Razpis LIFE+ ponovno v juniju

Avtor — 15.05.2014
V kolikor se vaše podjetje ukvarja s projekti na področju varstva narave in inovativnih okoljskih tehnologij, vas bo morda razveselila novica, da bodo lahko že kmalu podprti v okviru programa LIFE+. Na voljo bo 3,4 milijarde EUR.
Razpis LIFE+ ponovno v juniju

Razpis LIFE+ ponovno v juniju (Vir slike: Freeimages.com)

Predviden datum odprtja razpisa je 16. junij 2014. Proračun v višini 3,4 milijarde evrov bo namenjen za obdobje 2014 – 2020.

Razpis je v prvi vrsti namenjen javnim in zasebnim pravnim osebam, cilj programa pa je ohranjanje okoljskega in podnebnega javnega dobrega Evropske Unije. Odvisno od teme projekta bo subvencija krila stroške v višini od 60 do 100 odstotkov.

Z nepovratnimi sredstvi bo mogoče financirati naslednje projekte: pilotne projekte, predstavitvene projekte, projekte najboljše prakse, integrirane projekte, projekte tehnične pomoči, projekte za povečanje zmogljivosti, pripravljalne projekte, projekte za informiranje, ozaveščenost in razširjanje.

Podprti bodo naslednji programi:

Preverite ostale aktualne razpise!

1. Podprogram za okolje

  • Okolje in učinkovita raba virov
  • Narava in biotska raznovrstnost
  • Okoljsko upravljanje in informacije

2. Podprogram za podnebne ukrepe

  • Blažitev podnebnih sprememb
  • Prilagajanje podnebnim spremembam
  • Podnebno upravljanje in informacije

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , , ,