Razpis: dolgoročni krediti za projekte gospodarstva

Avtor — 02.08.2014
Regionalni center za razvoj Zasavje je objavil razpis, s katerim želi podeliti dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Razpis: dolgoročni krediti za projekte gospodarstva

Razpis: dolgoročni krediti za projekte gospodarstva (Vir slike: Freeimages.com)

Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo Regionalni center za razvoj Zasavje dodeljeval garancije v višini 50 odstotkov skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup strojev in opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov, pridobivanje projektne dokumentacije,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije,
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, drugi zasebniki, vpisani v ustrezen register, gospodarske družbe, zadruge, ki izpolnjujejo naslednji pogoj: imajo sedež dejavnosti oziroma podružnico na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev oziroma do 15. decembra 2014.

Vir: Uradni list

Oznake: , ,