Kaj je skrbni pregled poslovanja?

Skrbni pregled (angl. due diligence) je storitev, ki jo opravljajo odvetniške, svetovalne, računovodske in druge pisarne oziroma podjetja, da naročnika podrobno seznanijo s poslovanjem in finančnimi tveganji drugega podjetja.
Skrben pregled poslovanja

Skrben pregled poslovanja (Vir slike: Pixabay.com)

Kako podjetje posluje?

Skrbni pregled ponavadi naročijo podjetja pred transakcijo z drugim podjetjem. Pregled jim omogoči oceno poslovnih, finančnih, davčnih in pravnih tveganj, povezanih z dotedanjim poslovanjem podjetja. Podjetje, ki načrtuje nakup, prodajo ali združitev, se tako pripravi na strateško odločitev in prepreči morebitna negativna presenečenja, ki jih po transakciji težje sanira.

Podjetnik se bo za skrbni pregled odločil pred sprejemanjem vseh pomembnejših strateških odločitev, sploh pa ob kapitalskih transakcijah, prodaji podjetja, naložbi v podjetje in nakupu podjetja.

Glede na zahtevo naročnika izvajalec opravi vse ali le nekatere izmed oblik skrbnega pregleda:

  • Poslovni pregled se osredotoča na tveganja, povezana s poslovanjem družbe v kontekstu obstoječega poslovnega modela, menedžment in poslovno okolje podjetja.
  • Finančni pregled pokaže prednosti in slabosti dotedanjega finančnega poslovanja, ki ga razkrijejo zabeležene bilance, EBITDA in drugi indikatorji.
  • Pravni pregled se nanaša predvsem na pogodbe, sklenjene z drugimi podjetji, in interne pogodbe, sklenjene z delavci, ter povzame bistvena pogodbena določila, ki bodo zavezovala tudi podjetje, ki je pregled naročilo.
  • Davčni pregled razjasni predvsem z davki povezana dejstva, torej ali so plačane vse dotedanje davčne obveznosti in ali podjetje posluje v skladu z davčno zakonodajo.

Poleg naštetih poznamo tudi tehnološki, tržni in kadrovski pregled ter mnoge druge preglede, ki jih lahko izvede zunanji izvajalec, četudi ni predvidena nobena transakcija med naročnikom in pregledanim podjetjem.

Kdo opravi pregled?

Izvajalec storitve je pravna oseba z izvedenskim znanjem s področja, ki poda oceno na podlagi vrednotenja. Ponavadi so to specialisti s posameznih področij, ki morajo biti sposobni medsebojne koordinacije, previdnosti in natančnosti. Izvajalec mora odlično poznati konkretno dejavnost, delovanje internega informacijskega sistema, delovno organizacijo podjetja ter podjetniško okolje, vrednote in cilje.

Naloga naročnika pri skrbnem pregledu je, da jasno opredeli cilje pregleda. V fazi dogovora se bo z izvajalcem dogovoril o vseh postopkih, ki so potrebni za pridobivanje informacij, o obsegu pregledovanja in stroških. Bolj podroben pregled bo znatno dražji, zato se mnogi podjetniki pogosto odločajo na podlagi razmerja med kakovostjo in ceno. Vendar je skrbni pregled ena izmed storitev, kjer lahko podjetnika pretirana varčnost drago stane. Šele najbolj podroben pregled, ki je sicer dražji, ponavadi razkrije kritične informacije, ki so lahko konec koncev vredne več od cene storitve.

Koraki postopka so …

Dober izvajalec bo pripravil načrt za vodenje postopka pregleda. Postopek ponavadi poteka po naslednjih korakih:

  1. zbiranje informacij in materiala
  2. sistematična obdelava zbranih podatkov
  3. sestava ekipe in dodelitev projektnih nalog
  4. pregled in analiza vseh zbranih informacij
  5. izdelava končnega poročila in predstavitev informacij

Informacije, ki so potrebne za pregled, izvajalec pregleda pridobi od ciljnega podjetja, ki ga želi naročnik preiskati. Viri informacij za skrbni pregled so letna in druga poročila, akti, načrti, študije, računovodska dokumentacija, pogodbe in javno dostopne baze in registri, predvsem AJPES in zemljiška knjiga.

V končnem poročilu so zapisane kritične točke, ki lahko predstavljajo ovire ali težave ob nadaljnjem poslovanju. Izvajalec poda le poročilo o zbranih podatkih, ki jih označi in poudari. Le redko poda izvajalec tudi lastno oceno o smotrnosti končne transakcije. V sklopu skrbnega pregleda izvajalec prav tako ne poda mnenja o vodenju podjetja ali najboljšem načinu za prodajo/nakup ali naložbo.

Nočete ponuditi lastništva? Razmislite o fantomskem deležu!

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. V MP sta vam v vsakem trenutku na voljo dva pravnika.

V času karantene bodo vsa svetovanja izvedena bodisi prek e-maila ali video klica.

Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>


Podjemna ali avtorska pogodba?

Podjemna ali avtorska pogodba?

Pogodba o delu in avtorska pogodba sta pogodbi, ki se v praksi najpogosteje uporabljata v primeru, da se pojavi potreba po izplačilu denarja izven delovnega razmerja. V nadaljevanju si lahko preberete njuno primerjavo vključno s prednosti in omejitvami pri eni ter drugi. Preberite več >>

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Vsak uspešen podjetnik se na določeni stopnji razvoja podjetja sooči s situacijo, ko povečan obseg dela narekuje potrebo po novem delavcu. Pri tem se včasih pojavi dilema, ali delavca zaposliti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali z njim skleniti podjemno oziroma kakšno drugo pogodbo. Preberite več >>

Kateri so elementi delovnega razmerja?

Kateri so elementi delovnega razmerja?

Delovno razmerje je dvostransko pravno razmerje med delavcem in delodajalcem, katerega pravna podlaga je pogodba o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi oziroma njena sklenitev je dejanje, s katerim se uresniči volja skleniti delovno razmerje. Preberite več >>

Samostojni podjetnik in odvisno delovno razmerje

Samostojni podjetnik in odvisno delovno razmerje

V Sloveniji je vse več primerov, ko fizična oseba registrira status samostojnega podjetnika (s.p.), čeprav ima namen delo opravljati le za enega naročnika, v odvisnem razmerju. Preberite več >>

Sponzorska pogodba

Sponzorska pogodba

Slovenska zakonodaja sponzorske pogodbe izrecno ne ureja. Ne določa obveznih elementov ali oblike sponzorske pogodbe, to je oblikovala praksa sama, zato sta pri sklepanju pogodbe v veliki meri stranki prepuščeni svoji volji, željam in možnostim uporabe elementov določb iz drugih pogodb. Preberite več >>

Pasti investicijskih pogodb

Pasti investicijskih pogodb

Eden najbolj pomembnih trenutkov v razvoju zagonskega podjetja je sklenitev prve pogodbe o zunanji investiciji. Začne se namreč novo poglavje, v podjetje pa neredko vstopijo novi akterji, zunanji investitorji, s čimer se odprejo nove priložnosti in prerazporedi dosedanji režim. Preberite več >>

Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o poslovodenju?

Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o poslovodenju?

Zaposlitev v lastni družbi na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju? Katera pogodba je za mladega podjetnika najprimernejša? In predvsem, katera je finančno ugodnejša? Preberite več >>

Oznake: , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje