Razpis Slovenskega podjetniškega sklada za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih

Avtor — 31.12.2016
Slovenski podjetniški sklad leto 2016 zaključuje z objavo še zadnjega javnega razpisa. Skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja v Uradnem listu RS in na spletni strani SPS javni razpis P7R - Mikrokredite za problemska območja v Republiki Sloveniji.
Razpis Slovenskega podjetniškega sklada za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih

Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis za mikro, mala in srednje velika podjetja s problemskih območij. (Vir slike: Pixabay)

Slovenski podjetniški sklad (SPS) mikrokredite odobrava že vse od leta 2012 dalje, tokrat pa prvič za mikro, mala in srednje velika podjetja s problemskih območij, to so: Maribor z okolico, Pomurje, Pokolpje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Mikrokrediti so izredno ugodni, postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pa hiter in enostaven. Ugodnosti so še posebej izrazite v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju,
  • nižji obrestni meri (fiksna 1,1 %),
  • ročnosti kredita do 60 mesecev,
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev.

Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR, stroški kredita pa se ne zaračunavajo.

Skupno razpisanih 12 milijonov EUR sredstev zadostuje za podporo okoli 480 mikro, malim in srednje velikim podjetjem na problemskih območjih, ki jim želi SPS neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za investicijska vlaganja, rast in razvoj ter na ta način zagotoviti nemoteno in tekoče poslovanje.

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

  • ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
  • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
  • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
  • v katerih je vsaj 1 zaposlen za polni delovni čas.

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na prijavne roke:

  • od 1. 2. 2017 do vključno 1. 5. 2017 za upravičene stroške, nastale od 1. 12. 2016 do 5. 7. 2017,
  • od 1. 6. 2017 do vključno 1. 10. 2017 za upravičene stroške, nastale od 1. 4. 2017 do 5. 12. 2017.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P7R 2016, ki ga najdete na spletni strani SPS in v Uradnem listu RS št. 84/2016. 

Oznake: