Sponzorska pogodba

Slovenska zakonodaja sponzorske pogodbe izrecno ne ureja. Ne določa obveznih elementov ali oblike sponzorske pogodbe, to je oblikovala praksa sama, zato sta pri sklepanju pogodbe v veliki meri stranki prepuščeni svoji volji, željam in možnostim uporabe elementov določb iz drugih pogodb.
Sponzorska pogodba

Sponzorska pogodba

Pogodba je dvostransko obvezna, gre za pogodbeno razmerje, v katerem imata oba udeleženca medsebojno korist. Sponzor (lahko jih je tudi več) se zaveže, da bo finančno, s storitvami ali z materialom podprl dejavnost sponzoriranega (posameznik ali organizacija), ta pa bo oglaševal blagovno znamko sponzorja po dogovoru.

Sklenitev sponzorske pogodbe

Sponzorsko pogodbo lahko sklene organizacija, pravna oseba ali posameznik kot fizična oseba. V razmerje se lahko vmeša tretja oseba, specializirana sponzorska agencija, ki v razmerju praviloma nastopa kot zastopnik sponzorja. Če ste subjekt zasebnega prava, niste zavezani k dajanju informacij in podatkov v zvezi s pogodbo, zato je pred posredovanjem informacij prej dobro pridobiti soglasje sponzorja. Tudi osebe javnega prava so lahko sponzorji, a pri njih gre praviloma za dodeljevanje sredstev preko javnih razpisov, prejemniki pa so lahko zavezani na svojih prireditvah ali v publikacijah navajati podpornike.

Izrednega pomena so jasno opredeljena določila v pogodbi

Potrebno je natančno določiti, kakšna bo promocija, da se izognete morebitnemu nezadovoljstvu sponzorja in njegovim očitkom o nekorektnem promoviranju. Ko govorite o objavi logotipa, to konkretno določite z njegovo točno velikostjo, s pozicijo in časom objave. Vedno postavite tudi roke, kdaj naj bo kakšna stvar dostavljena ali izpolnjena. Če obveznosti ne določite dovolj natančno, se lahko zgodi, da sponzor po končani promociji zahteva vračilo denarja zaradi neizpolnjenih pogojev. Če stranki spora ne morata rešiti sporazumno, o njem odloča sodišče, ki vam kot sponzoriranemu lahko naloži vrnitev dela ali sredstev sponzorju.

Izračun stroškov

Pred podpisom sponzorske pogodbe je modro izračunati stroške za izpolnitev promocije. Možno je namreč, da bi večino sredstev, ki vam jih je namenil sponzor, porabili za delo z oglasi in s promocijo. Pogodbi je priporočljivo dodati tudi člen, ki sponzoriranega ščiti v primeru sprememb, ki jih ni mogoče predvideti.

Obdavčitev poslovne dejavnosti

Pri sponzorstvu gre za promet blaga in storitev, zato je obdavčeno z DDV in so odhodki davčno priznani razen v primeru, ko sponzorirani ni zavezanec za DDV. Sponzorstva praviloma tudi niso predmet dohodnine, razne če so izvedena na podlagi katere druge pogodbe.

Zastaranje

Za obveznosti iz sponzorske pogodbe velja splošni 5-letni zastaralni rok.

Za konec vam ponujamo še konkreten primer sponzorske pogodbe, ki smo jo sestavili za potrebe Zavoda mladi podjetnik:

Iščete pravno pomoč? Preverite naše pravno svetovanje >>

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Podjetniki in sklepanje pogodb

Podjetniki in sklepanje pogodb

Sklepanje pogodb je eno izmed pogostih opravil podjetnika. Priporočljivo je, da se pogodba sklene za vsak posel, ki ga podjetnik pridobi. Tako je posel natančno definiran, podjetnik pa pridobi podlago za uveljavljanje stroškov ter plačilo. Ponujamo vam nekaj nasvetov za sklepanje pogodb. Preberite več >>

Kaj je pogodba o trgovinskem zastopanju?

Kaj je pogodba o trgovinskem zastopanju?

Pogodba o trgovskem zastopanju oziroma agencijska pogodba je tista, s katero se zastopnik zaveže, da bo skrbel, da bodo tretje osebe sklepale pogodbe z njegovim naročiteljem. Slednjo lahko naročnik sklene s fizično ali pravno osebo, razmerje med strankama pa je po naravi posla zaupno in trajno. Preberite več >>

Sprememba zastopnika v d.o.o.

Sprememba zastopnika v d.o.o.

Postopek spremembe zastopnika se začne s sprejemom sklepa s strani družbenikov o spremembi zastopnika (bodisi zamenjavi bodisi imenovanju ali razrešitvi). Nato se na sodišče vloži predlog za vpis spremembe zastopnika, kateremu se obvezno priloži notarsko overjeno izjavo bodočega direktorja. Preberite več >>

Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o poslovodenju?

Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o poslovodenju?

Zaposlitev v lastni družbi na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju? Katera pogodba je za mladega podjetnika najprimernejša? In predvsem, katera je finančno ugodnejša? Preberite več >>

Prokurist podjetja

Prokurist podjetja

Prokura je posebna oblika pooblastila. Povezana je s poslovanjem gospodarskih družb in jo na drugih pravnih področjih navadno ne srečamo. Prokuro lahko podeli tako samostojni podjetnik posameznik kot vse vrste osebnih in kapitalskih družb. Preberite več >>

Podjemna ali avtorska pogodba?

Podjemna ali avtorska pogodba?

Pogodba o delu in avtorska pogodba sta pogodbi, ki se v praksi najpogosteje uporabljata v primeru, da se pojavi potreba po izplačilu denarja izven delovnega razmerja. V nadaljevanju si lahko preberete njuno primerjavo vključno s prednosti in omejitvami pri eni ter drugi. Preberite več >>

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Vsak uspešen podjetnik se na določeni stopnji razvoja podjetja sooči s situacijo, ko povečan obseg dela narekuje potrebo po novem delavcu. Pri tem se včasih pojavi dilema, ali delavca zaposliti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali z njim skleniti podjemno oziroma kakšno drugo pogodbo. Preberite več >>

Kateri so elementi delovnega razmerja?

Kateri so elementi delovnega razmerja?

Delovno razmerje je dvostransko pravno razmerje med delavcem in delodajalcem, katerega pravna podlaga je pogodba o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi oziroma njena sklenitev je dejanje, s katerim se uresniči volja skleniti delovno razmerje. Preberite več >>

Samostojni podjetnik in odvisno delovno razmerje

Samostojni podjetnik in odvisno delovno razmerje

V Sloveniji je vse več primerov, ko fizična oseba registrira status samostojnega podjetnika (s.p.), čeprav ima namen delo opravljati le za enega naročnika, v odvisnem razmerju. Preberite več >>

Pasti investicijskih pogodb

Pasti investicijskih pogodb

Eden najbolj pomembnih trenutkov v razvoju zagonskega podjetja je sklenitev prve pogodbe o zunanji investiciji. Začne se namreč novo poglavje, v podjetje pa neredko vstopijo novi akterji, zunanji investitorji, s čimer se odprejo nove priložnosti in prerazporedi dosedanji režim. Preberite več >>

Oznake:,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje