Razpis: spodbujanje podjetništva v Velenju

Avtor Maja Borštnik — 05.05.2015
Komentiraj!
Mestna občina Velenje je objavila javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih spodbujanju podjetništva v tamkajšnji občini. Gre za nepovratna sredstva, dodeljena v obliki subvencij oziroma dotacij.
Razpis: spodbujanje podjetništva v Velenju

Razpis: spodbujanje podjetništva v Velenju

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju Mestne občine Velenje in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju te občine. Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo sedeža v Mestni občini Velenje, vendar bodo izvajali naložbo na tamkajšnjem območju.

Sredstva v skupni višini 150.000 evrov se dodelijo za štiri vrste namenov:

Rok za oddajo vlog je 1. junij 2015 do 9. ure
  • namen A: Sofinanciranje naložb v gospodarstvo - 100.000 evrov
  • namen B: Sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih podjetij - 30.000 evrov
  • namen C: Sofinanciranje stroškov najemnin - 10.000 evrov
  • namen D: Sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij - 10.000 evrov

Do dodelitve sredstev niso upravičeni prijavitelji, ki so bili v preteklih letih upravičeni do sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje in niso oddali poročila ali je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev. 

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, je proračunsko leto 2015. Upravičeni so izdatki, ki nastanejo v obdobju: za namen A od 1. 12. 2014 do 15. 11. 2015 ter za namene B, C in D od 1. 1. 2015 do 15. 11. 2015. 

Vir: Velenje.si

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise >>

shranjeno pod: ,
Prijavi se na e-novice!