Priložnost za mlade, ki nimajo delovnih izkušenj

Avtor — 09.06.2016
Pričenja se nov program plačanega pripravništva, ki bo mladim iskalcem prve zaposlitve omogočil, da bodo po študiju takoj pridobili možnost izpopolnjevanja na delovnem mestu. Pripravništvo je namenjeno vsem, ki so zaključili s študijem prava, ekonomije, veterine, živilske tehnologije in živinoreje.
Priložnost za mlade, ki nimajo delovnih izkušenj

Priložnost za mlade, ki nimajo delovnih izkušenj (Vir slike: Pixabay.com)

Opravljalo se ga bo pri treh državnih institucijah: pri Finančni upravi, pri Inšpektoratu za delo ali pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo. Priložnost bo dobilo 86 mladih: 44 v letošnjem letu, 42 pa leto za tem.

Mladi naj bi pripravništvo praviloma opravljali 10 mesecev, razen v primeru upravičenih razlogov, ki trajanje pripravništva podaljšajo ali skrajšajo. Med delodajalcem in iskalcem zaposlitve se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas, ki zajema 40 delovnih ur tedensko. 

Prednosti vključitve v program je precej. Mladi namreč s programom ne pridobijo zgolj redne zaposlitve, temveč predvsem višjo socialno varnost, usposabljanje za samostojno delo pod strokovnim vodstvom mentorja, opravljanje strokovnega izpita ter pridobivanje praktičnega znanja in prvih delovnih izkušenj, s čimer si mladi izboljšajo zaposlitvene možnosti.

Kako se vključiti v program?

Mladi se lahko v program vključijo preko Urada za delo Zavoda za zaposlovanje, kjer so prijavljeni. Izpolnjevati morajo naslednje pogoje: 

  • prijavljeni morajo biti v evidenci brezposelnih pri Zavodu za zaposlovanje;
  • še niso dopolnili 30. leta starosti;
  • iščejo prvo zaposlitev (torej še nimajo delovne oziroma zavarovalne dobe);
  • so zaključili terciarno izobrazbo s področja prava, ekonomije, veterine, živilske tehnologije ali živinoreje.

Vir: ZRSZ

Oznake: ,