Razpis: Finančne spodbude za večjo energijsko učinkovitost

Avtor — 14.09.2014
Energija plus d.o.o. vabi k prijavam na razpis PURE 2014, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju. Razpis velja do 1. decembra 2014.
Razpis: Finančne spodbude za večjo energijsko učinkovitost

Razpis: Finančne spodbude za večjo energijsko učinkovitost (Vir slike: Freeimages.com)

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za naslednje ukrepe:

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise >>

  • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz OVE,
  • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave,
  • programi izvajanja energetskih pregledov,
  • sistemi za izkoriščanje odpadne toplote,
  • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov,
  • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin,
  • oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih,
  • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb.

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo, izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu.

Upravičenec za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu je ves javni sektor s sedežem v Republiki Sloveniji, ki namerava izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 682.614 evrov.

Vir: Uradni list

Oznake: ,