Se boste letos predstavili s svojo inovacijo?

Avtor — 27.06.2014
Agencija SPIRIT Slovenija bo do 18. septembra oziroma do prejema prvih 200 prijav zbirala inovacije za predstavitev na letošnjem Slovenskem forumu inovacij, ki bo potekal med 12. in 13. novembrom 2014.
Se boste letos predstavili s svojo inovacijo?

Se boste letos predstavili s svojo inovacijo? (Vir slike: Freeimages.com)

Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev o inovativnosti, namenjena predstavitvi najboljših in najbolj perspektivnih inovativnih proizvodov, storitev in poslovnih modelov. Letos bo na sporedu med 12. in 13. novembrom 2014. Agencija SPIRIT Slovenija vabi k prijavi vse avtorje izumov, invencij in inovacij, ki se želite predstaviti in sodelovati na dogodku. 

Vse prijavljene inovacije bodo na kratko predstavili v nacionalnem Katalogu slovenskih inovacij 2014 in na spletu, najboljšim pa ponujajo tudi možnost brezplačne predstavitve s plakatom in na posebej opremljenem razstavnem prostoru.

Na letošnjem dogodku bodo predstavili vsaj 45 najbolje ocenjenih inovacij. Najboljši iz vsake kategorije bodo deležni slavnostne podelitve priznanj za inovacije, dodatne predstavitve v medijih in druge javne promocije, tudi v tujini.

Prijave bodo razvrstili v več kategorij:

  • inovativni proizvod (oblikovanje novega proizvoda ali bistvena izboljšava obstoječega proizvoda)
  • inovativna storitev (oblikovanje nove storitve ali bistvena izboljšava obstoječe storitve; kategorija zajema tako storitve povezane s tehnologijami, kakor tudi ostale storitve, npr. s področja turizma, kulture, medijev, marketinga, zdravstva, kakovosti življenja, ohranjanja planeta, kulturne dediščine, itd.)
  • inovativni poslovni model (pomembno izboljšan obstoječi poslovni model, ki se razlikuje od stanja na trgu in predstavlja inovativen način poslovanja v smislu pridobivanja vrednosti v obstoječih ali nastajajočih podjetjih).

Vir: SPIRIT Slovenija


Oznake: , , ,