Razpis za inovativne projekte s pozitivnim vplivom na okolje

Avtor — 23.07.2014
Vsi, ki imate inovativen projekt, povezan s pozitivnim vplivom na okolje, in ki izkazuje dodano vrednost Evropski Uniji, imate v okviru razpisa LIFE možnost pridobiti 60 odstotkov sofinanciranja s strani Bruslja ter 10 do 20 odstotkov s strani Slovenije.
Razpis za inovativne projekte s pozitivnim vplivom na okolje

Razpis za inovativne projekte s pozitivnim vplivom na okolje (Vir slike: Freeimages.com)

Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane na območju Evropske Unije, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.

Projekti se morajo izvajati na sledečih področjih:

  • voda, poplave in suše (tehnologije pitne vode, reciklaža, predelava vode, pritiski kemičnih onesnaževalcev, ukrepi za varčevanje z vodo, obvladovanje poplavne ogroženosti in suše…)
  • odpadki (ponovna uporaba, ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, upravljanje s plastičnimi odpadki, ravnanje z nevarnimi odpadki)
  • tla in gozdovi (zelena javna naročila, o napredne metodologije za prikaz trajnostnega upravljanja gozdov, naprave za izgorevanje biomase, projekti trajne mobilnosti, razvoj tehnologij za preprečevanje in zmanjšanje onesnaženja)
  • ozaveščanje (voda, odpadki, učinkovita raba virov, kakovost zraka in emisije, okolje in zdravje, boj proti okoljskem kriminalu, izmejava dobrih praks…)

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Proračun za obdobje 2014 – 2020: 3,4 milijarde evrov

Ciljne skupine: javne in zasebne pravne osebe

Cilj programa: ohranjanje okoljskega in podnebnega javnega dobrega Evropske Unije.

Višina subvencije: med 60 in 100 odstotki (odvisno od teme projekta)

Vir: Tiko pro d.o.o.

Oznake: ,