Razpis: pospeševanje malega gospodarstva v Občini Kozje

Avtor — 03.05.2016
Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2016. Sredstva se bodo dodeljevala za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, za promocijo izdelkov in storitev ter svetovalne storitve.
Razpis: pospeševanje malega gospodarstva v Občini Kozje

Javni razpis se zaključi 31. oktobra 2016 (Vir slike: Pixabay.com)

Na razpis se lahko prijavijo:

  • samostojni podjetniki,
  • mala podjetja,
  • občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
  • podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.

Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v likvidacijskem postopku.

Skupna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2016 znaša 10.000 evrov. Višino sredstev za posamezne ukrepe bo določil Odbor za gospodarstvo in razvoj v skladu s sprejetim proračunom.

Javni razpis se zaključi 31. oktobra 2016

Vloge se bodo sprejemale najkasneje do 31. oktobra 2016. Vse vloge, ki bodo posredovane po tem roku, se bodo s sklepom zavrnile.

Prijavite lahko ukrepe, ki so se izvedli med 1. oktobrom 2015 in 31. oktobrom 2016

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev so določeni v Pravilniku o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje.

Vir: Kozje.si

Oznake: