Razpis: Priznanje RS za poslovno odličnost

Avtor — 24.04.2014
Priznanje RS za poslovno odličnost je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.
Razpis: Priznanje RS za poslovno odličnost

Razpis: Priznanje RS za poslovno odličnost (Vir slike: Freeimages.com)

Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti – Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:

Za lažji pregled imamo razpise zbrane na enem mestu!

  • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
  • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
  • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter
  • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.

V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Rok za oddajo vlog je 22. 9. 2014, do 16. ure.

Vir: MIRS

Oznake: ,