Subvencija za samozaposlitev je zvišana na 5.000 evrov!

Nedavno je Zavod za zaposlovanje objavil novosti, ki jih uvaja v postopku pridobivanja subvencije za samozaposlitev. Spremenila se je višina subvencije, rok, v katerem se morate samozaposliti in sestava delavnice, ki vas pripravi na podjetništvo.
Subvencija za samozaposlitev je zvišana na 5.000 evrov!

Novosti pri pridobivanju subvencije za samozaposlitev (Vir slike: sxc.hu)

Subvencije za samozaposlitev se ne podeljuje več! Preverite rubriko Razpisi za alternative.

Višina subvencije se je povišala na 5.000 evrov

Na Zavodu so sprejeli odločitev, da z dosedanjih 4.500 evrov subvencijo zvišajo na 5 000 evrov. Razlog za višanje subvencije, ki je nespremenjena od leta 2008, je upoštevanje rasti minimalne plače in rasti obveznih prispevkov za socialno varnost za samozaposlene.

Prenovljene priprave na samozaposlitev

Priprave na samozaposlitev, ki so eden od pogojev za pridobitev subvencije za samozaposlitev, so doslej vsebovale presojo poslovne ideje in tridnevno delavnico za samozaposlitev. Kandidati, ki so uspešno zaključili priprave na samozaposlitev do 30. 6. 2013, lahko pridobijo le subvencijo v vrednosti 4.500 EUR. Prenovljene priprave na samozaposlitev predvidevajo 5-dnevno delavnico, in sicer:

  • štiridnevno skupinsko usposabljanje in
  • individualno predstavitev in presojo ideje na zadnji dan sklopa delavnic.

Prenovljene delavnice se bodo predvidoma začele izvajati meseca avgusta. Višja subvencija velja samo za tiste, ki bodo zaključili prenovljen program!

Rok za registracijo poslovnega subjekta je 40 dni

Zavod je skrajšal rok za registracijo poslovnega subjekta s 60 na 40 dni. To pomeni, da bodo vsi, ki bodo uspešno opravili prenovljene priprave na samozaposlitev, morali subjekt registrirati najkasneje v 40 dneh po zaključku delavnice in najkasneje do 13. 12. 2013.

Kaj ostaja nespremenjeno?

V prenovljene priprave na samozaposlitev se lahko vključijo vsi, ki:

  • so kot brezposelni najmanj 3 mesece neprekinjeno prijavljeni na Zavodu,
  • so iskalci zaposlitve, ker je njihova zaposlitev ogrožena.

Ustrezati morate pogojem:

  • da v zadnjih 12 mesecih niste bili samozaposleni,
  • da v zadnjih 5 letih od Zavoda niste prejeli finančne pomoči za samozaposlitev,
  • da se v novem poslovnem subjektu zaposlite za polni delovni čas (razen v primeru invalidnosti),
  • da je samozaposlitev prijavljena v Sloveniji.

Vsi prejemniki subvencije morajo samozaposleni ostati najmanj dve leti. Prejemniki subvencije, ki jim ne uspe ohraniti samozaposlitve v pogodbenem obdobju najmanj dveh let, morajo vrniti sorazmerni del subvencije, in sicer za vsak manjkajoči mesec od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pomembno! Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

Delna oprostitev plačila prispevkov velja od 1. 7. 2013. Pri tem je zapisano, da so osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposlene:

  • v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka;
  • v naslednjih 12 mesecih oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov zneska prispevka.

Zavod za zaposlovanje je potrdil združljivost oprostitve plačila prispevkov in subvencije, kar pomeni, da ste lahko novopečeni podjetniki deležni dvojne ugodnosti!

Vir: ZRSZ

Oznake: ,