Ustvarite energijsko učinkovito podjetje

Avtor — 30.06.2014
Energetika Ljubljana d.o.o. vabi k prijavam na razpis, s katerim bo podelila nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih v večih občinah.
Ustvarite energijsko učinkovito podjetje

Ustvarite energijsko učinkovito podjetje (Vir slike: Freeimages.com)

Finančne spodbude so namenjene naslednje občine: Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova – Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer za naslednje ukrepe:

  • 1A – vgradnja novega kotla z visokim izkoristkom v skupni kotlovnici ob istočasni prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina;
  • 1B – vgradnja nove skupne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ob istočasni prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja;
  • 1C – vgradnja nove skupne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenja dotrajano toplotno postajo;
  • 2A – vgradnja individualnega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom ob istočasni prvi priključitvi na sistem distribucije plina;
  • 2B – vgradnja nove individualne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ob istočasni prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja;
  • 2C – vgradnja nove individualne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenja dotrajano toplotno postajo;
  • 3 – vgradnja kotla na utekočinjeni naftni plin z visokim izkoristkom na območju, kjer je predvidena izgradnja distribucijskega omrežja na zemeljski plin;
  • 4 – vgradnja plinske toplotne črpalke.

Preverite ostale aktualne razpise!

Višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša za ukrepe 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C in 4 skupno 150.000 evrov ter za ukrep 3 15.000 evrov. 

Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje do 13. 10. 2014.

Vir: Energetika-lj


Oznake: ,