Kako do subvencije za samozaposlitev? (ni več na voljo)

Subvencijo v višini 5.000 evrov, ki jo podeli Zavod za zaposlovanje, lahko pridobijo kandidati, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni kot brezposelni ali iskalci zaposlitve. Kandidati se morajo udeležiti 5 dnevne delavnice za samozaposlitev.
Kako do subvencije za samozaposlitev?

Kako do subvencije za samozaposlitev?

Subvencija za samozaposlitev do nadaljnjega ni na voljo. Prijavite se na naše e-novice in bodite obveščeni o novostih.

Subvencija za samozaposlitev

Na to temo smo že objavili nekaj člankov, med drugim tudi prispevek pod naslovom Subvencija za samozaposlitev, ki je napisan iz prve roke.

Zavod RS za zaposlovanje v okviru aktivnosti spodbujanja podjetništva izvaja dvoje aktivnosti, pomoč pri samozaposlitvi in subvencija za samozaposlitev. Za napotitev v navedeni aktivnosti mora biti oseba prijavljena v evidenco brezposelnih oseb Zavoda RS za zaposlovanje. Vključitev poteka prek njihovega svetovalca zaposlitve, pogoj zanjo pa je ugotovljena smiselnost in zatem pripravljen ter podpisan zaposlitveni načrt.

Pomoč pri samozaposlitvi

V omenjeni program se lahko vključijo osebe, za katere je na dan podpisa zaposlitvenega načrta ugotovljeno, da:

 • v zadnjih 5 letih niso prejele sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev s strani Zavoda za zaposlovanje,
 • v zadnjih 12 mesecih niso bile samozaposlene*,
 • se samozaposlijo v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni čas, torej za 40 ur na teden (oziroma za krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti),
 • prijavijo samozaposlitev s sedežem na območju Slovenije.

V priprave na samozaposlitev se kandidati lahko vključijo, če bodo prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje najmanj 3 mesece neprekinjeno:

 • kot brezposelni ali
 • kot iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena.

Do subvencije niso upravičeni, če se samozaposlijo na področju kmetijstva, gozdarstva, lova, ribištva ali rudarstva.

Ne pozabite na možnost uveljavitve delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene, saj je združljiva s subvencijo za samozaposlitev!

Kakšni so koraki za pridobitev subvencije?

1. Sprva se mora kandidat oglasiti pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer je prijavljen.

2. Če Zavod presodi, da je vključitev v program smiselna, mora prosilec storiti naslednje:

 • podpiše zaposlitveni načrt za samozaposlovanje, ki velja 6 mesecev,
 • podpiše izjavo pred vključitvijo v program in
 • podpiše pogodbo o vključitvi v delavnico.

3. Opraviti mora delavnico za samozaposlitev, ki jo izvajajo zunaji sodelavci Zavoda. Delavnica traja 5 dni in je razdeljena na:

 • 4-dnevno skupinsko usposabljanje o temah kot so podjetništvo, finance, računovodstvo, zakonodaja … in
 • individualno predstavitev ter presojo ideje, ki se izvedeta zadnji dan.

4. Če je kandidat delavnico uspešno opravil, lahko pridobi subvencijo.

5. Po opravljeni delavnici se lahko poslovni subjekt ustanovi že naslednji dan. V njem se mora kandidat samozaposliti v 40-ih dneh po zaključku delavnice, najkasneje do 13. 12. 2013. Po samozaposlitvi ga Zavod samodejno odjavi iz evidence brezposelnih.

6. Vlogo za subvencijo mora prosilec Zavodu predložiti v 8-ih dneh od datuma ustanovitve poslovnega subjekta oz. samozaposlitve.

7. V roku 30-ih dni se Zavod odloči glede prosilčeve vloge. Če je odobrena, z njim podpišejo pogodbo o dodelitvi subvencije.

8. V 15-ih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije, je naloga kandidata, da Zavodu predloži zahtevek za izplačilo subvencije v višini 5.000 evrov. Zavod sredstva nakaže na poslovni TRR poslovnega subjekta. POZOR! Vprašajte računovodjo o razmejitvi subvencije! 

Samozaposlitev se mora ohraniti najmanj dve leti. Po izteku tega obdobja mora podjetnik v 30-ih dneh Zavodu predložiti še končno poročilo.

Če podjetnik samozaposlitev prekine pred potekom zahtevanega obdobja samozaposlitve, mora vrniti sorazmerni del subvencije za samozaposlitev ob upoštevanju dolžine samozaposlitve. Nenamenska poraba sredstev in neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti sta opredeljena v pogodbi o dodelitvi subvencije o samozaposlitvi. Neuspešen podjetnik se lahko zopet prijavi v evidenco brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje in je upravičen do denarnega nadomestila, v kolikor je v času samozaposlitve plačeval prispevke za socialno zavarovanje.

Oblike samozaposlitve, ki so upravičene do subvencije

Za pridobitev subvencije za samozaposlitev se mora brezposelna oseba ali oseba, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve, samozaposliti v novoustanovljenem poslovnem subjektu kot:

Preberite tudi: Subvencija za samozaposlitev.

 • samostojni podjetnik s. p. (zavarovalna podlaga 005),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, če ste lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi ali zavodu (zavarovalna podlaga 040+112)
 • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost – na podlagi odločbe pristojnega organa oz. vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga 019):

  • umetniške in kulturne dejavnosti ali dejavnosti na področju medijev – v skladu z zakonom se izvede vpis v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan,
  • dejavnosti s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstvena, klinična ali specialistična psihološka dejavnost, zasebna veterinarska dejavnost ali druga zasebna dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom,
  • dejavnosti s področja duhovništva oziroma druge verske službe,
  • dejavnosti odvetništva ali notarska dejavnost v skladu z zakonom,
  • druge dovoljene dejavnosti.

*Kdo ne more pridobiti subvencije za samozaposlitev?

Subvencije ne morejo pridobiti kandidati, ki so v zadnjih 12-ih mesecih že bili:

 • samostojni podjetnik posameznik (s.p.),
 • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost,
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je družbenik v družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je komplementar v komanditni družbi (k. d.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je edini ali večinski družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo (d. o. o.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je ustanovitelj zavoda,
 • večinski družbenik v gospodarski družbi, z lastniškim deležem 50 % ali več.

VIRI:

 • www.ess.gov.si
 • www.mddsz.gov.si

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Subvencija za samozaposlitev do nadaljnjega ni na voljo. Prijavite se na naše e-novice in bodite obveščeni o novostih.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP svetovanje

MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje. Preberite več >>


Aktualni podjetniški razpisi

Aktualni podjetniški razpisi

Če vas zanimajo priložnosti za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev za vaše podjetje, si oglejte pregled aktualnih razpisov z različnih področij za podjetja in posameznike. Pohitite s pripravo dokumentacije, roki za oddajo prijav se hitro približujejo! Preberite več >>

Ali vaše podjetje že nudi kadrovske štipendije?

Ali vaše podjetje že nudi kadrovske štipendije?

Kadrovske štipendije so odlična priložnost za podjetja, saj si lahko tako zagotovijo razvoj ustreznega delovnega kadra, ki ga sami izšolajo, to pa spodbuja nadaljnji razvoj podjetja. Mladim štipendistom tako omogočajo izobraževanje ob prejemanju štipendije in zagotovljeno službo. Preberite več >>

Na voljo nove spodbude za raziskovalno razvojne projekte

Na voljo nove spodbude za raziskovalno razvojne projekte

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, namenjen sofinanciranju izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Preberite več >>

Zaposlitve za nedoločen čas za več kot 5.500 brezposelnih mladih

Zaposlitve za nedoločen čas za več kot 5.500 brezposelnih mladih

Zavod RS za zaposlovanje je 4. aprila 2017 objavil javno povabilo, ki delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let. Ponudbe za trajno zaposlovanje mladih lahko delodajalci oddajo do 31. julija 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila. Preberite več >>

Slovenski podjetniški sklad razpisuje zagonske spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Slovenski podjetniški sklad razpisuje zagonske spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Že drugo leto zapored Slovenski podjetniški sklad skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisuje spodbude v višini 400 tisoč evrov za rast podjetij na področju rabe lesa, ki bodo okrepile okoli 10 novonastalih podjetij. Preberite več >>

Sofinanciranje udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini

Sofinanciranje udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Preberite več >>

Spoznajte kandidate za konkretno delo še pred zaposlitvijo

Spoznajte kandidate za konkretno delo še pred zaposlitvijo

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje še vedno ponuja sredstva na treh javnih povabilih, ki omogočajo delodajalcem, da spoznajo, preizkusijo in usposobijo brezposelne na delovnem mestu, preden se dokončno odločijo glede njihove zaposlitve. Preberite več >>

Z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov

Z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov. 92 milijonov evrov razpisanih garancij bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Preberite več >>

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Slovenski podjetniški sklad je objavil prvi javni razpis v letu 2017. Tudi letos mikro in malim podjetjem ponuja mikrokredit do višine 25 tisoč evrov z zelo ugodno obrestno mero. Podjetja bodo do mikrokreditov dostopala hitro, enostavno in brez stroškov odobritve. Preberite več >>

Oznake: , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Trendi digitalnega marketinga 2018

02.02.2018 od 15:00 do 19:00
Trendi digitalnega marketinga 2018

Pridružite se nam na letnem dogodku Trendi digitalnega marketinga in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od vsebinskega marketinga, spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje, kako na spletu prodati več, tega dogodka preprosto ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Delavnica: Z blog marketingom do novih strank na spletu

09.02.2018 od 9:00 do 17:00
Delavnica: Z blog marketingom do novih strank na spletu

Sanjate, da stranke pridejo k vam same od sebe? Želite prevzeti vodilno pozicijo na spletu in prehiteti konkurente? Pridružite se nam na delavnici, na kateri se boste naučili, kako z blog marketingom priti do novih strank, močnejše blagovne znamke in dodatnega prihodka.
Preberite več >>

MP delavnica: Facebook oglaševanje

23.02.2018 od 9:00 do 16:00
MP delavnica: Facebook oglaševanje

Facebook je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za povečanje prodaje. Na tokratni delavnici se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. S pomočjo Jureta Knehtla iz Adstar boste izvedeli, kako svoje oglase kar najbolje optimizirati za doseganje nadpovprečnih prodajnih rezultatov.
Preberite več >>

Vse za podjetje