Razpis: finančna podpora Slovencem po svetu

Avtor — 14.11.2016
Namen javnega razpisa, ki ga je razpisal Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.
Razpis: finančna podpora Slovencem po svetu

Razpis: finančna podpora Slovencem po svetu (Vir slike: Unsplash.com)

Cilji javnega razpisa so:

  1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu,
  2. medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
  3. delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
  4. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu,
  5. medijska pojavnost na portalu Slovenci.si.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Okvirna višina sredstev v letu 2017 znaša 700.000 EUR. 

Rok za prijavo je 5. december 2016. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno tega dne oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada.

Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, Tel: (01) 230-80-00, Faks: (01) 230-80-17 oziroma po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.

Vir: USZS

Oznake: