Na voljo so trije novi razpisi

Avtor — 26.06.2015
V rubriki "aktualni razpisi" si tokrat preberite več o nepovratnih in povratnih sredstvih za manjše začetne naložbe, o kreditih in garancijah za podjetja v Koroški regiji ter o kreditih in garancijah za podjetja v Podravju.
Na voljo so trije novi razpisi

Na voljo so trije novi razpisi (Vir slike: HubSpot.com)

Novi razpisi

Nepovratna ter povratna sredstva za manjše začetne naložbe: Predmet razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja (Kungota, Hoče-Slivnica, Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi). Poleg subvencije bodo podjetja morala zaprositi tudi za kredite. Več o razpisu >>

Javni razpis kreditov in garancij v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v upravičenem območju. Več o razpisu >>

Javni razpis kreditov in garancij v okviru regijske garancijske sheme Podravje: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v upravičenem območju. Več o razpisu >>

Novi EU razpisi

Life 2014-2020: Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v Evropski uniji, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte. Več o razpisu >>


Oznake: , ,