Razpis: sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih

Avtor — 16.04.2014
Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2014 je namenjen do 40 slovenskim podjetjem, ki si želijo povečati možnosti glede prodora njihovih novih ali že obstoječih izdelkov/storitev na nov tuj trg.
Razpis: sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih

Razpis: sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih (Vir slike: Freeimages.com)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, glede možnosti:

  • prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg;
  • prodora novih izdelkov na nov tuj trg.

Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

  • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
  • ocene ustreznosti obstoječih izdelkov prijavitelja za potrebe novega tujega trga,
  • priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov prijavitelja potrebam novega tujega trga,
  • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na novem tujem trgu.

Podjetje, ki je prisotno na tujih trgih po tem razpisu je podjetje, ki je v letu 2013 realiziralo prodajo na trgih izven Slovenije ali ima na dan oddaje vloge kapitalski vložek v podjetjih s sedežem izven Slovenije.

Preverite tudi ostale aktualne razpise!

Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države, ob pogoju, da v državo podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2013 ali 2014 in v podjetjih v državi nima kapitalskih vložkov na dan oddaje vloge.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 190.000,00 EUR. Razpis je odprt do vključno 7. 5. 2014, do 12.00 ure.

Vir: SPIRIT

Oznake: , ,