Razpis: razvoj malega gospodarstva v Tolminu

Avtor — 18.04.2014
Občina Tolmin je objavila razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Tolminu v letu 2014. Razpis je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do 6. junija 2014 do 12. ure.
Razpis: razvoj malega gospodarstva v Tolminu

Razpis: razvoj malega gospodarstva v Tolminu (Vir slike: Freeimages.com)

Predmet javnega razpisa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d.d., Banke Koper d.d. in Abanke Vipa d.d. in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2014 sofinancirala obrestno mero.

Upravičenci morajo pridobljena kreditna sredstva vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v Občini Tolmin, oziroma za financiranje obratnih sredstev, in sicer za naslednje namene:

a.) investicije v nakup zemljišča; nakup, graditev, rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnih prostorov; nakup opreme – osnovnih sredstev,

b.) financiranje obratnih sredstev: nakup materiala.

Za kredite lahko zaprosijo naslednji upravičenci:

Preverite ostale aktualne razpise!

  • mikro podjetja,
  • mala podjetja in
  • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah.

Višina sredstev proračuna Občine Tolmin, namenjena subvenciji obrestne mere v letu 2014, znašajo 50.000 evrov. 

Vir: Tolmin.si


Oznake: , ,