Razpis: pospeševanje gospodarstva v Piranu

Avtor — 03.07.2016
Občina Piran je v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. objavila javni razpis za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v letu 2016.
Razpis: pospeševanje gospodarstva v Piranu

Razpis: pospeševanje gospodarstva v Piranu

Občina Piran je v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana, Podružnico Izola, na svoji spletni strani objavila javni razpis za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Piran, namenjen majhnim podjetjem in samostojnim podjetnikom s sedežem dejavnosti na območju občine Piran.

Javni razpis je odprt do 28.10.2016 oziroma do porabe sredstev.

Nameni dodeljevanja posojil s subvencionirano obrestno mero so:

  • nakup opreme oz. osnovnih sredstev; 
  • nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov; 
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov; 
  • nematerialne investicije: nakup patentov, licenc, know-how-a, tehničnih izboljšav in nepatentiranega tehničnega znanja.

Do sredstev so upravičeni prosilci, ki v celoti izpolnjujejo razpisne pogoje. Prednost bodo imeli tisti, ki poleg tega izpolnjujejo še katerega od prednostnih kriterijev:

  • vlaganje v razvoj dejavnosti, ki v občini še ni razvita; 
  • zagotavljanje novih delovnih mest; 
  • vlaganje v dejavnosti, ki zagotavljajo sodoben tehnološki in ekološki neoporečen delovni proces,
  • pridobivanje in razvijanje lastnih licenc, know-how-a, nepatentiranega tehničnega znanja in inovacij

Investicija, ki je predmet subvencije, se mora v občini Piran ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku.

Vir: Piran.si

Oznake: