Razpis: izbor izvajalcev za programe socialne vključenosti

Avtor — 26.09.2014
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v obdobju med letoma 2015 in 2019 sofinanciralo programe socialne vključenosti, namenjene podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti.
Razpis: izbor izvajalcev za programe socialne vključenosti

Razpis: izbor izvajalcev za programe socialne vključenosti (Vir slike: Freeimages.com)

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti, ki jih bo sofinanciralo ministrstvo za obdobje od 2015 do vključno 2019 in so opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 

Z izbranimi izvajalci programov socialne vključenosti bo ministrstvo sklenilo pogodbe o izvajanju programa socialne vključenosti, sofinanciranje programa socialne vključenosti pa se bo dogovarjalo letno. Letno pogodbo bo ministrstvo z izbranimi izvajalci sklenilo le v primeru, da bodo zagotavljali zahtevano število oseb-uporabnikov za začetek izvajanja programa socialne vključenosti na posamezni lokaciji.

Rok za oddajo vloge je 14. oktober 2014, do 15. ure.

Na podlagi tega javnega razpisa so lahko vlagatelji fizične in pravne osebe, ki nimajo statusa zaposlitvenega centra po ZZRZI, in so registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Okvirna višina sredstev, ki je potrebna za predmet tega javnega razpisa za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2019 skupaj znaša 17,5 milijona evrov. Za leto 2015 so v Proračunu Republike Slovenije zagotovljena sredstva v višini 2,9 milijona evrov za okvirno 550 uporabnikov.

Vir: MDDSZ

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!


Oznake: , , ,