne pogodbe. Zakon o delovnih razmerjih je vedno na voljo na spletnih straneh Uradnega lista RS ali Pravno-informacijskega sistem RS, splošni akti naj bi bili vedno dosegljivi v prostorih ali internih programskih sistemih delodajalca, tudi kolektivne pogodbe so javno objavljene, vendar pa se ponavadi zaplete pri iskanju ustrezne.

Evidenco kolektivnih pogodb ureja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, stranke, vsebino, veljavnost in prenehanje kolektivnih pogodb pa ureja Zakon o kolektivnih pogodbah.

Seznam kolektivnih pogodb:

 • Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine
 • Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
 • Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust
 • Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti
 • Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti
 • Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
 • Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
 • Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost
 • Kolektivna pogodba grafične dejavnosti
 • Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije
 • Kolektivna pogodba časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
 • Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije
 • Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije
 • Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva
 • Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
 • Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti
 • Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije
 • Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije
 • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa
 • Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
 • Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa
 • Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije
 • Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije
 • Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije
 • Kolektivna pogodba za javni sektor
 • Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede
 • Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
 • Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost
 • Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti
 • Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva
 • Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora
 • Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost
 • Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost
 • Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
 • Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti
 • Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije
 • Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva
 • Kolektivna pogodba za policiste
 • Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami
 • Kolektivna pogodba za poklicne novinarje (- velja samo za Javni zavod RTV Slovenija)

Seznam neveljavnih (odpovedanih) kolektivnih pogodb:

 • Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti – ODPOVEDANA
 • Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja – ODPOVEDANA
 • Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci – ODPOVEDANA
 • Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije – ODPOVEDANA

Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti, kamor spada relativno velik delež slovenskega zasebnega gospodarstva, je bila leta 2005 odpovedana. Tako se nanjo ni več možno sklicevati.

Pri urejanju delovnih razmerij v subjektih, ki niso stranke kolektivne pogodbe, se tako upoštevajo le določila Zakona o delovnih razmerjih, splošnih aktov delodajalca in pogodbe o zaposlitvi.

 Viri:

To besedilo je bilo pripravljeno na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. V MP sta vam v vsakem trenutku na voljo dva pravnika.

V času karantene bodo vsa svetovanja izvedena bodisi prek e-maila ali video klica.

Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>


Katera slovenska podjetja trenutno zaposlujejo?

Katera slovenska podjetja trenutno zaposlujejo?

Iščete zaposlitev? Si želite spremembe? V nadaljevanju predstavljamo seznam slovenskih podjetij, ki iščejo nove okrepitve! Preberite več >>

FURS razjasnjuje dileme v zvezi z novimi davčnimi ukrepi proti koronavirusu

FURS razjasnjuje dileme v zvezi z novimi davčnimi ukrepi proti koronavirusu

V tokratnem prispevku povzemamo odgovore FURSa, podane na najpogosteje zastavljena vprašanja v zvezi s prvim paketom davčnih ukrepov, ki jih za pomoč gospodarstvu in prebivalcem uvaja nov interventni zakon.   Preberite več >>

Bom prej dobil službo, če oblečem Armani obleko?

Bom prej dobil službo, če oblečem Armani obleko?

Oblecite se za službo, ki jo želite, ne za tisto, ki jo že imate. Uredite se, v oblekah se počutite dobro in delajte učinkovito. Karieristom so te besede znane že nekaj let, ki pa niso brez pomena. Temu je že večkrat prikimala tudi znanost, nazadnje ravno pred dnevi. Preberite več >>

Sklenitev in prekinitev delovnega razmerja

Sklenitev in prekinitev delovnega razmerja

Delovno razmerje nastane na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki je sporazum med delavcem in delodajalcem, na podlagi katerega delavec opravlja delo za delodajalca. Cilj delovnega razmerja je zagotavljanje usklajenega delovnega procesa, splošno gledano pa tudi dolgoročno zmanjševanje brezposelnosti. Preberite več >>

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Vsak uspešen podjetnik se na določeni stopnji razvoja podjetja sooči s situacijo, ko povečan obseg dela narekuje potrebo po novem delavcu. Pri tem se včasih pojavi dilema, ali delavca zaposliti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali z njim skleniti podjemno oziroma kakšno drugo pogodbo. Preberite več >>

Kako voditi postopek zaposlovanja in izbrati pravega kandidata?

Kako voditi postopek zaposlovanja in izbrati pravega kandidata?

Da bi vaše podjetje uspešno delovalo, je ključnega pomena, da zaposlite prave ljudi. Kako voditi sam postopek zaposlovanja in kako med vsemi prijavami izbrati tiste kandidate, ki bi najbolj ustrezali zahtevam delovnega mesta, ter med njimi na razgovoru izbrati najboljšega? Preberite več >>

Pravne zanke pri zaposlovanju in odpuščanju

Pravne zanke pri zaposlovanju in odpuščanju

Zaposlovanje in odpuščanje se slej ko prej znajde na repertoarju delovnih nalog slehernega podjetnika. Pri tem se mora slednji kot delodajalec zavedati, da je delovna zakonodaja nekoliko bolj naklonjena delavcu, saj se ta smatra kot šibkejša stranka v delovnem razmerju. Preberite več >>

SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje