MP intervju: Doseganje regulacije stresnih psihofizioloških odzivov

Ste si kdaj zaželeli regulirati svoje stresne psihofiziološke odzive? Trenirati koncentracijo in določene možganske valove? Se kot vrhunski/-a športnik/-ca ali menedžer/-ka pripraviti na svoj lastni t.i. 'peak performance'? Odgovori ležijo v zgolj dveh besedah: Larus Inventa …
MP intervju: Doseganje regulacije stresnih psihofizioloških odzivov

MP intervju: Nika Pušenjak – Larus Inventa (Vir fotografije: Larus Inventa)

Podjetje Larus Inventa navdušuje z raziskavami in izvajanjem projektov na področju uporabne psihofiziologoje, s pomočjo uporabe preciznih tehnologij Biofeedback in Neurofeedback. Njihove stranke sestavljajo tako vrhunski športniki in menedžerji, ki si želijo še izboljšati svoje delovanje, kot tudi otroci in odrasli z motnjo hiperaktivnosti in pozornosti, avtizmom in cerebralno paralizo.

Ker je uporabna psihofiziologija izjemno interdisciplinarna veda, se podjetje povezuje z različnimi kredibilnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami v Sloveniji in tujini, kot so: Fakulteta za šport, Medicinska fakulteta v Ljubljani, Univerza Sigmunda Freuda na Dunaju in Univerzitetni klinični center Ljubljana, pri čemer pri samem procesu dela skrbijo za vzajemno omogočanje uvidov in pristnih ‘aha’ momentov.

O naprednih, nevrološko obarvanih tehnologijah in zanimivih odkritjih, ki jih pri tem vsakodnevno doživijo v podjetju, smo se pogovarjali z direktorico Larus Inventa, Niko Pušenjak, univerzitetno diplomirano psihologinjo, ki je podiplomski doktorski študij Biomedicine opravljala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, z usmeritvijo Splošna medicina – Nevrološke vede. Obenem je tudi športna psihologinja in poleg nevroterapije izvaja t.i. ‘peak performance’ treninge za vrhunske športnike in antistresne Biofeedback terapije za klinično in neklinično populacijo.

Vaše delo v prvi vrsti vključuje razvoj inovativnih naprav Biofeedback za regulacijo stresnih psihofizioloških odzivov različnih uporabnikov. Lahko specificirate, na kakšen način vam to pravzaprav uspeva?

Z izzivom zajema biometričnih podatkov telesa potencialnih uporabnikov se ukvarjamo že od leta 2008. Takrat so bili narejeni prvi patenti, vendar takratne rešitve niso bile dovolj optimalne, da bi lahko izdelali napravo, ki bi bila dovolj zanesljiva in praktično uporabna. Že tedaj smo videli, da ima to področje zelo velik potencial in da smo na pravi poti tudi mi.

Še danes je velik izziv dobiti podatke od merjenja fizioloških odzivov telesa. Meritve se morejo namreč čim bolj skladati s tistimi odzivi telesa, ki jih človek doživlja v vsakdanjem življenju (vožnja avtomobila, sestanek v službi, …)  in ne tistimi, ki jih oseba pokaže v sobi (»laboratoriju«), ki je ločena oziroma izolirana od zunanjih vplivov. Trudimo se torej dobiti čim boljši produkt. Želimo dovolj zanesljive podatke, da bi iz njih lahko pridobili informacije, ki bi izboljšale kvaliteto posameznika v vsakdanjem življenju.

Vaše stranke se delijo v dve ciljni skupini: prvo sestavljajo vrhunski športniki in menedžerji, ki si želijo še izboljšati svoje delovanje, drugo pa večinoma otroci z motnjo hiperaktivnosti in pozornosti, avtizmom in cerebralno paralizo. Lahko pojasnite, na kakšen način obravnavate kliente iz prve in druge skupine?

Klienti iz prve ali druge skupine se močno razlikujejo, ne samo zaradi vzroka, zaradi katerega potrebujejo in poiščejo pomoč, ampak tudi popolnoma različnega načina življenja in delovanja. Že znotraj tako imenovane prve ali druge skupine so precej pomembne razlike.

Otroke z motnjo pozornosti ne gre primerjati s tistimi z motnjo avtističnega spektra. Prav tako ne moremo na enak način obravnavati želje in cilje športnika z nekom v menedžerskih vodah. Pa tudi dva človeka znotraj iste panoge ali s podobnimi težavami delujeta in se odzivata lahko na zelo različen način in zato potrebujeta drugačne pristope, prilagojene njunim specifičnim potrebam, karakteristikam in specifikam njunega okolja in pričakovanj.

Kakšen je skupni imenovalec pred začetkom terapij za vse, ki se vas odločijo obiskati?

Pomembno je, da se z vsako osebo ob prvem obisku natančno pogovorimo. Če gre za otroka, se pogovarjamo s starši, otrok pa, če je to le mogoče, pri tem sodeluje. Pomembno je, da izvemo, zakaj je človek poiskal našo pomoč, kaj so njegova pričakovanja oziroma cilji, kaj točno je vzrok njegovih težav, kako si je zaradi njih pomagal v preteklosti, itd. Naredimo torej anamnezo. Navadno oseba reši še posebne vprašalnike, ki spet variirajo glede na tip težav, s katerimi oseba prihaja. Prav tako preverimo trenutno stanje s senzorji, ki jih namestimo na specifične lokacije na glavi. Te točke določimo po predhodnem pogovoru in specifiki težav oziroma glede na stanje osebe.

Način in dinamiko treninga oziroma terapije določimo po vseh teh predhodnih informacijah. Ta je odvisen tudi od zmogljivosti posameznika. Vrhunski športniki imajo trening s pomočjo neurofeedback tehnologije načrtovan popolnoma drugače kot otrok z velikimi nevrološkimi težavami. Včasih specifika težav zahteva, da z nekom začnemo počasi in postopoma, drugič lahko težavnostno stopnjo kar hitro precej povečamo.

Vse je torej odvisno od več enako pomembnih dejavnikov, vsakega klienta obravnavamo specifično, glede na njegovo diagnostično sliko oziroma potrebe.

Trening koncentracije in določenih možganskih valov s pomočjo tehnologije Neurofeedback izvajate za otroke in odrasle. Kako zgleda celoten postopek, za nekoga, ki se nameni k vam? Kolikšno število ljudi pride zaradi želje po samem izboljšanju koncentracije?

Neurofeedback je merjenje in opazovanje kortikalne električne aktivnosti oziroma aktivnosti možganskih valov v možganih s pomočjo senzorjev, ki se pritrdijo na različne lokacije na glavi.

Te signale lahko opazujemo na monitorju. Tako lahko interpretiramo, kakšno možgansko valovanje se pri osebi pojavlja na specifičnem merjenjem področju. Možganski valovi se pojavljajo v različnih frekvencah, pri čemer so nekateri hitrejši in nekateri počasnejši. S stimulacijo v podobi različnih animacij, lahko na primer aktiviramo možgansko valovanje, ki se pojavlja pri koncentraciji in hkrati reduciramo prepogosto pojavljanje počasnega valovanja.

Tako možgani preko monitorja dobijo povratno informacijo in se nato lahko regulirajo tako, da na splošno proizvajajo več valov, ki so optimalni za reševanje nalog oziroma večjo storilnost. Kadar torej pri osebi prevladujejo počasni možganski valovi, zaradi katerih se težko osredotoča na dane naloge, je animacija prirejena tako, da se ob proizvajanju počasnih valov zaustavi, ob proizvajanju hitrejših in optimalnih za koncentracijo pa nadaljuje. Tako se možgani lahko samoregulirajo glede na boljši odziv okolja, ki ga dobijo v obliki opazovanja animacije. Te sposobnosti potem prenašajo v vsakdanje okolje in izzive.

Kolikšna je ponavadi stopnja frekventnosti terapij za vaše stranke?

Po uvodnih dveh urah, ko določimo obliko in intenzivnost treninga oziroma terapije, se le-te nadaljujejo dvakrat na teden po 45 minut. V tem času spremljamo napredovanje osebe in prilagajamo program trenutnemu stanju. Velikokrat moramo na začetku obiskovanja terapij trajanje le-teh časovno rahlo omejiti, saj so lahko za osebe, ki imajo težave s koncentracijo, precej naporne.

Tako terapije podaljšujemo postopoma, po stopnjah pa tudi dvigujemo težavnost. Če bi oseba morala izboljšati funkcionalnost na različnih področjih, prilagodimo trening tako, da selimo senzorje na različna področja po glavi in tako obravnavamo različne težave, ki se pojavljajo. Ko torej dosežemo napredek na enem področju, premaknemo senzorje drugam in naslavljamo drugega. Poleg terapevta, oseba oziroma starši ali okolica (v šoli, vrtcu,…), sama opazi napredek po določenem številu obiskanih terapij. Podatki o napredku pa so z vsakim obiskom shranjeni tudi v računalniku in tako lahko po končanem sklopu treningov oz. terapij naredimo evalvacijo, koliko je oseba napredovala tekom obiskovanja naših storitev.

Avtizem je bil odkrit v 40-ih letih prejšnjega stoletja, neodvisno s strani dveh zdravnikov – ameriškega psihiatra Lea Kanner-ja in avstrijskega pediatera Hansa Asperger-ja. Po izsledkih raziskav sodeč danes prizadene približno pol odstotka ameriških otrok, pri čemer sama beseda avtizem izhaja iz grške besede autos, kar pomeni ‘self’. Ime je ustrezno, saj se pri avtistih kaže socialna izolacija oz. odmaknjenost od socialne interakcije. Na kakšen način s svojimi tehnologijami torej lahko pomagate vsem tistim, ki imajo eno iz spektra avtističnih motenj?

Pri motnjah avtističnega spektra se srečujemo z različnimi težavami, ki otrokom lahko zelo otežijo vsakdanje delovanje v njihovi okolici. Otroci imajo tipično težave pri izražanju in komunikaciji. Senzorje takrat pritrdimo na področje na glavi, ki je v možganih »odgovorno« za tvorbo in izvedbo govora. Kadar otrok v merjenem področju proizvaja valovanje, ki je najbolj produktivno takrat, ko govorimo in se izražamo, lahko nemoteno opazuje animacijo. Kadar prevlada drugo valovanje, se animacija ustavi.

Torej opažate, da se po obisku vaših terapij vedenje avtističnih otrok spremeni? Kateri so pokazatelji spremememb?

Po rednem obiskovanju terapij se že pokažejo prvi rezultati. Otrok samoinciativno komentira različno dogajanje in postavlja vprašanja. Izbere si, katero animacijo bi rad gledal. Tudi doma in v vrtcu pokaže večje zanimanje za aktivnosti, je bolj živahen in angažiran. Učitelji oziroma vzgojitelji opazijo njegov kognitivni, senzorični in socialni napredek, ki je tako izrazit, da o tem poročajo tudi njegovim staršem, oni pa nam.

Takrat smo še bolj prepričani, da delamo dobro in da je terapija uspešna. Zelo je pomembno, da so obiski kontinuirani in da terapija traja dovolj dolgo. Pomembno je vedeti, da težje oblike motenj zahtevajo daljše obiskovanje kot tiste, ki otrokovega delovanja ne zavirajo v velikem obsegu. Prav tako je pomembno, da otrok ali odrasla oseba s težjo motnjo kot je avtizem, hkrati obiskuje podporne terapije, saj s holističnim pristopom lahko prej dosežemo maksimalen učinek.

Tudi ADD motnja oziroma motnja pozornosti se danes pojavlja v velikem obsegu, še posebej jo je moč zaznati pri šoloobveznih otrocih. Kolikšno je zanimanje staršev takih otrok za vaše metode?

Tudi s te strani imamo posledično veliko zanimanja za našo metodo. Z veseljem lahko povemo, da tovrstne težave s tehnologijo neurofeedbacka zelo uspešno odpravljamo. Osebe z motnjo in težavami pozornosti se sorazmerno hitro naučijo vzpostaviti in ohranjati fokus, zato navadno zadostuje že od 25 do 30 ur obiska, kar je pravzaprav minimum obiskovanja naših treningov koncentracije.

Vrhunskim športnikom omogočate priprave na tekmovanja s pomočjo Bio- in Neurofeedback, kar se imenuje ‘peak performance’ trening in predstavlja nadgradnjo klasičnih tehnik športne psihologije. Kaj je cilj tovrstnega treninga?

Kadar delamo s športniki, največkrat kombiniramo metodo neurofeedbacka z metodo biofeedbacka, klasičnimi tehnikami sproščanja in ostalimi metodami s področja športne psihologije. Terapija biofeedbacka je zanje zanimiva predvsem zato, ker se z njeno pomočjo lahko naučijo samoregulacije, kar pomeni, da se lahko zgolj miselno v trenutku popolnoma sprostijo, oziroma takoj maksimalno aktivirajo. Poleg tega si pomagamo tudi s psihološkimi tehnikami in določenimi prijemi psihofiziološkega coachinga (treninga). Cilj je, da oseba v izbranem trenutku lahko pokaže svoje maksimalne sposobnosti in da lahko obvlada svoje emocije, anksioznost ter posledično stresne odzive telesa.

Kakšen prispevek pri tem doda biofeedback tehnologija?

Biofeedback je merjenje človekovih telesnih odzivov, kot so telesna temperatura, pretok krvi (pulz), frekvenca dihanja in aktivnost žlez znojnic pri specifični nalogi ali situaciji s pomočjo posebnih senzorjev. Merjeni električni signali se s pomočjo računalnika in posebne naprave procesirajo in nato predvajajo na monitorju. Oseba dobi takojšnjo povratno informacijo o trenutnem fiziološkem dogajanju v lastnem telesu in svojih fizioloških odzivih na različne psihološke stimulacije. Tako se lahko s pomočjo terapevta uči boljšega samozavedanja in kontrole svojih fizioloških odzivov. Ker ji je omogočen vpogled v lastne telesne odzive, lahko vadi, kako razmišljanje, čustvovanje in reakcije vplivajo na telesno odzivanje (to pa nazaj na psihološko). Ozaveščamo torej odnose med duševnimi in telesnimi pojavi ter tolmačimo fiziološke osnove psihičnih procesov.

Biofeedback terapija vključuje tudi stres test. Lahko poveste več o tem?

Oseba na biofeedback terapiji opravi stres test, ki pokaže, kako fiziološko reagira na stresne situacije. Potem se osredotočimo na dihalne tehnike, ki reducirajo stres in umirjajo srčni utrip. Vključimo tudi osredotočanje na pozitivne asociacije. Oseba s povratno informacijo na monitorju lahko opazuje, kdaj se psihofiziološko umiri in sprosti. Te tehnike prakticira tudi doma. Nazadnje veščine prenese v tekmovalno okolje. Ker je vsaka oseba univerzalna v svojih odzivih, je še posebej pomembno, da ob terapevtu ugotovi, kje so njene šibke točke in kaj konkretno njej najbolj pomaga, kadar se spopada s stresnimi okoliščinami oziroma prednastopno anksioznostjo. Cilj treningov je, da se zna oseba umiriti ali aktivirati v ključnih momentih svojega športnega performansa oziroma med nastopom samim. Poleg tega se mora znati umiriti tako pred, kot tudi po nalogi. Konstantni, kronični stres je škodljiv, ovira in izčrpava, posledično pa onemogoča maksimalno izvedbo naloge oziroma kvaliteten počitek po zaključku. Oseba lahko s psihofiziološko samoregulacijo pridobi veščine hitrega prehoda v cono optimalnega funkcioniranja, kadar je to potrebno. Stres zna premagati in ga »pustiti za seboj«.

Gre torej za dosežek, da so stranke sposobne ozavestiti svoje notranje stanje?

Da. Oseba torej ozavesti svoje notranje stanje v realnem času. Nauči se regulirati svoje telesne odzive z učenjem globokega, počasnega dihanja. Sčasoma lahko obvlada še več lastnih fizioloških odzivov, regulira lahko celo utrip srca. Kadar kontroliramo sproščenost mišic, se senzorji pritrdijo na določen sklop mišic, da oseba lahko vidi in ozavesti, če tam obstaja mišična napetost. S pomočjo terapij in povratne informacije se uči sproščati mišice. Takšne veščine so za vrhunske športnike izjemnega pomena. Za najboljše nastope morajo biti v kar najboljši psihofizični pripravljenosti.

Ali posedujete kakršne koli znanstvene dokaze, da se izboljšava vrhunskih športnikov po sodelovanju v tovrstnem procesu kmalu odrazi na njihovih rezultatih?

Izvedli smo raziskavo v okviru doktorskega študija biomedicine s sodelovanjem Fakultete za šport, kjer smo preverjali, ali lahko osem tedenski biofeedback trening omogoči nadzor športnika nad njegovimi psihofiziološkimi odzivi in če mu pridobljeno znanje psihoregulacije omogoča izboljšanje športnega rezultata.

Rezultati so potrdili učinkovitost biofeedback treninga in pozitiven vpliv na njegove športne rezultate še eno leto po končanem treningu z omenjeno metodo. Zato našim športnikom ponujamo preverjeni osem tedenski program psihofiziološke regulacije, katerega učinkovitost je znanstveno dokazana. Že med samim treningom športnik zaznava pozitivne spremembe, ki se odražajo na njegovih rezultatih. Maksimalno pripravljenost lahko dosežemo po končanem osem tedenskem treningu.

Pri svojem razvojno-raziskovalnem delu se povezujete z mnogimi ustanovami: Fakulteta za šport, Medicinska fakulteta v Ljubljani, Univerza Sigmunda Freuda na Dunaju in Univerzitetni klinični center Ljubljana, so samo nekatere izmed njih … Kako menite, da se z vsako od omenjenih dopolnjujete pri svojem delovanju in na kakšen način pri tovrstnih sodelovanjih prihaja do ‘aha’ momentov?

Ker je uporabna psihofiziologija zelo interdisciplinarna veda, se povezujemo z različnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami v Sloveniji in tujini. Vsaka institucija ima svojo vizijo, ki se lahko v določenem delu poveže z našimi raziskovalnimi interesi. Tako nastanejo razvojno-raziskovalni projekti, ki imajo visoko dodano vrednost za ciljnega uporabnika. Gre za dobro prakso povezovanja gospodarstva z znanostjo.

Ste edini, ki izvajate uporabno Neuroterapijo z metodo Neurofeedback (EEG biofeedback) v Sloveniji. Ali v določenih poslovnih subjektih s podobno naravnanostjo  kljub temu zaznavate konkurenco?

Neurofeedback je področje, pri katerem je potrebno večletno izobraževanje ter strokovna specializirana znanja iz psihologije, psihoterapije in medicine, s poudarkom na nevrofiziologiji. Trenutno smo prvi, ki smo to metodo predstavili Sloveniji in edini, ki smo za to usposobljeni. Obvladamo različne nevroterapevtske tehnike in specifična znanja o elektroencefalografiji ter QEEGju (kvantitativni EEG).

Treninga možganskih frekvenc se ne bi smela lotiti oseba, ki teh znanj nima, saj bi bilo to zelo neodgovorno in škodljivo. Konkurence iz tega specifičnega področja, ki bi posedovala takšno predznanje, trenutno še ni. Podobno naravnana podjetja ali delovanja sorodnih strok ne jemljemo kot konkurenco, saj je pri neurofeedback terapiji zaželeno, da se osebi omogoči tudi druge podporne terapije. Uspeh drugih terapij se namreč dopolnjuje z optimizacijo možganov, ta pa je učinek neurofeedback treninga.

Ali v časih, ki jih je zaznamovala recesija in posledično nižja kupna moč potencialnih strank, zaznavate upad obiska?

Zagotovo se recesija na naših tleh zazna tudi pri naši dejavnosti. Poleg tega nas trg še ne pozna, zato moramo naše bodoče stranke še izobraževati, jih seznanjati z našo metodo. To najpogosteje storimo preko javnih predavanj in prisotnosti na različnih dogodkih, kjer lahko pridemo v stik z našimi morebitnimi bodočimi strankami.

Izobraževanje, ki je za nas obvezno, je izjemno dolgotrajno in drago. Neprestano spremljamo novosti na našem področju in se udeležujemo vsakoletnih izobraževanj v tujini. Konstantno se nadgrajujejo načini obdelave podatkov, softver naših naprav ter biometrični senzorji. Naše storitve imajo ceno, ki žal še ni subvencionirana s strani zdravstvenega sistema. Treningi oziroma terapije pa se morajo izvajati redno, dvakrat tedensko, kar za večino naših strank s finančnega vidika ni enostavno.

Glede na samo učinkovitost psihofizioloških treningov me zanima, kakšne so možnosti tovrstnega podjetja za pridobitev koncesije?

Zato se z bankami skušamo dogovoriti za različne možnosti financiranja na obroke, prav tako si želimo 50% koncesije. Zanima nas tudi področje raziskav; želimo pridobiti raziskovalna sredstva. Takšne raziskave bodo dodatno dokazovale učinkovitost psihofizioloških treningov oziroma tretmajev. Slovenska javnost bo tako lahko ovrednotila uspešnost naših metod in presodila, da so vredne sofinanciranja s strani zdravstvenega zavarovanja.

Sodelujete tudi s podjetjem Nervteh, pri čemer se ukvarjate tudi z implementacijo novih podjetniških idej. Lahko poveste več o tem?

Nervteh, v boj proti smrtnim žrtvam >>

Da, trenutno se ukvarjamo tudi z implementiranjem novih podjetniških idej. S podjetjem Nervteh d.o.o. sodelujemo na področju optimizacije simulatorja za vožnjo, kjer se ukvarjamo z merjenjem in odkrivanjem biometričnih in nevrometričnih vzorcev reagiranja voznikov med vožnjo. Poleg tega se ukvarjamo z izdelavo naprave za pomoč dementnim bolnikom in njihovim svojcem. Želimo si povečati prodajo medicinskih bio- in nevrofeedback naprav Nexus in ustrezno izobraziti naše kupce za pravilno uporabo teh naprav. To poteka pod okriljem novoustanovljene zbornice za uporabno psihofiziologijo – Bio/Neurofeedback Slovenije.

Vaše ‘nevro’ obarvane vizije in načrti za prihodnost?

Radi bi, da bi metodi bio- in neurofeedbacka postali prepoznavni v Sloveniji in da bi lahko izobrazili certificirane terapevte, ki bi znali kar najbolje opravljali svoje delo. Poleg tega si želimo pomagati čim večjemu številu ljudi z različnimi težavami ter povečati svoj tržni delež storitev športne psihologije in stresnega menedžmenta.

V kliničnem smislu si želimo pomagati ljudem z motnjo koncentracije in hiperaktivnosti, avtizmom, cerebralno paralizo; posameznikom, ki trpijo zaradi kroničnih glavobolov, pri težavah z inkontinenco ter osebam z psihološkimi motnjami kot so anksioznost, posttravmatski stresni sindrom, depresije.

Več o podjetju: Larus Inventa >>

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP hub: Povezovanje Slovenije in Španije v industrijskem oblikovanju

MP hub: Povezovanje Slovenije in Španije v industrijskem oblikovanju

BigD Design & Innovation je podjetje, ki se ukvarja z industrijskim oblikovanjem. Ustanovitelj Adrian Larripa se je po študiju v Milanu vrnil na univerzo Navarra v Pamplono, kjer je začel s svetovanjem na področju industrijskega oblikovanja. Podjetje deluje deset let, v tem času pa so se specializirali za projekte LED svetil za turbine vetrnic. Z njimi sodeluje Anamarija Čuden, sicer “coworkerka” v MP hubu. Preberite več >>

Nejc Apšner: “Nobena juha ni tako vroča, kot se skuha. To je nekako osnoven recept.”

Nejc Apšner: “Nobena juha ni tako vroča, kot se skuha. To je nekako osnoven recept.”

Pred 13 leti je takoj po zaključenem študiju skočil v podjetniški svet, točneje v finančništvo. V vseh letih so se morali kar nekajkrat preoblikovati v skladu s trendi, ker če bi ostali v istem segmentu financ, jih danes ne bi bilo več, priznava. Nejc Apšner, soustanovitelj podjetja Nekster finance (zdajšnji Achilles op.a.), ki upravlja spletno platformo Nekster, pravi, da je rast podjetja potekala zelo generično. "Začeli smo z ničle, danes pa se lahko pohvalimo, da smo ena večjih slovenskih faktoring družb. Čeprav v resnici nismo več faktoring družba, ampak se pozicioniramo kot neke vrste “airbnb’ za investitorje in na drugi strani podjetja, ki jim na platformi omogočamo, da prihajajo do likvidnostnih sredstev na enostaven način." Preberite več >>

Kako vaš komunikacijski stil vpliva na vašo ekipo?

Kako vaš komunikacijski stil vpliva na vašo ekipo?

Reči, da dobra komunikacija na delovnem mestu vpliva na finančni rezultat, je resno podcenjevanje. Raziskave kažejo, da je povprečna ocenjena izguba na podjetje zaradi slabe interne komunikacije zelo velika. Preberite več >>

SparkLPG: “Program HardwareSTART je obliž na rano hardware startupov

SparkLPG: “Program HardwareSTART je obliž na rano hardware startupov

Za startup podjetja, ki razvijajo fizični produkt, je eden ključnih dejavnikov uspešnega razvoja povezovanje s podjetji iz t.i. hardware industrije. Ekipa SparkLPG, ki razvija avtoplinski sistem za novejša vozila z vbrizgavanjem tekoče faze avtoplina, se je vključila v pospeševalniški program HardwareSTART, ker bi brez podpore večjih podjetij projekt težko izpeljali, pravi direktor podjetja Simon Štrancar. Preberite več >>

Evegreen: HardwareSTART ponuja podporo močnega industrijskega partnerja

Evegreen: HardwareSTART ponuja podporo močnega industrijskega partnerja

Podjetje Evegreen razvija 100-odstotno bio-razgradljive, naravi prijazne materiale in izdelke na osnovi organskih odpadkov, ki jih proizvedejo različna industrijska in uvozna podjetja. Tako jih po eni strani razbremenijo stroškov z odpadki, po drugi pa nadomestijo del njihove ponudbe z zelenimi, inovativnimi izdelki. Do zdaj so pri ustvarjanju receptur uporabili že pšenično slamo, riževe in pšenične luščine ter odpad kave, njihov cilj pa je trgu ponuditi čim širšo paleto alternativnih produktov, ki bodo v naravi povsem razgradljivi. Ta misija jih je pripeljala tudi v pospeševalniški program HardwareSTART, ki ga v konzorciju izvajajo Dewesoft, Katapult in Zavod mladi podjetnik. Preberite več >>

Aleš Zorc, Agitron: V programu HardwareSTART dobiš več, kot pričakuješ

Aleš Zorc, Agitron: V programu HardwareSTART dobiš več, kot pričakuješ

V podjetju Agitron razvijajo napredne strojne in programske rešitve za podporo digitalizaciji fizičnih trgovin. Razvili so napravo, ki je nameščena na nakupovalni voziček in trgovcem daje podatke o gibanju kupcev po trgovini, na podlagi katerih trgovec določi postavitev artiklov in vrednost posamezne pozicije. Njihov drugi produkt pa je digitalna cenovka, ki trgovcem omogoča spreminjanje cen na daljavo, kupcu pa daje informacije o posameznem izdelku. Preberite več >>

Produkt startupa Microbium sam oceni kvaliteto vode

Produkt startupa Microbium sam oceni kvaliteto vode

Microbium je mlado podjetje, dejavno na področju detekcije in eliminacije mikrobov v industriji. Razvilo je avtomatiziran sistem za identifikacijo in štetje bakterij v vzorcih pitne vode, s tem pa omogočilo enostaven nadzor nad kvaliteto vode, brez laboratorijev in znanja mikrobiologije. Preberite več >>

Anže Miklavec: »V podjetništvu je pomembno, da si med prvimi pri zaznavanju novih trendov.«

Anže Miklavec: »V podjetništvu je pomembno, da si med prvimi pri zaznavanju novih trendov.«

Pri blagovnih znamkah EQUA in GOAT STORY gre za dve slovenski zgodbi o uspehu, ki sta plod istega podjetja. Dokazujeta, da se lahko inovativnost in težnja po stalnih izboljšavah bogato obrestujeta. Obe zgodbi sta namreč uspešni tudi v svetovnem merilu. Preberite več >>

Beesmetic – startup, ki se ukvarja z izdelavo medene kozmetike

Beesmetic – startup, ki se ukvarja z izdelavo medene kozmetike

Beesmetic je startup, ki ga sestavlja ekipa študentov. Ukvarja se z izdelavo naravne kozmetike iz čebeljih proizvodov, ki imajo zaradi bogate vsebnosti vitaminov, mineralov in antioksidantov številne pozitivne učinke na kožo. Preberite več >>

Marin Medak: “Cilje, postavljene za letošnje leto, smo konkretno presegli.”

Marin Medak: “Cilje, postavljene za letošnje leto, smo konkretno presegli.”

V začetku tega leta je Marin Medak z ekipo Gigodesign ustanovil startup Della Spina. Gre za optiko, ki ponuja kakovostna dioptrijska očala po ugodnih cenah. Posebnost je v tem, da lahko stranka tri pare očal en teden brezplačno preizkuša na domu, preden se odloči, če jih bo kupila. Kako optika posluje danes? Preberite več >>

Oznake:,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje