Prispevki za socialo za popoldanski s.p. – februar 2014

Avtor — 11.03.2014
Vsi, ki svojo dejavnost opravljate prek popoldanskega s.p., imate do 15. v mesecu čas, da davčnemu uradu plačate mesečni prispevek za PIZ (Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) in ZZ (Prispevek za zdravstveno zavarovanje) za pretekli mesec.
Prispevki za socialo za popoldanski s.p. - februar 2014

Prispevki za socialo za popoldanski s.p. – februar 2014 (Vir slike: sxc.hu)

O samem postopku pridobivanja statusa samostojnega podjetnika si lahko več preberete v članku samostojni podjetnik ter ustanovitev s. p..

Pravni status navadnega s. p. in popoldanskega s. p. je enak, med njima ni razlike. Prav tako so enake dolžnosti in pravice med navadnim s. p. in popoldanskim s. p. Razlika je le v plačilu prispevkov za socialno varnost.

Višina prispevkov za socialno varnost za s.p. >>

Višina prispevkov za socialno varnost – popoldanski s.p.

Prispevki za socialno varnost za popoldanski s.p. znašajo:

Vrsta prispevka Znesek
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32,17 evra (od 1. 4. 2013 dalje)
Mesečni znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53% od PP) 8,09 evra (od 1.2.2014 dalje)
Mesečni znesek prispevka po 55. a členu ZZVZZ-M (6,36% od 0,25 PP) 24,26 evra (od 1.2.2014 dalje)
Skupaj 64,52 evrov

Zavezanci plačujejo prispevek za PIZ mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec. Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.

Zavezanci plačujejo prispevek za ZZ mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Oznake: , , ,