Kako prepoznati dobro ICO kampanjo?

Prve javne ponudbe kriptožetonov oziroma ICO kampanje omogočajo posameznikom, da podprejo zanimive projekte, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov. Na žalost pa je med obilico ICO projektov tudi veliko lažnih. Kako prepoznati kvaliteten projekt in kako se izogniti goljufom?
Kako prepoznati dobro ICO kampanjo?

Kako prepoznati dobro ICO kampanjo?

V zadnjem letu so postale prve javne ponudbe kriptožetonov oziroma ICO kampanje (angl. initial coin offering) izjemno priljubljen način za zbiranje sredstev. V tretjem četrtletju so podjetja in posamezniki v okviru takšnih kampanj zbrali več kot 1,3 milijarde dolarjev. V letu 2017 je s prvo javno ponudbo kriptožetonov sredstva zbiralo več kot 200 projektov oziroma podjetij.

Področje ICO kampanj in projektov, povezanih s hitro razvijajočo se tehnologijo veriženja blokov, je izjemno dinamično in kompleksno. Veliko zanimanje javnosti, nejasna terminologija in zaenkrat še neregulirano področje privabljajo tudi goljufe. Tako nekatere ICO kampanje služijo le kraji sredstev nič hudega slutečih podpornikov.

Zato je pred odločitvijo za vlaganje nujna natančna analiza izbranega projekta – še posebej če ne želite izgubiti svojega denarja. Pri takšnem preverjanju so vam lahko v pomoč naslednji nasveti.

Razmišljaš o ICO kampanji? Pridruži se mentorskemu programu ICOrelator!

Nasveti za vlaganje v ICO kampanje

1. Velikost je pomembna

Eno najbolj razširjenih prepričanj o prvih javnih ponudbah kriptožetonov je, da je višina zastavljenega oziroma doseženega cilja povezana s kakovostjo samega projekta. Več sredstev kot zbere projekt, boljši je in večje so tudi možnosti za zaslužek z morebitno prodajo žetonov, menijo vlagatelji.

Strokovnjaki se ne strinjajo s to predpostavko. Po njihovem mnenju namreč temelji na čustvih, konkretneje na strahu pred zamujenimi priložnostmi (angl. fear of missing out). Ko posameznik vidi, da se je okoli nekega projekta oblikovala velika skupnost, ki je prispevala tudi veliko sredstev, lahko hitro sprejme impulzivno in iracionalno odločitev za investicijo – ki jo kasneje obžaluje.

Veliki projekti pogosto niso uspešni pri nadaljnjem trgovanju, ker privabljajo velike kupce oziroma t. i. kite (angl. whale investors). Ti kupijo za več milijonov dolarjev žetonov po izjemno znižani ceni. To pomeni, da tudi če naenkrat prodajo vse svoje žetone in s tem znižajo njihovo vrednost na borzi, s prodajo vseeno zaslužijo.

Takšna situacija je nepravična do običajnih kupcev oziroma vlagateljev, ki v okviru posamezne javne ponudbe kriptožetonov zapravijo okoli tisoč dolarjev. Seveda ti kupci pri nakupu žetonov niso deležni posebnih popustov, zaradi česar lahko pri nižji vrednosti žetonov na borzi doživijo izgube. Žetoni, ki so razpršeni med večje število posameznikov, so tako bolj odporni na skoke v vrednosti, saj se na trgu ne more naenkrat pojaviti ogromno število žetonov, kar bi močno znižalo njihovo ceno.

Še bolj pomembno pa je dejstvo, da manjši kupci v projekt vložijo sredstva, ker dejansko želijo uporabljati končni produkt. Večji kupci namreč večinoma le špekulirajo – žetone tako kupujejo le, ker želijo z njihovo prodajo oziroma trgovanjem z njimi zaslužiti.

Strokovnjaki tako priporočajo vlaganje v projekte, ki sodijo v t. i. zlato sredino – ki z ICO kampanjo zbirajo od dva do deset milijonov dolarjev. Pri tem ne pozabite, da gre pravzaprav za zagonska podjetja, ki potrebujejo sredstva za razvoj svoje ideje in predstavitev prvega delujočega prototipa produkta. To pa zagotovo ne stane 200 milijonov dolarjev, kajne?

2. Tehnologija veriženja blokov ni le krilatica

Vsako podjetje in vsak poslovni model ne potrebujeta blokovne verige. Prav tako ni nujno, da so vse storitve decentralizirane. Zapisano se morda zdi samoumevno – vendar danes veliko podjetij in posameznikov zbira sredstva prek prvih javnih ponudb kriptožetonov, četudi njihov projekt pravzaprav ne temelji na omenjeni tehnologiji.

Preden torej vložite svoj denar v določen projekt, pozorno preberite vso dokumentacijo, še posebej belo knjigo (angl. whitepaper), in se prepričajte, ali projekt dejansko temelji na prednostih in potencialu tehnologije blockchain.

Tudi projekti, ki kot plačilno sredstvo uvajajo posebno kriptovaluto, bi pravzaprav lahko delovali tudi na temelju bolj razširjenih kriptovalut, kot sta bitcoin in ether. Uvajanje posebnega žetona vsekakor ni smiselno za vse projekte.

Ko ocenjujete prvo javno ponudbo kriptožetonov, se morate najprej vprašati: »Ali ta projekt potrebuje tehnologijo veriženja blokov in/ali poseben kriptožeton?« Če je odgovor na obe vprašanji nikalen, je zelo verjetno, da ekipa pripravlja ICO kampanjo le zaradi trenutne priljubljenosti tega načina za zbiranje sredstev. Možno pa je tudi, da gre celo za poskus prevare.

ICO blockchain

Ali projekt temelji na tehnologiji blockchain in ustrezno izkorišča potenical kriptožetona? (Vir slike: Pixabay)

3. Kje pa je programska koda?

Ena ključnih značilnosti velikega števila javnih blockchain projektov je odprta programska koda. Odprta programska koda pa je pogosto naložena na repozitorije oziroma shrambe, kot je GitHub. Tam si jo lahko ogledajo vsi zainteresirani.

Posamezniki s programerskim znanjem lahko tudi na podlagi programske kode presodijo kakovost in veljavnost projekta. Tudi če se sami ne spoznate na programiranje, lahko preprosto preverite, ali so na javnih repozitorijih sploh objavljeni dokumenti, povezani z določenim projektom.

Če se ekipa lahko pohvali z že delujočim produktom oziroma rešitvijo, je to seveda dober znak. Če pa nikjer ni niti sledu o tehničnih podrobnostih predlaganega produkta, bodite pri vlaganju previdni. Podrobnejše tehnične ocene posameznih projektov lahko najdete tudi na specializiranih spletnih straneh.

4. Preverite predvideno razdelitev žetonov

Pomemben del vsake prve javne ponudbe kriptožetonov so prav žetoni. Podjetje se še pred samo kampanjo odloči, koliko žetonov bo sploh izdalo. Poleg tega pripravi predvideno razdelitev žetonov: določena količina jih je namenjena večjim vlagateljem še pred ICO kampanjo, poseben delež pripada tudi ustanoviteljem podjetja oziroma ekipi, ostali žetoni pa so na voljo zainteresiranim posameznikom v okviru prve javne ponudbe.

Tudi predvidena razdelitev žetonov vam lahko pove marsikaj o projektu. Kot rečeno, je določen delež žetonov še pred samo kampanjo lahko namenjen morebitnim večjim vlagateljem ali posebej določen za nagrajevanje članov ekipe, razvijalcev ipd. Če pa je delež takšnih žetonov previsok, je lahko to razlog za skrb.

Dajanje prednosti ustanoviteljem in drugim članom ekipe je lahko znak, da je njihov cilj maksimiziranje lastnega dobička na podlagi zviševanja vrednosti žetona, ne pa dejanski razvoj poslovne ideje, ki temelji na tehnologiji blockchain.

Pred vlaganjem morate ugotoviti tudi, kaj se bo zgodilo, če bo podjetje sicer doseglo svoj osnovni cilj (angl. softcap), ne bo pa prodalo vseh žetonov, torej ne bo doseglo najvišjega cilja (angl. hardcap). Podjetje lahko seveda nadalje razvija svoj produkt, tudi če ne proda vseh žetonov, vendar je pomembno, da po koncu ICO kampanje uniči vse neprodane žetone. Tako bo zagotovilo uravnoteženost med ponudbo žetonov in povpraševanjem po njih.

Kvaliteten ICO projekt poleg tega ne bo načrtoval nadaljnjih ponudb žetonov. Tako na trgu nikoli ne bo prevelikega števila žetonov, kar bi znižalo njihovo vrednost.

5. Kvalitetna ekipa prinaša rezultate

Eden najpomembnejših delov pregleda ICO projekta je analiza ekipe, ki je odgovorna zanj. Tudi če imata poslovna ideja in z njo povezani trg izjemen potencial, je eden najpomembnejših dejavnikov za uspeh podjetja sestava ekipe. Uspešna, izkušena in podjetna ekipa poveča možnosti za uspeh projekta.

Najbolj zaupanja vredni so seveda podjetniki, ki se lahko pohvalijo z uspešno izvedenimi preteklimi projekti. Pomembne so tako izkušnje kot znanje z izbranega področja. Ne vlagajte svojega denarja v neizkušene posameznike z dobro idejo. Pomanjkanje razvijalcev, specializiranih za tehnologijo veriženja blokov, prav tako ne pomeni nič dobrega.

Pri preverjanju ekipe ter izobrazbe in izkušenj njenih članov vam lahko pomagajo platforme, kot sta Twitter in LinkedIn. Pri tem morate seveda upoštevati dejstvo, da zapisane reference morda niso resnične. Če lahko na podlagi neodvisnih virov preverite pretekle povezave članov ekipe z določenimi ustanovami, univerzami ali podjetji, lahko zaupate ekipi.

Vedno več ICO projektov na svoji spletni strani navaja tudi imena priznanih podjetniških ali strokovnih svetovalcev. Tudi njihove reference in dejanske povezave s podjetjem je smiselno preveriti, preden zaupate projektu samo na podlagi nekaj zvenečih imen.

ICO ekipa

Ekipa je temelj za uspeh. (Vir slike: HubSpot)

6. Spoznajte ustanovitelje

Še ena prednost relativno majhnih projektov je dostopnost članov ekipe, tudi samih ustanoviteljev podjetja. Seveda vodje projekta ne morejo odgovoriti na vsak komentar, temveč to namesto njih počnejo t. i. community managerji.

Kljub temu se izogibajte projektom, katerih ustanovitelji niso dostopni in se ne odzivajo prek različnih družbenih omrežij in drugih platform. Investicija, ki temelji na osebni povezavi, je manj tvegana in ima večje možnosti za uspeh.

Prepričajte se tudi, da ekipa ne cilja le na lahek zaslužek iz prve javne ponudbe kriptožetonov. Njen uspeh in dobiček morata biti vezana na sam žeton oziroma njegovo vrednost. Če so cilji ekipe enaki ciljem vlagateljev, bodo vsi delovali v skupno dobro.

Ustanovitelji poleg tega na prvo mesto ne bi smeli postavljati dobičkonosnosti samega podjetja, temveč bi se morali osredotočati na povečevanje svojega tržnega deleža in povpraševanje po žetonu. Tako bo vrednost žetona stalno naraščala.

7. Pomanjkanje informacij – poskus prevare ali projekt v začetni fazi?

Če je nekaj videti kot prevara, običajno tudi je. Če torej niste prepričani, ali je projekt resničen ali ne, rajši bodite previdni. Če ne morete zbrati dovolj informacij za odločitev, se investiciji rajši odrecite.

Površno oblikovana spletna stran in pomanjkanje informacij sta lahko posledica nerazvite ideje, vendar je pogosto težko razlikovati med projektom v začetni fazi in poskusom goljufije.

Ključni vir informacij o projektu in ICO kampanji je t. i. bela knjiga. To je dokument, ki opisuje poslanstvo podjetja, tehnične podrobnosti projekta, ekipo in druge pomembne podatke. Posameznik, ki ni strokovnjak za izbrano področje, seveda ne more razumeti vseh vidikov bele knjige, vendar morate pred vrednotenjem projektov pridobiti vsaj osnovno razumevanje konceptov, povezanih s tehnologijo veriženja blokov.

Na spletnih straneh nekaterih najkvalitetnejših projektov sta potencialnim vlagateljem na voljo dva dokumenta: bela knjiga s pregledom ključnih točk in vidikov projekta ter podroben tehnični dokument z razlago tehnologije, na kateri temelji projekt.

Razmišljaš o ICO kampanji? Pridruži se mentorskemu programu ICOrelator!

8. Uspešen projekt temelji na natančnem načrtu

ICO projekti svoje cilje večinoma predstavijo na jasni časovnici, ki je objavljena na njihovi spletni strani. Če ekipa ni pripravila takšne časovnice oziroma načrta (angl. roadmap), morda ne razmišlja dolgoročno oziroma stremi le h kratkoročnim finančnim koristim.

Projekt, ki nima jasnega načrta in katerega vodje so zase pridržali velik delež žetonov, ni vreden vašega denarja. Poleg tega bodite previdni pri vlaganju v projekte z nedodelanimi in nenatančnimi časovnicami, ki vključujejo daljša obdobja neaktivnosti.

S prvimi javnimi ponudbami kriptožetonov so ponavadi povezani posebni kanali v okviru storitev Slack in Telegram. Prek teh kanalov ekipa obvešča svoje podpornike oziroma vlagatelje o svojem napredku in razvoju projekta.

Žal pa si lahko tudi goljufi izmislijo časovnico projekta in objavljajo lažne novice o svojem napredku. Tako je neobstoječa časovnica vsekakor znak za preplah, vendar samo na podlagi tega dejavnika ne morete sklepati, ali je projekt resničen ali ne.

Kakšen je torej idealen ICO projekt?

Idealen projekt, v katerega se v okviru prve javne ponudbe kriptožetonov dejansko izplača vložiti, izpolnjuje naslednje kriterije:

  • Ni ne prevelik ne premajhen, temveč sodi v zlato sredino. Zbrana sredstva se torej gibljejo med dvema in desetimi milijoni dolarjev.
  • Temelji na tehnologiji veriženja blokov in v svoj poslovni načrt aktivno vključuje kriptožeton.
  • Ima jasen načrt in časovnico ter podrobno belo knjigo.
  • Ekipa, ki stoji za njim, ima bogate izkušnje in poglobljeno znanje z izbranega področja. Poleg tega je ekipa dostopna in aktivna na izbranih spletnih platformah.

Viri: TechCrunch, steemit

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Razmišljaš o ICO kampanji? Pridruži se mentorskemu programu ICOrelator!

Razmišljaš o ICO kampanji? Pridruži se mentorskemu programu ICOrelator!

Imaš poslovno idejo, ki bazira na tehnologiji blockchain? Te zanima, kako pripraviti odlično ICO kampanjo? Pripravljamo brezplačen mentorski program ICOrelator, ki bo s predavanji in individualnimi mentorstvi pomagal pri začetnih ovirah ICO kampanje. Prijava je brezplačna in nezavezujoča, zato beri dalje! Preberite več >>


Kako zagnati uspešno ICO kampanjo?

Kako zagnati uspešno ICO kampanjo?

Prva javna ponudba kriptožetonov oziroma ICO kampanja je priljubljen način za zbiranje sredstev. Žal vedno več projektov oziroma podjetij ne doseže zastavljenih ciljev. Kako lahko zagotovite, da bo vaša kampanja uspešna? Pogovarjali smo se z Vanjo Čas in dr. Petrom Mercem. Preberite več >>

Kolumna: Prihajajo ICO zombiji!

Kolumna: Prihajajo ICO zombiji!

Vedno več startupov zbira sredstva v okviru t .i. javnih ponudb kriptožetonov (ICO). Predvsem zato, ker je (vsaj do sedaj) bila uspešnost tovrstnega zbiranja kapitala vseeno višja, kot pa preko poslovnih angelov in skladov tveganega kapitala (ki so malce bolj izbirčni). Preberite več >>

Vstopate v svet kriptovalut? Poskrbite za varnost!

Vstopate v svet kriptovalut? Poskrbite za varnost!

Svet kriptovalut radi označimo za divji zahod. Odsotnost regulative, na eni strani veliki zaslužki in na drugi velike izgube. Gre za industrijo, ki je zrasla v svetu programerjev in tehnično podkovanih posameznikov. Preberite več >>

Video: Spoznajte Blockchain v dveh minutah

Video: Spoznajte Blockchain v dveh minutah

V javnosti se vedno več govori o tehnologiji veriženja blokov oziroma blockchain. Ali veste, za kaj sploh gre? Oglejte si kratek video. Preberite več >>

VIDEO: Tehnologija veriženja blokov bo vplivala tudi na vaše področje

VIDEO: Tehnologija veriženja blokov bo vplivala tudi na vaše področje

Tehnologija veriženja blokov je po mnenju številnih strokovnjakov prelomna. V naslednjih letih se bo njen vpliv še nadalje širil. Ali bo blockchain spremenil tudi vaše področje delovanja? Preberite več >>

Tudi Google onemogoča oglaševanje kriptovalut in povezanih projektov

Tudi Google onemogoča oglaševanje kriptovalut in povezanih projektov

Podjetje Google je pred nekaj dnevi objavilo novico, da prek njihovih oglaševalskih platform kmalu ne bo več mogoče oglaševati podjetij oziroma storitev, povezanih s kriptovalutami. Preberite več >>

92 odstotkov blockchain projektov ni več aktivnih

92 odstotkov blockchain projektov ni več aktivnih

Podjetje Deloitte je pred kratkim objavilo poročilo obsežne analize 26.000 projektov, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov. Le 8 odstotkov analiziranih projektov je dočakalo začetek letošnjega leta. Preberite več >>

Infografika: Koliko denarja je na svetu?

Infografika: Koliko denarja je na svetu?

Milijoni, milijarde, bilijoni … Ko govorimo o vrednosti podjetja Apple, bogastvu Warrena Buffeta ali ogromnemu svetovnemu dolgu, si zneskov z veliko ničlami pravzaprav sploh ne predstavljamo. Zato je izjemno koristna tehnika vizualizacije. Preberite več >>

Uspešna prva javna ponudba kriptožetonov podjetja OriginTrail

Uspešna prva javna ponudba kriptožetonov podjetja OriginTrail

Ljubljansko podjetje OriginTrail, ki je razvilo sistem preverjanja porekla, je v svojo rešitev vključilo tudi tehnologijo veriženja blokov. Pred nekaj dnevi so uspešno zaključili svojo ICO kampanjo. Preberite več >>

Oznake: , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje