Boste plačali davek od trgovanja s kriptovalutami?

FURS je pred kratkim izdal podrobnejša pojasnila o načinu davčne obravnave poslovanja s kriptovalutami. Novost predstavlja predvsem razlaga obveznosti podjetij, ki izdajajo kriptožetone, v zvezi s plačilom DDV.  
Boste plačali davek od trgovanja s kriptovalutami

Naraščanje popularnosti poslovanja s kriptovalutami odpira tudi vedno nova pravna vprašanja. FURS zato nekatere dileme na področju davčne obravnave poslovanja s kriptovalutami uspešno odpravlja v svoji obnovljeni razlagi te tematike. V članku za lažje razumevanje predstavljamo in povzemamo dosedanje smernice na tem področju.

Razmišljaš o ICO kampanji? Pridruži se mentorskemu programu ICOrelator!

Ureditev po Zakonu o dohodnini

Na kontekst kriptovalut lahko Zakon o dohodnini navežemo v primerih, ko dohodek s poslovanjem s kriptovalutami pridobi fizična oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost.

  • Dohodki fizične osebe

Med obdavčljive dohodke fizične osebe spadajo vsi dohodki in izplačila, in sicer ne glede na njihovo obliko. Če zavezanec dohodek prejme v naravi, se njegova vrednost pri tem določi na podlagi primerljive tržne cene. Dohodnine z naslova prejema dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin zavezancu ni treba plačati. Enako velja tudi za kriptovalute. Dobiček, ki ga oseba pridobi s prodajo kriptovalut, ni predmet obdavčitve z dohodnino.

Dohodek, ki ga oseba doseže z rudarjenjem in ga prejme v obliki kriptovalute, po drugi strani spada med “druge dohodke” in se kot takšen tudi obdavči. Da je tak dohodek lahko obdavčen, je najprej potrebna njegova pretvorba. Pri tem se višina dohodka v evrih določi tako, da se upošteva vrednost kriptovalute v času prejema dohodka.

  • Dohodki fizične osebe, ki opravlja dejavnost

Za opravljanje dejavnosti se šteje opravljanje vsake podjetniške, kmetijske, gozdarske, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti. V to kategorijo spada tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic. Za dohodek iz dejavnosti pri tem šteje vsak dohodek, ki ga oseba doseže s samostojnim opravljanjem dejavnosti. Kot davčna osnova se pri tem upošteva doseženi dobiček.

Dobiček, ki ga oseba prejme iz trgovanja s kriptovalutami, ali dohodek iz rudarjenja, ki ga oseba opravlja kot dejavnost po Zakonu o dohodnini, je torej obdavčen kot dohodek iz dejavnosti.

Davčna obravnava z vidika DDV

  • Rudarjenje kriptovalut ni predmet DDV

Tehnologija blockchain temelji na porazdelitvi dela ob potrjevanju transakcij. Rudarji potrdijo nova nakazila tako, da jih skupaj z dokazom opravljenega dela vključijo v nov blok. Delo potrjevanja verige blokov je zahtevno in zahteva veliko električne energije, zato rudarji za svoje delo pričakujejo določeno nagrado. Pri transakcijah se posledično večinoma zahteva provizija za vključitev v blok, ki pripade rudarjem in predstavlja dodatno motivacijo za njihovo delo.

Predmet DDV sta med drugim dobava blaga in opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru svoje dejavnosti. Iz opisa potrjevanja transakcij pri rudarjenju bi lahko sklepali, da gre za opravljanje storitev. Vendar pa morajo biti za to, da so storitve ali transakcije predmet DDV, izpolnjeni še dodatni pogoji. Eden od pogojev je obstoj pravnega razmerja med izvajalcem in prejemnikom storitve, v okviru katerega pride do njunega vzajemnega delovanja. Pri tem plačilo ponudniku storitve predstavlja vrednost, ki jo prejemnik da v zameno za prejeto storitev. Priti pa mora tudi do potrošnje oziroma porabe storitve.

Potrjevanje transakcij, ki ga opravijo rudarji za nagrado v obliki provizije, ni predmet DDV, če je provizija dana prostovoljno s strani osebe, ki opravi transakcijo. Z vidika rudarja gre namreč za storitev, ki mu ne daje nikakršnih pravic do prejema plačila. Provizije za potrditev transakcije imajo podoben namen kot napitnina. Takšna storitev bi bila podvržena DDV v primeru, da bi šlo za storitev, ki je opravljena za plačilo. To pomeni, da bi rudar prejel obvezno provizijo ali nove kriptovalute vsakič, ko bi potrdil transakcijo.

Rudarjenje kot tako ni predmet obdavčitve z DDV, saj ne pride do položaja, v okviru katerega bi nastalo pravno razmerje med ponudnikom in prejemnikom storitve. Med njima prav tako ne pride do vzajemnega delovanja. Rudarjenje nima določenih strank, saj nove kriptovalute samodejno ustvari omrežje. Takšne storitve pa bi bile podvržene DDV, če bi rudar za vsako potrditev transakcije prejel določeno plačilo.

  • Posredovanje menjalnih platform

Menjalne platforme delujejo kot posrednik in dejansko ne opravljajo menjalne storitve, čeprav njihova infrastruktura to omogoča. Nudijo trgovanje s kriptovalutami, njihove storitve pa niso v dovoljšni meri povezane z dobavo plačilnih sredstev, da bi lahko šlo za transakcije v zvezi z valuto ali za finančno storitev.

Storitve, ki jih nudijo menjalne platforme za bitcoin in ostale virtualne valute, so povezane s posredovanjem. Omogočajo neposredno trgovanje med uporabniki kriptovalut preko virtualne “tržnice”. Uporabnikom lahko uporabo programa zaračunajo. Opravljanje takšnih storitev za plačilo je predmet obdavčitve z DDV.

  • Storitve digitalnih denarnic

Elektronske ali digitalne denarnice so programske platforme, ki uporabnikom omogočajo medsebojno pošiljanje in prejemanje digitalnih valut. Plačljive storitve, ki jih takšne denarnice nudijo, so oproščene plačila DDV. Razlog tiči v njihovi neposredni povezavi z dajanjem takšnih valut na razpolago uporabnikom ter ustvarjanjem pravic in obveznosti v povezavi s plačilnimi sredstvi.

  • Kriptožetoni in DDV

V postopku prve ponudbe novih kriptožetonov (angl. initial coin offering, ICO) zagonsko podjetje izda lastni kriptožeton in ga ponudi svojim podpornikom. Ti v zameno za pridobitev kriptožetona na elektronsko denarnico podjetja nakažejo eno od splošno sprejetih kriptovalut. Zgolj izdaja kriptožetona v trenutku, ko še ni znano, za katere produkte in storitve se bo lahko zamenjal, ne zadostuje zagotovitvi pogoja neposredne povezave med opravljeno storitvijo in prejeto protivrednostjo, zato tudi ne bo predmet obdavčitve z DDV.

Kriptožetoni pa lahko že ob nastanku posedujejo določeno funkcionalnost. To pomeni, da njihovi kupci pridobijo možnost uporabe izdelka oziroma storitve ali da imajo žetoni značaj vrednostnega papirja, ki prinaša donos. V takšnem primeru je transakcija predmet obdavčitve z DDV.

S kriptožetonom je mogoče trgovati tudi na sekundarnem trgu, omogočena je menjava v ostale kriptovalute. Pri menjavi v npr. bitcoin kriptožeton nima funkcije plačilnega sredstva, zato bi bila morebitna provizija za menjavo oproščena plačila DDV.

  • Kriptožetoni in davčno potrjevanje

Za zavezance, ki v skladu s predpisi o davku na dodano vrednost izdajajo račune in zanje prejmejo plačilo v obliki gotovine, velja obveznost davčnega potrjevanja računov. Kot plačilo z gotovino šteje vsako plačilo, ki ni neposredno nakazilo s transakcijskega računa kupca na račun prodajalca. V to kategorijo posledično spada tudi plačilo s kriptožetoni in kriptovalutami. Davčni zavezanec je dolžan izdati račun in ga potrditi v primerih, ko kriptožeton nastopa v funkciji plačilnega sredstva in se uporablja za plačevanje posameznih produktov in storitev.

ZDDV-1 določa obveznost izdaje računa za namene DDV za vse dobave blaga ali storitev in za prejeta predplačila. Zakon določa tudi izjeme, med katerimi je tudi opravljanje storitev finančnih transakcij.

V primeru menjave kriptožetona za drugo virtualno valuto ob zaračunani proviziji gre za opravljanje storitev finančnih transakcij, ki so oproščene plačila DDV. Račun je vseeno treba izdati in ga davčno potrditi, razen če izpolnjuje katero od zakonskih izjem.

Kriptožeton lahko nastopa v različnih funkcijah, zato se bodo od primera do primera razlikovale tudi obveznosti davčnih zavezancev in davčnega potrjevanja računov. Če bo zagonsko podjetje kriptožetone zgolj izdalo, pri tem pa še ni znano, za katere produkte in storitve jih bo mogoče zamenjati (ne nastopajo v funkciji plačilnega sredstva), ne bo nastala obveznost izdaje računa in njegovega potrjevanja.

Vir: FURS

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Z blockchainom do lastne sončne elektrarne?

Z blockchainom do lastne sončne elektrarne?

Pred slabim letom dni je zaživela prva energetska tržnica SunContract, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov ali blockchaina. Danes ima slovensko podjetje sklenjenih že za milijon evrov pogodb na področju nakupa in prodaje električne energije ter realiziranih za več sto tisoč evrov naročil za izdelavo sončnih elektrarn in toplotnih črpalk. Preberite več >>

Zakaj uveljavljena podjetja ne posegajo po množičnem financiranju?

Zakaj uveljavljena podjetja ne posegajo po množičnem financiranju?

Lahko pretresi na področju kriptovalut in kriptožetonov ponovno prebudijo zanimanje za množično financiranje na platformah, kot sta Kickstarter in Indiegogo? Preberite več >>

Je TAIA prevajalska rešitev za 21. stoletje?

Je TAIA prevajalska rešitev za 21. stoletje?

Konec oktobra je skupina prevajalskih strokovnjakov, uspešnih podjetnikov in blockchain svetovalcev predstavila prevajalsko platformo TAIA. Z uporabo umetne inteligence bo trajanje prevajanja prepolovljeno. Preberite več >>

Slovenija kot aktivna članica European Blockchain HUB

Slovenija kot aktivna članica European Blockchain HUB

Z organizacijo konzorcija European Blockchain HUB je Slovenija naznanila vodilno vlogo pri globalnem povezovanju vlad, stroke, podjetij, tehnologij, poslovnih eko-sistemov, raziskovalcev in ustvarjalcev na področju blockchain tehnologije. Preberite več >>

Bitnik – od bitcoin bankomatov do lokalne menjave kriptovalut

Bitnik – od bitcoin bankomatov do lokalne menjave kriptovalut

Podjetje Bitnik že od leta 2014 deluje na področju kriptovalut in tehnologije veriženja blokov. Njihova osnovna dejavnost je povezana z menjavo in nakupovanjem kriptovalut, obenem pa želijo širši javnosti čim bolje predstaviti svet kriptovalut in povezanih tehnologij. Preberite več >>

0xcert prepričal vlagatelje širom sveta

0xcert prepričal vlagatelje širom sveta

Slovensko podjetje Oxcert, ki je razvilo prvi protokol za upravljanje nedenarnih sredstev na blockchainu, je s prodajo kriptožetonov zbralo 10 milijonov dolarjev. Preberite več >>

Lahko SunContract sproži energetsko revolucijo?

Lahko SunContract sproži energetsko revolucijo?

Z uporabo platforme SunContract lahko uporabniki dostopajo do električne energije po nižji ceni. Gre za produkt slovenskega znanja, ki temelji na blockchain tehnologiji. Preberite več >>

S predavanjem Nika Slavniča se je zaključil prvi program ICOrelator

S predavanjem Nika Slavniča se je zaključil prvi program ICOrelator

V sredo, 20. junija 2018, se je s predavanjem Nika Slavniča zaključil večmesečni brezplačni mentorski program ICOrelator v organizaciji Tehnološkega parka Ljubljana, IRP (Tovarna podjemov) in Zavoda mladi podjetnik, z vsebinsko podporo Blockchain Think Tanka, Bitcoin društva Slovenije in podjetja Bitnik. Rezultati programa so vzpodbudni, odzivi udeležencev, tako mentorjev kot podjetniških ekip, pa pozitivni. Preberite več >>

Bo Slovenija ostala privlačno okolje za blockchain projekte?

Bo Slovenija ostala privlačno okolje za blockchain projekte?

Vlada Republike Slovenije je konec maja sprejela Akcijski načrt glede blockchain tehnologije. "Med državami EU že poteka tekma, katera bo svoje okolje naredila najbolj privlačno za blockchain projekte," pojasnjuje slovenski strokovnjak za blockchain tehnologijo, dr. Peter Merc. Preberite več >>

Kolumna: insajderski pogled iz kripto industrije

Kolumna: insajderski pogled iz kripto industrije

Po podatkih Coindeska je bilo v prvih treh mesecih letošnjega leta s primarnimi izdajami kripto žetonov (ICO) zbranih za 6,3 mrd USD sredstev. Ta znesek presega vsoto vseh zbranih sredstev v letu 2017. Samo v januarju so slovenski ICO projekti (CargoX, X8Currency, InsurePal, Origin Trail in ostali) zbrali za več kot 50 mio EUR sredstev. Ponudba na kripto trgu v obliki ICO projektov torej obstaja, prav tako obstaja povpraševanje (investitorji). Površen opazovalec ICO industrije bi lahko na osnovi prej navedenih dejstev hitro sklepal, da je svoj ICO vedno lažje izpeljati. Ali je res tako? Preberite več >>

Oznake: , , , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

13.03.2020 od 14:30 do 19:30
Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje