Razpis: podpora Pomurski regiji

Avtor — 21.03.2014
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.
Razpis: podpora Pomurski regiji

Razpis: podpora Pomurski regiji (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu ter ustvarjanje novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

Prijavitelji lahko oddajo vlogo za posamezen sklop javnega razpisa, odvisno od višine investicije. Za sofinanciranje investicij v okviru sklopa A morajo celotni skupni stroški investicije znašati najmanj 24.400 evrov oziroma največ 122.000 evrov, za sofinanciranje investicije v okviru sklopa B pa najmanj 122.002 evrov.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

  • nakup strojev in opreme, 
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa, 
  • gradbena dela, 
  • nakup objektov in zemljišč.
Vir: MGRT
Oznake: , ,