Razpis: izvedba delovnega preizkusa za mlade

Avtor — 11.04.2014
Zavod RS za zaposlovanje je objavil razpis, namenjen zbiranju ponudb za izvedbo delovnega preizkusa mladih brezposelnih, starih do 29 let (osebe, ki še niso dopolnile 30. leta starosti) na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Rok za oddajo ponudb je 1. 9. 2014, do 13. ure.
Razpis: izvedba delovnega preizkusa za mlade

Razpis: izvedba delovnega preizkusa za mlade (Vir slike: Freeimages.com)

Namen aktivnosti je mladim brezposelnim omogočiti, da pred zaposlitvijo oziroma pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.

Aktivnost traja od najmanj 100 ur do največ en mesecVključena oseba se na konkretnem delovnem mestu preizkuša praviloma polni delovni čas delodajalca. 

Delodajalec zagotovi ustrezno mentorstvo, delovno opremo in primeren prostorDelodajalec je dolžan vsaki vključeni osebi zagotoviti mentorja. Mentor dnevno spremlja potek delovnega preizkusa vključene osebe in se ji je dolžan posvečati v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen aktivnosti. Minimalni obseg mentorstva za udeleženca delovnega preizkusa znaša 20 ur

Delodajalec predloži ponudbo s programom za izvedbo delovnega preizkusa na konkretnem delovnem mestu. V okviru ene ponudbe lahko predlaga preizkus na enem ali več delovnih mestih, na katera se v razpisanem obdobju vključujejo mladi brezposelni iz ciljne skupine povabila.

Preverite ostale aktualne razpise!

Delovni preizkusi se lahko pričnejo izvajati po sklenitvi pogodbe o izvedbi delovnega preizkusa med Zavodom in delodajalcem. Brezposelne osebe lahko začnejo izvajati preizkus šele potem, ko so na Zavodu podpisale ustrezen zaposlitveni načrt, nato uspešno opravile predhodni zdravniški pregled in ko so zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter po sklenitvi pogodbe z Zavodom.

Vir: ZRSZ

Oznake: , , ,