Aktualni razpisi za pospeševanje razvoja gospodarstva

Avtor — 05.09.2016
Trenutno je aktualnih kar nekaj javnih razpisov za dodelitev proračunskih sredstev v namene spodbujanja razvoja gospodarstva, in sicer v občinah Gorje, Ruše, Markovci, Železniki, Destrnik, Metlika, Krško in Kobarid.
Aktualni razpisi za pospeševanje razvoja gospodarstva

Aktualni razpisi za pospeševanje razvoja gospodarstva (Vir slike: Pixabay.com)

Občina Gorje: 10.000 €

Sredstva bodo namenjena naslednjim ukrepom:

 • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, 
 • spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, 
 • spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva, 
 • spodbujanje sobodajalstva.

Več informacij o razpisu >>

Občina Ruše: 50.000 €

Sredstva bodo namenjena naslednjim ukrepom:

 • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

Več informacij o razpisu >>

Občina Markovci: 60.000 €

Sredstva bodo namenjena naslednjim ukrepom:

 • sofinanciranje materialnih investicij
 • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Več informacij o razpisu >>

Občina Železniki: 23.695 €

Sredstva bodo namenjena naslednjim ukrepom:

 • subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite 
 • naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij 
 • promocija izdelkov in storitev 
 • svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje 
 • pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
 • pospeševanje izobraževanja 
 • sofinanciranje izdelave poslovnega načrta

Več informacij o razpisu >>

Občina Destrnik: 9.500 €

Sredstva bodo namenjena naslednjim ukrepom:

 • naložbe za nakup nove opreme in nematerialnih investicij.

Več informacij o razpisu >>

Občina Metlika: 35.000 €

Sredstva bodo namenjena naslednjim ukrepom:

 • subvencioniranje obrestne mere za namenske dolgoročne kredite, za osnovna sredstva, za razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti; 
 • subvencioniranje stroškov svetovalnih storitev za izdelavo investicijske in razpisne dokumentacije za prijave na razpise za pridobitev sredstev iz državnih ali mednarodnih virov
 • subvencioniranje stroškov nematerialnih investicij
 • subvencioniranje stroškov promocije, povezanih s sodelovanjem na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini
 • subvencioniranje najemnine za poslovne prostore v območju zgodovinskega jedra mesta Metlika

Več informacij o razpisu >>

Občina Krško: 130.000 €

Sredstva bodo namenjena naslednjim ukrepom:

 • naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
 • svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise
 • promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
 • posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje
 • spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Več informacij o razpisu >>

Občina Kobarid: 7.000 €

Sredstva bodo namenjena naslednjim ukrepom:

 • stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, 
 • stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, 
 • stroški nakupa opreme in strojev, stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev, 
 • davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej, če ni povračljiv.

Več informacij o razpisu >>


Oznake: