Za socialna podjetja na voljo 4 milijone evrov

Avtor — 14.03.2016
Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijone evrov za podjetja s statusom socialnega podjetja.
Za socialna podjetja na voljo 4 milijone evrov

Za socialna podjetja na voljo 4 milijone evrov (Vir slike: Pixabay.com)

Razpis je namenjen socialnim podjetjem

Na razpis se lahko prijavijo podjetja s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.

Postopek pridobitve mikrokredita za socialna podjetja je hiter in enostaven, bistvenega pomena pa so njegove ugodnosti v obliki:

  • nižjih zahtev po zavarovanju,
  • nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),
  • kredita do maximalne višine 25.000 evrov na podjetje,
  • ročnosti kredita do 60 mesecev,
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • brez stroškov kredita.

Podjetja lahko pridobijo do 25 tisoč evrov kredita

Najnižji znesek kredita znaša 1.000 evrov, najvišji znesek kredita pa znaša 25.000 evrov. 

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vloge: 31.03.2016, 10.04.2016, 10.5.2016, 10.07.2016 in 10.09.2016, s skrajnim rokom črpanja kredita 10.10.2016 in skrajnim rokom nastanka upravičenih stroškov 15.10.2016.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki bodo prispele po prijavnem roku 10.09.2016, se kot prepozne zavržejo.

Vir: Podjetniskisklad.si

Oznake:
Iskanje
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>

Vse za podjetje