Razpis: sofinanciranje napredne rabe IKT v izobraževanju

Avtor — 27.09.2014
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov razvoja in vzpostavitev e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju.
Razpis: sofinanciranje napredne rabe IKT v izobraževanju

Razpis: sofinanciranje napredne rabe IKT v izobraževanju (Vir slike: Freeimages.com)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja in vzpostavitve inovativnih spletnih e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT za bolj odprto izobraževanje in usposabljanje za vzgojno izobraževalne zavode, javne raziskovalne organizacije, univerze in visokošolske zavode. Projekti morajo podpreti razvoj odprtega in učinkovitega sistema izobraževanja, ki bo prilagojen potrebam izvorno digitalnih generacij.

Z vsebinskega vidika bo prednostno podprt razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij, s katerimi bodo neposredno izboljšani izobraževalni procesi z vidika digitalizacije, večje odprtosti in učinkovitosti.

Upravičeni do sofinanciranja so tudi projekti razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij, s katerimi bo podprta uporaba IKT v izobraževalnih procesih (npr. enotna avtentikacija, upravljanje e-vsebin in IT sistemov, interoperabilnost). 

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • vzgojno izobraževalni zavodi po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
  • univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov,
  • javni raziskovalni zavodi in javni infrastrukturni zavodi,
  • javni zavodi, ki imajo v letu 2014 financirano aktivnost s strani ARRS.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 20. oktober 2014, do 14. ure.

Vir: MISZ


Oznake: , ,