Razpis: začetne investicije v Mariboru in okolici

Avtor — 30.03.2014
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo nov razpis, namenjen sofinanciranju začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico. Rok za oddajo vlog je 28. april 2014, do 12. ure.
Razpis: začetne investicije v Mariboru in okolici

Razpis: začetne investicije v Mariboru in okolici (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja ali ohranjanja delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Kungota, Hoče – Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Upravičeni stroški so po tem javnem razpisu:

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
  • gradbena dela,
  • nakup objektov in zemljišč.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša 1.641.000 €, za leto 2015 pa 1.678.000 €. 

Vir: MGRT


Oznake: , ,