Razpis: večja energijska učinkovitost pri podjetnikih

Avtor — 15.03.2014
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., je objavila nov razpis, v katerem ponuja nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 16. maja 2014.
Razpis: večja energijska učinkovitost pri podjetnikih

Razpis: večja energijska učinkovitost pri podjetnikih (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;

B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;

C. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;

D. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;

E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;

F. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;

G. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;

H. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

V okviru tega razpisa se lahko sofinancirajo projekti, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.

Vir: GEN-I

Oznake: , , ,