Razpis: Pospeševanje razvoja gospodarstva v Sevnici

Avtor — 02.02.2016
Občina Sevnica je razpisala 83 tisoč evrov sredstev, namenjenih spodbujanju in pospeševanju razvoja gospodarstva v njihovi občini. Prijavite se lahko podjetniki, ki imate sedež podjetja prijavljen v tamkajšnji okolici ter ustrezate pogojem.
Razpis: Pospeševanje razvoja gospodarstva v Sevnici

Razpis: Pospeševanje razvoja gospodarstva v Sevnici (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem štirih različnih ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica. Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 83.000 evrov, ki so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica:

  • Ukrep A – Promocija izdelkov in storitev na sejmih (15.000 evrov)
  • Ukrep B – Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest (15.000 evrov)
  • Ukrep C – Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij (43.000 evrov)
  • Ukrep D – Subvencioniranje najemnin start up podjetij (10.000 evrov)

Upravičenci so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilniku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti in investirajo na območju Občine Sevnica.

Dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa morajo biti porabljena v letu 2016. Rok za prijavo je 18. maj 2016, do 17. ure. 

Vir: Obcina-sevnica.si

Napovedi pravijo, da bo do konca leta 2016 število prenosov aplikacij preseglo 211 milijard, do konca leta 2017 pa že 254 milijard. Trg aplikacij bo torej še vedno rastel, a to ne pomeni, da bo vstop nanj enostaven.


Oznake: