Viri financiranja podjetja

Temeljna osnova za uspešen zagon vsakega podjetja je dobra ideja, zavzet tim ljudi ter dovolj kapitala za ustanovitev in rast podjetja. Bolj, kot se podjetje nahaja v kapitalsko intenzivni panogi ter hitrejša, kot je rast podjetja, več finančnih sredstev potrebuje.
Viri financiranja podjetja

Viri financiranja podjetja

Vrste sredstev, ki so na voljo podjetnikom za financiranje podjetja, so zelo omejene. Lahko jih razdelimo na notranje vire financiranja, nepovratna sredstva, dolžniške vire financiranja in na lastniški kapital.

Notranji viri financiranja

Visoko na prvem mestu v sklopu financiranja podjetja je potrebno postaviti notranje vire financiranja podjetja. Govorimo o kombinaciji čim hitrejše ter čim večje prodaje in podjetniškega “zategovanja” (ang. bootstraping). Podjetniki začetniki si pogosto napačno predstavljajo, kako uspešno začeti posel. Razmišljajo o tem, kako bi zbrali večjo vsoto denarja, ali od bank ali investitorjev, nato pa najeli drage pisarne, kupili nove računalnike, najeli tajnico ter zaposlili ljudi, na koncu pa upali, da se bo kaj prodalo.

Vendar največ uspešnih podjetij uspe ravno na obraten način. Uspešni podjetniki razmišljajo o tem, kako čim hitreje in čim ceneje preveriti hipotezo vrednosti na trgu, nato pa s čim manj stroški realizirati čim več prodaje. Pristop do stroškov vedno temelji na močnem “zategovanju”. Začne se pri osebnem “zategovanju”, kjer da podjetnik podjetju na voljo vsa svoja sredstva, izčrpa kreditne kartice, mogoče obdrži še tekočo službo in investira plačo v podjetje ali izvede kakšno svetovanje, podjetje pa začne mogoče kar od doma ali v garaži, brez tajnic in drugih nepotrebnih stroškov.

Tudi na strani trženja in marketinga lahko govorimo o zategovanju stroškov kot najbolj smiselne strategije. To pomeni, da podjetnik začne tržiti produkte po svoji socialni mreži ali skuša pridobiti prve stranke z gverilskim marketingom. Pri tem ni potrebe po dragih oglasih ali drugih velikih marketinških stroških. Nekateri podjetniki začnejo celo brez vizitk, ker se jim zdi to povsem nepotreben strošek. Njihov cilj je s čim manj sredstvi pridobiti prve stranke ter od njih čim hitreje pridobiti plačilo, na drugi strani pa pri dobaviteljih dobiti čim boljši plačilni rok, razliko pa investirati v rast in razvoj posla.

Če smo iskreni, je to konec koncev tudi pravo podjetništvo. Brez prodaje in denarnega toka podjetje enostavno ne obstaja. Je pa seveda to tudi najtežji del podjetništva, zato se ljudje pogosto raje lotijo vseh drugih segmentov omenjene dejavnosti, kot je iskanje investitorja, prijava na nepovratna sredstva ipd. Žal pa je tako, da če v podjetju osnovni posel ne funkcionira, podjetnik izjemno težko pridobi zunanje vire financiranja. Edina izjema so mogoče visokotehnološka podjetja v kapitalsko intenzivnih panogah, kjer so že za sam zagon podjetja potrebni večji vložki. Torej, vsak podjetnik mora najprej razmišljati o tem, kako bo čim prej prišel do prvih strank s čim nižjimi stroški.

Nepovratna sredstva

Ko podjetnik izčrpa svoje lastne vire za ustanovitev in zagon podjetja ter najde pot do prvih strank, je vsekakor smiselno, da razmišlja še o zunanjih virih financiranja. Najprej so tukaj nepovratna sredstva. Vsako leto je objavljenih več razpisov na občinski, nacionalni in evropski ravni z namenom spodbujanja podjetništva. Sredstva so lahko nepovratna, vedno več razpisov pa zajema predvsem garancije za bančne kredite s subvencionirano obrestno mero.

Vsekakor se sliši odlično, da podjetje pridobi nepovratna sredstva, vendar ne smemo pozabiti tudi na slabosti le-teh. Vsebina razpisa in vizija ter na drugi strani razvojna faza podjetja se pogosto razlikujeta in zato je potrebno poslovanje prilagajati razpisu, kar pa pogosto prinaša visoko ceno. Prav tako vsak razpis zahteva kar nekaj birokracije, tako s prijavo, kot tudi poročanjem. Iz tega razloga moramo previdno razmisliti, ali se je resnično vredno prijaviti na razpis. Mogoče je celo najbolj smiselno, da si pomagamo s katerim izmed podjetij, ki so specializirana za pripravo razpisne dokumentacije.

Dolžniški viri financiranja

Drugi sklop sredstev, ki so podjetniku na voljo, so dolžniški viri financiranja. Sem sodijo tako vsem dobro poznani krediti in lizingi, kot tudi manj poznani viri financiranja kot so na primer faktoring ipd. Če se osredotočimo predvsem na kredite je največji problem, ker bankirji gledajo predvsem zgodovino poslovanja podjetja. Zgodovina poslovanja mora jasno kazati sposobnost podjetja za servisiranje dolga, prav tako pa mora imeti vsak kredit ustrezno zavarovanje. To posledično pomeni, da mlada podjetja izjemno težko pridobijo kredite oz. je to za njih skoraj nemogoče. Kljub temu scenarij le ni tako črn – v kolikor podjetje uspešno posluje na trgu, slej kot prej lahko pridobi tudi kredite in s tem pospeši rast in razvoj podjetja.

Lastniški viri financiranja

Na koncu so tukaj še lastniški viri financiranja. Pod tovrstnimi viri financiranja poznamo predvsem poslovne angele in sklade tveganega kapitala. Koncept lastniškega financiranja je povsem drugačen od dolžniškega. Investitor je pripravljen sprejeti veliko tveganje brez kakršnih koli zavarovanj. Zavedati se moramo, da je tveganje res veliko, saj 8 od 10 podjetij v 5 letih propade. Tako je velika verjetnost, da bo investitor izgubil celotno investicijo. Vendar pa zaradi večjega tveganja in majhne likvidnosti naložbe želi investitor tudi večji donos. Največji donos v podjetništvu, v kolikor podjetje uspe, je seveda na lastniškem delu pasive bilance. Tako investitor z investicijo postane v največ primerih manjšinski solastnik podjetja in realizira donos na investicijo, ko svoj delež čez nekaj let proda.

Investitor ima kot solastnik poleg večjega potencialnega donosa podjetja še dva dodatna vzvoda. Prvi je, da z družbeno pogodbo zavaruje svoj kapital in ima aktiven vpliv na to, kako bo kapital porabljen. Če vidi, da stvari zavijejo v napačno smer, lahko vpliva na prihodnost podjetja. Drugi vzvod pa je t. i. “pametni denar”. To pomeni, da investitor kot solastnik aktivno pomaga pri rasti in razvoju podjetja. Govorimo predvsem o mentorstvu podjetnika, odpiranju vrat ipd. Poleg same investicije je koncept “pametnega denarja” izjemna dodana vrednost za podjetnike.

Poslovni angeli in skladi tveganega kapitala vlagajo zgolj v najperspektivnejše posle. Podjetje mora imeti jasno kompetenco in diferenciator, mednarodni potencial, izkušeno ekipo, prav tako pa mora biti vidna strategija izhoda investitorja. Zavedati se moramo namreč, da se bo ob vstopu lastniškega investitorja podjetje v prihodnosti moralo prodati, v vmesnem času pa bo investitor stremel k temu, da je podjetje finančno optimizirano.

Poslovni angeli običajno investirajo nekje med 100.000 in 500.000 evrov v fazah, ko ima podjetje prototip in prve stranke, skladi tveganega kapitala pa tudi do nekaj milijonov evrov, vendar običajno v kasnejših fazah, ko podjetje širi svoje poslovanje na mednarodne trge. Podjetnik lahko išče lastniške investitorje tako doma, kot tudi v tujini, saj je namreč investicij izven matične države investitorja vedno več. Velja pa omeniti še to, da se poslovni angeli in skladi tveganega kapitala pogosto zbirajo okoli združenj ali podjetniških pospeševalnikov, kot so Seedcamp, Techstars, Y Combinator ipd.

Na podjetniku je, da že v začetku temeljito oceni, ali ima primeren projekt za poslovne angele in sklade tveganega kapitala. Veliko podjetnikov namreč išče investicijo, pri čemer njihov projekt sploh ne ustreza investicijski politiki lastniških investitorjev. Dejstvo je, da prejme investicijo resnično majhen del podjetij. Če vseeno ocenimo, da imamo ustrezen projekt, pa je pomembno, da pripravimo tudi ustrezno investicijsko dokumentacijo, ki zajema poslovni načrt, finančni načrt, prezentacijo ter morebitne druge dokumente.

Preberite tudi: Ali vaše podjetje že nudi kadrovske štipendije?

Uspešni podjetniki pogosto kombinirajo različne vrste virov financiranja v različnih fazah rasti podjetja. Najprej investirajo vse svoje lastne vire, nadaljujejo pri 3F (friends, familiy, fools), in sicer prijateljih, družini ter naivnežih, prav tako pa skušajo čim prej realizirati prodajo. Če njihov projekt ustreza tveganemu kapitalu, skušajo pridobiti še investitorja tveganega kapitala, drugače podjetje razvijejo na podlagi strategije organske rasti. Slej kot prej pa je vsako uspešno podjetje primerno tudi za pridobitev kredita ali drugih dolžniških virov financiranja. Pomembno je, da podjetnik pred pridobitvijo posameznega vira temeljito preuči zakonitosti in pogoje posameznega vira.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP svetovanje

MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje. Preberite več >>


Aktualni podjetniški razpisi

Aktualni podjetniški razpisi

Če vas zanimajo priložnosti za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev za vaše podjetje, si oglejte pregled aktualnih razpisov z različnih področij za podjetja in posameznike. Pohitite s pripravo dokumentacije, roki za oddajo prijav se hitro približujejo! Preberite več >>

Subvencija za samozaposlitev

Subvencija za samozaposlitev

Subvencija za samozaposlitev je več kot dobrodošla pomoč vsakemu podjetniku začetniku. Tovrstne zagonske pomoči se pojavljajo na vsakih nekaj let, povezane so z Zavodom za zaposlovanje. Trenutno sta aktualni subvencija za samozaposlitev žensk in subvencije za samozaposlitev mladih do 28. leta. Višina je 5.000 evrov. Preberite več >>

Ali vaše podjetje že nudi kadrovske štipendije?

Ali vaše podjetje že nudi kadrovske štipendije?

Kadrovske štipendije so odlična priložnost za podjetja, saj si lahko tako zagotovijo razvoj ustreznega delovnega kadra, ki ga sami izšolajo, to pa spodbuja nadaljnji razvoj podjetja. Mladim štipendistom tako omogočajo izobraževanje ob prejemanju štipendije in zagotovljeno službo. Preberite več >>

Na voljo nove spodbude za raziskovalno razvojne projekte

Na voljo nove spodbude za raziskovalno razvojne projekte

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, namenjen sofinanciranju izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Preberite več >>

Zaposlitve za nedoločen čas za več kot 5.500 brezposelnih mladih

Zaposlitve za nedoločen čas za več kot 5.500 brezposelnih mladih

Zavod RS za zaposlovanje je 4. aprila 2017 objavil javno povabilo, ki delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let. Ponudbe za trajno zaposlovanje mladih lahko delodajalci oddajo do 31. julija 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila. Preberite več >>

Slovenski podjetniški sklad razpisuje zagonske spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Slovenski podjetniški sklad razpisuje zagonske spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Že drugo leto zapored Slovenski podjetniški sklad skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisuje spodbude v višini 400 tisoč evrov za rast podjetij na področju rabe lesa, ki bodo okrepile okoli 10 novonastalih podjetij. Preberite več >>

Sofinanciranje udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini

Sofinanciranje udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Preberite več >>

Spoznajte kandidate za konkretno delo še pred zaposlitvijo

Spoznajte kandidate za konkretno delo še pred zaposlitvijo

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje še vedno ponuja sredstva na treh javnih povabilih, ki omogočajo delodajalcem, da spoznajo, preizkusijo in usposobijo brezposelne na delovnem mestu, preden se dokončno odločijo glede njihove zaposlitve. Preberite več >>

Z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov

Z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov. 92 milijonov evrov razpisanih garancij bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Preberite več >>

Oznake: ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

MP delavnica: Facebook oglaševanje

23.02.2018 od 9:00 do 17:00
MP delavnica: Facebook oglaševanje

Facebook je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za povečanje prodaje. Na tokratni delavnici se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. S pomočjo Jureta Knehtla iz Adstar boste izvedeli, kako svoje oglase kar najbolje optimizirati za doseganje nadpovprečnih prodajnih rezultatov.
Preberite več >>

Google Analytics delavnica in Marko Penko

01.03.2018 od 16:00 do 10.03.2017 16:00
Google Analytics delavnica in Marko Penko

Imate spletno stran oziroma trgovino ter za oglaševanje vašega produkta ali storitve zapravite več 1000 evrov mesečno, pa se to pri prodaji ne pozna dovolj? Kaže, da imate težave pri učinkovitosti oglasov. Obstaja rešitev, ki se ji reče Google Analytics delavnica, ki jo za nas pripravlja Marko Penko.
Preberite več >>

Delavnica: Google Adwords oglaševanje in Marko Penko

24.03.2018 od 9:00 do 30.03.2018 17:00
Delavnica: Google Adwords oglaševanje in Marko Penko

Pri oglaševanju na Googlu je zelo pomembno poznavanje navodil, trikov in smernic za uspešno postavitev in vodenje AdWords kampanje. Da boste svoje oglaševanje vzpostavili kar se da učinkovito, vas vabimo na delavnico, v okviru katere boste spoznali Google AdWords: od osnov do potankosti. Z nami bo izkušeni Google AdWords mojster Marko Penko, ki je v svoji karieri upravljal na milijone evrov oglaševalskih proračunov.
Preberite več >>

Predavanje: Optimizacija spletnih strani

06.04.2018 od 14:00 do 18:00
Predavanje: Optimizacija spletnih strani

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani.
Preberite več >>

Vse za podjetje