Nič več subvencij za samozaposlitev

Avtor — 30.01.2014
Zavod RS za zaposlovanje sporoča, da je program za pridobitev subvencije za samozaposlitev, v katerega ste se lahko vključili do 15. 11. 2013, zaključen in ga v letu 2014 ne bodo več izvajali. Torej subvencije za samozaposlitev ni več mogoče pridobiti.
Nič več subvencij za samozaposlitev

Konec subvencioniranih samozaposlitev. (Vir slike: sxc.hu)

Program spodbujanja samozaposlovanja, ki je potekal po okriljem Zavoda za zaposlovanje med leti 2007 in 2013, je do samozaposlitve pomagal 23.316 brezposelnim.

Subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 EUR za dveletno neprekinjeno ohranitev samozaposlitve v novoustanovljenem poslovnem subjektu ste lahko ob izpolnjevanju vseh pogojev programa pridobili:

  • kot direktor oziroma poslovodna oseba, če ste lastnik ali solastnik, novoustanovljeni gospodarski družbi ali zavodu (zavarovalna podlaga 040+112),

  • kot samostojni podjetnik posameznik – s. p. (zavarovalna podlaga 005) ali

  • kot oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost – na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga 019).

5 delavnic za popolno pripravo na podjetništvo – MP šola >>

Če ste se samozaposlili kot poslovodna oseba in ste lastnik enoosebne družbe ali edini ustanovitelj zavoda, morate zavarovalno podlago 040 ohraniti do konca dveletnega pogodbenega obdobja. Odjava z zavarovalne podlage 040 ali njena sprememba, na primer na zavarovalno podlago 001, pomeni vračilo sorazmernega dela subvencije za samozaposlitev. Zavarovalna podlaga 001, ki predstavlja delovno razmerje v Sloveniji, namreč ni v skladu z namenom in cilji subvencionirane samozaposlitve. Za namen subvencionirane zaposlitve izvajajo druge programe aktivne politike zaposlovanja, ki so temu prilagojeni in v ospredju katerih je delovno razmerje na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Vsi prejemniki subvencije za samozaposlitev, ki ste priprave na samozaposlitev opravili do 30. 6. 2013, morate Zavodu v 30-ih dneh od izteka subvencionirane samozaposlitve, ki traja dve leti, predložiti Končno poročilo. Poročilo predložite na predpisanem obrazcu, ki ga najdete na spletnih straneh ZRSZ.

Ostale oblike pomoči bodočim podjetnikom

1. Delna oprostitev plačila prispevkov za nove samozaposlene

Preberite več o delni oprostitvi plačila prispevkov za nove samozaposlene

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) od 1. 7. 2013 uvaja tudi možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene. Oprostitev plačila prispevkov je združljiva s subvencijo za samozaposlitev, v slučaju, da ste prejemnik le-te.

2. Podjetno v svet podjetništva 2014

Podjetno v svet podjetništva 2014 je operacija, omejena na različne regije v Sloveniji, namenjena spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju lastne podjetniške ideje v delujočo podjetje.

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Oznake: , ,