Občina Kamnik preko razpisa pomaga podjetnikom

Avtor — 04.04.2016
Občina Kamnik je pred nekaj dnevi objavila razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, in sicer za pospeševanje zaposlovanja ter za sofinanciranje zaščite patentov in pravic.
Občina Kamnik preko razpisa pomaga podjetnikom

Občina Kamnik preko razpisa pomaga podjetnikom (Vir slike: Pixabay.com)

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kamnik za leto 2016, in sicer za dva ukrepa:

  • za pospeševanje zaposlovanja v višini 16.000 evrov

Pomoč za pospeševanje zaposlovanja se dodeli za odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja ter zaposlovanje mladih. 

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 25. 4. 2016 do 13.00 ure.

Pomoč se dodeli za zaposlitev osebe, ki: še ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zaposlitve ter je državljan Republike Slovenije, je prijavljena na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije najmanj en mesec pred dnem zaposlitve, ima stalno prebivališče v občini Kamnik. Pomembno je tudi, da je sedež dejavnosti v občini Kamnik in da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa.

  • za sofinanciranje zaščite patentov in licenc v višini 4.000 evrov

Pomoč za sofinanciranje zaščite patentov in licenc se nameni za povračilo stroškov zaščite patentov, licenc, izumov, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk. Upravičenci do sredstev so samostojni podjetniki ter majhna in srednje velika podjetja, ki so izvedli patentiranje od 5. 10. 2015 dalje.

Višina razpoložljivih sredstev je vezana na proračunske možnosti občine

V primeru, da pride do sprememb v občinskem proračunu, ki bi utegnile kakorkoli vplivati na dodelitev sredstev, se višina razpoložljivih sredstev prilagodi sorazmerno spremembam v občinskem proračunu.

Pomoč za razvoj lahko pridobijo socialna podjetja, zadruge, samostojni podjetniki ter mikro, majhna in srednje velika enotna podjetja:

  • s sedežem in krajem investicije na območju občine Kamnik,
  • ki imajo sedež izven občine Kamnik in investirajo na območju občine Kamnik.

Vir: Kamnik.si


Oznake: