Zakaj je letno poročilo pomemben odraz vašega podjetja?

Letno poročilo je vaše komunikacijsko sredstvo, s katerim predstavite podjetje zunanjim in notranjim uporabnikom ter prikažete, kakšni so vaši rezultati.
letno poročilo

letno poročilo

Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. S poslovnim poročilom predstavite svoje uspehe, delo in vašo vizijo v prihodnosti. V vašem računovodskem poročilu pa so prikazani računovodski izkazi.

Računovodski izkazi se uporabljajo za vodenje podjetja, t.j. presojanje, ali se določene aktivnosti v podjetju splačajo, presojate učinkovitost posameznih akcij in se glede na dobičkonosnost odločate. Pomembni pa so tudi za zunanje uporabnike, npr. za bonitetne hiše, finančne analitike, posojilodajalce itd.

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in društva imate čas do 31. marca, da Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) predložite letna poročila, ki morajo biti sestavljena iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida – bilance uspeha.

Velike, srednje ter majhne družbe, ki trgujejo z vrednostnimi papirji, pa morate v letno poročilo vključiti še izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala in poslovno poročilo, ki obsega pogled poslovodstva na rezultate poslovanja.

finančni izračuni

Finančni izračuni (Vir slike: Pixabay.com)

Vaša bilanca stanja je sestavljena iz aktivne in pasivne strani. Na aktivni strani bilance stanja so sredstva podjetja, torej premoženje, s katerim upravljate. Iz bilance je najbolj jasno razvidno premoženje, s katerim jamčite za svoje obveznosti.

Vaša sredstva se delijo na dolgoročna  in kratkoročna sredstva. Pri dolgoročnih sredstvih opredelite vsa sredstva, ki jih imate s trajanjem nad 1 leto, to so npr. zemljišča, zgradbe, oprema, patenti, licence, dobro ime in dolgoročne finančne naložbe. Kratkoročna sredstva pa predstavljajo zaloge, poslovne terjatve, denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe.

Na vaši pasivni strani bilance uspeha so obveznosti do virov sredstev, ki povedo, kako je prišlo podjetje do premoženja. Delimo jih na lastniški in dolžniški kapital. Podjetje se lahko financira z zadolževanjem- krediti ali pa z lastnim kapitalom.

Koristi dolžniškega financiranja

Preveliko financiranje z dolgoročnim dolgom lahko povzroči vašo nezmožnost poravnati pogodbene obveznosti in vodi v stečaj. Preveliko lastniško financiranje pa povzroča večjo obdavčitev, saj lahko ob dolžniškem financiranju uporabite davčni ščit.  Z vidika stroškov dolgovi niso obrestovani, saj obresti od kredita odštejemo od čistega dobička, ki je obdavčen.

Če obresti dosegajo dovoljšno raven, se lahko uvrstite v nižji davčni razred, zato je koristno da se ne financirate samo z lastnim kapitalom, ampak tudi delno s krediti, posojili. Prednosti dolžniškega financiranja so tudi, da ohranite lastništvo podjetja in da z lastnim kapitalom ustvarite večji dobiček ter da sredstva lahko postopno vračate. Slabost dolžniškega financiranja pa je v tem, da je dolg (glavnico in obresti) potrebno redno odplačevati ne glede na rezultate podjetja.

Bilanca uspeha in izkaz poslovnega uspeha

Bilanca uspeha je sestavljena iz prihodkov in odhodkov. Pod poslovne prihodke spada čisti prihodek od prodaje in drugi poslovni prihodki, k tem se prištejejo tudi finančni prihodki kot npr. obresti ali dividende od delnic drugih podjetij. Od prihodkov se potem odštejejo poslovni in finančni odhodki kot so npr. stroški za material in storitve, ter plačilo delavcev – stroški za delo.

Izkaz poslovnega uspeha vam prikaže, ali ste poslovno leto zaključili z dobičkom ali z izgubo. Izkaz poslovnega izida vam, bankam in drugim pokaže, kako donosno je vaše podjetje oziroma, kako donosni ste kot podjetnik.

Vaše letno poročilo vsebujejo pomembne informacije o vašem finančnem položaju in uspešnosti poslovanja podjetja, ki pomagajo različnim interesnim skupinam, ki so povezane s podjetjem (npr. lastniki, posojilodajalci, kupci, javnost) pri sprejemanju vaših odločitev. Za notranje potrebe je pomembna primerjava z načrtovanim poslovanjem. S primerjanjem dobite odgovor, ali ste bili pri svojem delovanju uspešni in ali ste dosegli zastavljene cilje. Na podlagi ugotovljenih evidenc lahko sprejemate nove odločitve, ki bodo izboljšale poslovanje vašega podjetja.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Obračuni: delovni dnevi in prazniki v letu 2018

Obračuni: delovni dnevi in prazniki v letu 2018

V članku vam predstavljamo delovne dneve, delovne ure in praznike v letu 2018, ki jih potrebujete pri obračunu plač, kilometrin, prevozu na delo in podobno. V uvodu je predstavljena tabela praznikov in dela prostih dni v letu 2018, nato pa sledijo tabele za posamezne mesece. Preberite več >>

Obdavčitev božičnice

Obdavčitev božičnice

Božičnica se za davčne namene obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja. Ne glede na to, ali gre za del plače za poslovno uspešnost ali za drugo vrsto plačil, je treba od izplačane božičnice obračunati in plačati prispevke za socialno varnost, v določenem primeru pa tudi dohodnino. Preberite več >>

Letna poročila gospodarskih družb in s.p.

Letna poročila gospodarskih družb in s.p.

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah morajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki enkrat letno sestaviti letno poročilo, katerega obseg in vsebina sta odvisna od njihove velikosti. Podatki za razvrstitev v velikostni razred so število zaposlenih, prihodki od prodaje in vrednost aktive. Preberite več >>

Normirani s.p. ali dejanska obdavčitev?

Normirani s.p. ali dejanska obdavčitev?

V članku tokrat na praktičnem primeru osebam z registriranim s.p. predstavljamo, kako izbrati zanje najugodnejši način ugotavljanja davčne osnove. Preberite več >>

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Od januarja 2017 dalje se podatki o višini prispevkov avtomatsko oddajo v e-davke. Preberite več >>

Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

Od 1. julija 2013 dalje je ob 1. vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Preberite več >>

Hiter vodič: kaj so obratna sredstva in zakaj so pomembna?

Hiter vodič: kaj so obratna sredstva in zakaj so pomembna?

Obratna sredstva pogosto označujemo tudi s pojmom gibljiva sredstva - danes so v eni, jutri v drugi obliki, danes jih je več, drugič manj. Preberite več >>

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Oglejte si lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2017 na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017. Preberite več >>

Računovodski slovarček

Računovodski slovarček

Za vas smo naredili kratek pregled najpogostejših izrazov v računovodstvu, kot so npr. finančni in denarni tokovi, davki (DDV, davek od dobička gospodarskih družb) ter dohodninska lestvica, ki vam bodo pomagali pri razumevanju in pravilni uporabi le-teh. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Delavnica: Google Analytics in Marko Penko

01.03.2018 od 16:00 do 10.03.2017 16:00
Delavnica: Google Analytics in Marko Penko

Imate spletno stran oziroma trgovino ter za oglaševanje vašega produkta ali storitve zapravite več 1000 evrov mesečno, pa se to pri prodaji ne pozna dovolj? Kaže, da imate težave pri učinkovitosti oglasov. Obstaja rešitev, ki se ji reče Google Analytics delavnica, ki jo za nas pripravlja Marko Penko.
Preberite več >>

Delavnica: Google Adwords oglaševanje in Marko Penko

24.03.2018 od 9:00 do 30.03.2018 17:00
Delavnica: Google Adwords oglaševanje in Marko Penko

Pri oglaševanju na Googlu je zelo pomembno poznavanje navodil, trikov in smernic za uspešno postavitev in vodenje AdWords kampanje. Da boste svoje oglaševanje vzpostavili kar se da učinkovito, vas vabimo na delavnico, v okviru katere boste spoznali Google AdWords: od osnov do potankosti. Z nami bo izkušeni Google AdWords mojster Marko Penko, ki je v svoji karieri upravljal na milijone evrov oglaševalskih proračunov.
Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani

06.04.2018 od 14:00 do 18:00
Delavnica: Optimizacija spletnih strani

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani.
Preberite več >>

Delavnica: Prodajni lijak

13.04.2018 od 14:00 do 18:00
Delavnica: Prodajni lijak

Uspešno postavljen prodajni lijak je eno izmed najpomembnejših marketinških orodij tega časa. Žalosti nas ugotovitev, da ga marsikatero slovensko podjetje bežno pozna, kaj šele uporablja v praksi. To želimo spremeniti, zato bomo na predavanju govorili o tem, zakaj bi moral biti prodajni lijak fokus vsakega posla.
Preberite več >>

Vse za podjetje