Boste plačali davek od trgovanja s kriptovalutami?

FURS je pred kratkim izdal podrobnejša pojasnila o načinu davčne obravnave poslovanja s kriptovalutami. Novost predstavlja predvsem razlaga obveznosti podjetij, ki izdajajo kriptožetone, v zvezi s plačilom DDV.  
Boste plačali davek od trgovanja s kriptovalutami

Naraščanje popularnosti poslovanja s kriptovalutami odpira tudi vedno nova pravna vprašanja. FURS zato nekatere dileme na področju davčne obravnave poslovanja s kriptovalutami uspešno odpravlja v svoji obnovljeni razlagi te tematike. V članku za lažje razumevanje predstavljamo in povzemamo dosedanje smernice na tem področju.

Razmišljaš o ICO kampanji? Pridruži se mentorskemu programu ICOrelator!

Ureditev po Zakonu o dohodnini

Na kontekst kriptovalut lahko Zakon o dohodnini navežemo v primerih, ko dohodek s poslovanjem s kriptovalutami pridobi fizična oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost.

  • Dohodki fizične osebe

Med obdavčljive dohodke fizične osebe spadajo vsi dohodki in izplačila, in sicer ne glede na njihovo obliko. Če zavezanec dohodek prejme v naravi, se njegova vrednost pri tem določi na podlagi primerljive tržne cene. Dohodnine z naslova prejema dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin zavezancu ni treba plačati. Enako velja tudi za kriptovalute. Dobiček, ki ga oseba pridobi s prodajo kriptovalut, ni predmet obdavčitve z dohodnino.

Dohodek, ki ga oseba doseže z rudarjenjem in ga prejme v obliki kriptovalute, po drugi strani spada med “druge dohodke” in se kot takšen tudi obdavči. Da je tak dohodek lahko obdavčen, je najprej potrebna njegova pretvorba. Pri tem se višina dohodka v evrih določi tako, da se upošteva vrednost kriptovalute v času prejema dohodka.

  • Dohodki fizične osebe, ki opravlja dejavnost

Za opravljanje dejavnosti se šteje opravljanje vsake podjetniške, kmetijske, gozdarske, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti. V to kategorijo spada tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic. Za dohodek iz dejavnosti pri tem šteje vsak dohodek, ki ga oseba doseže s samostojnim opravljanjem dejavnosti. Kot davčna osnova se pri tem upošteva doseženi dobiček.

Dobiček, ki ga oseba prejme iz trgovanja s kriptovalutami, ali dohodek iz rudarjenja, ki ga oseba opravlja kot dejavnost po Zakonu o dohodnini, je torej obdavčen kot dohodek iz dejavnosti.

Davčna obravnava z vidika DDV

  • Rudarjenje kriptovalut ni predmet DDV

Tehnologija blockchain temelji na porazdelitvi dela ob potrjevanju transakcij. Rudarji potrdijo nova nakazila tako, da jih skupaj z dokazom opravljenega dela vključijo v nov blok. Delo potrjevanja verige blokov je zahtevno in zahteva veliko električne energije, zato rudarji za svoje delo pričakujejo določeno nagrado. Pri transakcijah se posledično večinoma zahteva provizija za vključitev v blok, ki pripade rudarjem in predstavlja dodatno motivacijo za njihovo delo.

Predmet DDV sta med drugim dobava blaga in opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru svoje dejavnosti. Iz opisa potrjevanja transakcij pri rudarjenju bi lahko sklepali, da gre za opravljanje storitev. Vendar pa morajo biti za to, da so storitve ali transakcije predmet DDV, izpolnjeni še dodatni pogoji. Eden od pogojev je obstoj pravnega razmerja med izvajalcem in prejemnikom storitve, v okviru katerega pride do njunega vzajemnega delovanja. Pri tem plačilo ponudniku storitve predstavlja vrednost, ki jo prejemnik da v zameno za prejeto storitev. Priti pa mora tudi do potrošnje oziroma porabe storitve.

Potrjevanje transakcij, ki ga opravijo rudarji za nagrado v obliki provizije, ni predmet DDV, če je provizija dana prostovoljno s strani osebe, ki opravi transakcijo. Z vidika rudarja gre namreč za storitev, ki mu ne daje nikakršnih pravic do prejema plačila. Provizije za potrditev transakcije imajo podoben namen kot napitnina. Takšna storitev bi bila podvržena DDV v primeru, da bi šlo za storitev, ki je opravljena za plačilo. To pomeni, da bi rudar prejel obvezno provizijo ali nove kriptovalute vsakič, ko bi potrdil transakcijo.

Rudarjenje kot tako ni predmet obdavčitve z DDV, saj ne pride do položaja, v okviru katerega bi nastalo pravno razmerje med ponudnikom in prejemnikom storitve. Med njima prav tako ne pride do vzajemnega delovanja. Rudarjenje nima določenih strank, saj nove kriptovalute samodejno ustvari omrežje. Takšne storitve pa bi bile podvržene DDV, če bi rudar za vsako potrditev transakcije prejel določeno plačilo.

  • Posredovanje menjalnih platform

Menjalne platforme delujejo kot posrednik in dejansko ne opravljajo menjalne storitve, čeprav njihova infrastruktura to omogoča. Nudijo trgovanje s kriptovalutami, njihove storitve pa niso v dovoljšni meri povezane z dobavo plačilnih sredstev, da bi lahko šlo za transakcije v zvezi z valuto ali za finančno storitev.

Storitve, ki jih nudijo menjalne platforme za bitcoin in ostale virtualne valute, so povezane s posredovanjem. Omogočajo neposredno trgovanje med uporabniki kriptovalut preko virtualne “tržnice”. Uporabnikom lahko uporabo programa zaračunajo. Opravljanje takšnih storitev za plačilo je predmet obdavčitve z DDV.

  • Storitve digitalnih denarnic

Elektronske ali digitalne denarnice so programske platforme, ki uporabnikom omogočajo medsebojno pošiljanje in prejemanje digitalnih valut. Plačljive storitve, ki jih takšne denarnice nudijo, so oproščene plačila DDV. Razlog tiči v njihovi neposredni povezavi z dajanjem takšnih valut na razpolago uporabnikom ter ustvarjanjem pravic in obveznosti v povezavi s plačilnimi sredstvi.

  • Kriptožetoni in DDV

V postopku prve ponudbe novih kriptožetonov (angl. initial coin offering, ICO) zagonsko podjetje izda lastni kriptožeton in ga ponudi svojim podpornikom. Ti v zameno za pridobitev kriptožetona na elektronsko denarnico podjetja nakažejo eno od splošno sprejetih kriptovalut. Zgolj izdaja kriptožetona v trenutku, ko še ni znano, za katere produkte in storitve se bo lahko zamenjal, ne zadostuje zagotovitvi pogoja neposredne povezave med opravljeno storitvijo in prejeto protivrednostjo, zato tudi ne bo predmet obdavčitve z DDV.

Kriptožetoni pa lahko že ob nastanku posedujejo določeno funkcionalnost. To pomeni, da njihovi kupci pridobijo možnost uporabe izdelka oziroma storitve ali da imajo žetoni značaj vrednostnega papirja, ki prinaša donos. V takšnem primeru je transakcija predmet obdavčitve z DDV.

S kriptožetonom je mogoče trgovati tudi na sekundarnem trgu, omogočena je menjava v ostale kriptovalute. Pri menjavi v npr. bitcoin kriptožeton nima funkcije plačilnega sredstva, zato bi bila morebitna provizija za menjavo oproščena plačila DDV.

  • Kriptožetoni in davčno potrjevanje

Za zavezance, ki v skladu s predpisi o davku na dodano vrednost izdajajo račune in zanje prejmejo plačilo v obliki gotovine, velja obveznost davčnega potrjevanja računov. Kot plačilo z gotovino šteje vsako plačilo, ki ni neposredno nakazilo s transakcijskega računa kupca na račun prodajalca. V to kategorijo posledično spada tudi plačilo s kriptožetoni in kriptovalutami. Davčni zavezanec je dolžan izdati račun in ga potrditi v primerih, ko kriptožeton nastopa v funkciji plačilnega sredstva in se uporablja za plačevanje posameznih produktov in storitev.

ZDDV-1 določa obveznost izdaje računa za namene DDV za vse dobave blaga ali storitev in za prejeta predplačila. Zakon določa tudi izjeme, med katerimi je tudi opravljanje storitev finančnih transakcij.

V primeru menjave kriptožetona za drugo virtualno valuto ob zaračunani proviziji gre za opravljanje storitev finančnih transakcij, ki so oproščene plačila DDV. Račun je vseeno treba izdati in ga davčno potrditi, razen če izpolnjuje katero od zakonskih izjem.

Kriptožeton lahko nastopa v različnih funkcijah, zato se bodo od primera do primera razlikovale tudi obveznosti davčnih zavezancev in davčnega potrjevanja računov. Če bo zagonsko podjetje kriptožetone zgolj izdalo, pri tem pa še ni znano, za katere produkte in storitve jih bo mogoče zamenjati (ne nastopajo v funkciji plačilnega sredstva), ne bo nastala obveznost izdaje računa in njegovega potrjevanja.

Vir: FURS

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Razmišljaš o ICO kampanji? Pridruži se mentorskemu programu ICOrelator!

Razmišljaš o ICO kampanji? Pridruži se mentorskemu programu ICOrelator!

Imaš poslovno idejo, ki bazira na tehnologiji blockchain? Te zanima, kako pripraviti odlično ICO kampanjo? Pripravljamo brezplačen mentorski program ICOrelator, ki bo s predavanji in individualnimi mentorstvi pomagal pri začetnih ovirah ICO kampanje. Prijava je brezplačna in nezavezujoča, zato beri dalje! Preberite več >>


0xcert nad ponarejene listine z blockchain tehnologijo

0xcert nad ponarejene listine z blockchain tehnologijo

Slovensko visokotehnološko podjetje 0xcert d.o.o. je uspešno razvilo prvi protokol za upravljanje nedenarnih sredstev na blockchainu. Na ta način bi lahko rešilo problem ponarejenih diplomskih listin. Preberite več >>

Kako zagnati uspešno ICO kampanjo?

Kako zagnati uspešno ICO kampanjo?

Prva javna ponudba kriptožetonov oziroma ICO kampanja je priljubljen način za zbiranje sredstev. Žal vedno več projektov oziroma podjetij ne doseže zastavljenih ciljev. Kako lahko zagotovite, da bo vaša kampanja uspešna? Pogovarjali smo se z Vanjo Čas in dr. Petrom Mercem. Preberite več >>

Kako prepoznati dobro ICO kampanjo?

Kako prepoznati dobro ICO kampanjo?

Prve javne ponudbe kriptožetonov oziroma ICO kampanje omogočajo posameznikom, da podprejo zanimive projekte, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov. Na žalost pa je med obilico ICO projektov tudi veliko lažnih. Kako prepoznati kvaliteten projekt in kako se izogniti goljufom? Preberite več >>

Kolumna: Prihajajo ICO zombiji!

Kolumna: Prihajajo ICO zombiji!

Vedno več startupov zbira sredstva v okviru t .i. javnih ponudb kriptožetonov (ICO). Predvsem zato, ker je (vsaj do sedaj) bila uspešnost tovrstnega zbiranja kapitala vseeno višja, kot pa preko poslovnih angelov in skladov tveganega kapitala (ki so malce bolj izbirčni). Preberite več >>

Vstopate v svet kriptovalut? Poskrbite za varnost!

Vstopate v svet kriptovalut? Poskrbite za varnost!

Svet kriptovalut radi označimo za divji zahod. Odsotnost regulative, na eni strani veliki zaslužki in na drugi velike izgube. Gre za industrijo, ki je zrasla v svetu programerjev in tehnično podkovanih posameznikov. Preberite več >>

Video: Spoznajte Blockchain v dveh minutah

Video: Spoznajte Blockchain v dveh minutah

V javnosti se vedno več govori o tehnologiji veriženja blokov oziroma blockchain. Ali veste, za kaj sploh gre? Oglejte si kratek video. Preberite več >>

VIDEO: Tehnologija veriženja blokov bo vplivala tudi na vaše področje

VIDEO: Tehnologija veriženja blokov bo vplivala tudi na vaše področje

Tehnologija veriženja blokov je po mnenju številnih strokovnjakov prelomna. V naslednjih letih se bo njen vpliv še nadalje širil. Ali bo blockchain spremenil tudi vaše področje delovanja? Preberite več >>

Tudi Google onemogoča oglaševanje kriptovalut in povezanih projektov

Tudi Google onemogoča oglaševanje kriptovalut in povezanih projektov

Podjetje Google je pred nekaj dnevi objavilo novico, da prek njihovih oglaševalskih platform kmalu ne bo več mogoče oglaševati podjetij oziroma storitev, povezanih s kriptovalutami. Preberite več >>

92 odstotkov blockchain projektov ni več aktivnih

92 odstotkov blockchain projektov ni več aktivnih

Podjetje Deloitte je pred kratkim objavilo poročilo obsežne analize 26.000 projektov, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov. Le 8 odstotkov analiziranih projektov je dočakalo začetek letošnjega leta. Preberite več >>

Oznake: , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Delavnica: Google Analytics in Marko Penko

31.05.2018 od 16:00 do 01.06.2018 19:30
Delavnica: Google Analytics in Marko Penko

Imate spletno stran oziroma trgovino ter za oglaševanje vašega produkta ali storitve zapravite več 1000 evrov mesečno, pa se to pri prodaji ne pozna dovolj? Kaže, da imate težave pri učinkovitosti oglasov. Obstaja rešitev, ki se ji reče Google Analytics delavnica, ki jo za nas pripravlja Marko Penko.
Preberite več >>

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

01.06.2018 od 8:30 do 12:00
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Izbor MP leta 2018: Predstavitve polfinalistov

08.06.2018 od 16:00 do 18:00
Izbor MP leta 2018: Predstavitve polfinalistov

Letos bomo četrtič v okviru izbora Mladi podjetnik leta organizirali dogodek, ki je namenjen zgolj predstavitvam kandidatov. Predstavilo se bo 10 polfinalistov, ki jih bomo izbrali med vsemi prijavljenimi kandidati na izbor Mladi podjetnik leta 2018.
Preberite več >>

Izbor MP leta 2018: Predstavitve finalistov in razglasitev zmagovalca

15.06.2018 od 18:10 do 20:00
Izbor MP leta 2018: Predstavitve finalistov in razglasitev zmagovalca

V petek, 15. 06. 2018, bo v okviru konference Mladi podjetnik? Zakaj pa ne! potekalo sklepno dejanje letošnjega izbora Mladi podjetnik leta. Na sporedu bodo javne predstavitve finalistov, ki jih je komisija izbrala izmed vseh prijavljenih kandidatov, in razglasitev Mladega podjetnika leta 2018.
Preberite več >>

Vse za podjetje