Razpis: spodbujanje razvoja podjetništva v občini Izola

Avtor — 25.04.2014
Občina Izola je objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Izola za leto 2014. Razpis je odprt od dneva objave do 12. maja 2014, do 14.00 ure.
Razpis: spodbujanje razvoja podjetništva v občini Izola

Razpis: spodbujanje razvoja podjetništva v občini Izola (Vir slike: Freeimages.com)

Predmet javnega razpisa so nepovratna denarna sredstva (subvencije), ki se dodeljujejo za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Izola v letu 2014.

Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:

  1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (80.000,00 EUR)
  2. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij (8.000,00 EUR)
  3. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij (8.500,00 EUR)

Za lažji pregled imamo razpise zbrane na enem mestu!

Upravičeni prejemniki so mikro, male in srednje gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah. Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči.

Podjetja imajo sedež dejavnosti na območju občine Izola. Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 96.500 EUR.

Vir: Izola.si

Oznake: ,