Registracija obrtnih dejavnosti

Avtor — 20.02.2011

Za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti ter dejavnosti domače in umetnostne obrti je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, za kar je treba izpolnjevati tudi določene pogoje. V nadaljevanju si preberite seznam dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje.

Registracija obrtnih dejavnosti

Obrtne dejavnosti (Vir slike: sxc.hu)

Obrtne dejavnosti

Dejavnosti, za katere je potrebno obrtno dovoljenje, opredeljuje obrtni zakon. V Uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti so določene dejavnosti, ki so opredeljene kot:

 • obrtne dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje na osnovi ustrezne poklicne usposobljenosti,
 • obrtne dejavnosti, za katere ni potrebna ustrezna poklicna usposobljenost in ni potrebno pridobiti obrtnega dovoljenja
 • in obrti podobne dejavnosti.

Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti ter dejavnosti domače in umetnostne obrti se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register. Za obrtne dejavnosti, za katere ni predpisana poklicna usposobljenost, se stranki po uradni dolžnosti izda sklep o vpisu v obrtni register.

Pravica do opravljanja obrti podobne dejavnosti se pridobi z vpisom v obrtni register. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije opravi vpis v obrtni register po uradni dolžnosti na podlagi obvestila upravljalca poslovnega registra (AJPES) o vpisu majhne družbe oziroma samostojnega podjetnika, ki opravlja obrti podobno dejavnost kot glavno dejavnost.

Vsi postopki se izvedejo na območni obrtni zbornici, kjer je sedež poslovnega subjekta.

Obvezno članstvo v obrtni zbornici določa obrtni zakon. Višina članarine je določena glede na velikost (s. p. ali gospodarske družbe brez zaposlenih – 20 evrov mesečno, najvišja članarina znaša 50 evrov mesečno, če ima s. p. ali družba 10 in več zaposlenih).

Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti določa obrtne in obrti podobne dejavnosti, obrtne dejavnosti, ki zahtevajo posebno poklicno usposobljenost in storitvene dejavnosti, ki lahko vključujejo prodajo na drobno določenega blaga uporabljenega pri opravljanju storitve. Nasprotno se ne nanaša na samostojne podjetnike, gospodarske družbe ali obrtne zadruge, ki opravljajo navedene dejavnosti v okviru obvezne gospodarske javne službe.

Obrtne dejavnosti, ki v skladu z uredbo zahtevajo posebno poklicno usposobljenost, za njihovo opravljanje pa je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, so navedene v naslednji tabeli:

Šifra

Dejavnost

Minimalna poklicna  usposobljenost

10.110

Proizvodnja mesa, razen perutninskega

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)– predelovalec mesa (in mesnin)

10.120

Proizvodnja perutninskega mesa

NPK- predelovalec mesa (in mesnin)

10.130

Proizvodnja mesnih izdelkov

NPK- predelovalec mesa (in mesnin)

16.230

Stavbno mizarstvo in tesarstvo

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

24.510

Litje železa

NPK- livar

24.520

Litje jekla

NPK- livar

24.530

Litje lahkih kovin

NPK- livar

24.540

Litje drugih neželeznih kovin

NPK- livar

25.110

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

25.210

Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

25.290

Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

25.300

Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • proizvodnja kotlov za vodno ali druge pare

 

 

 • proizvodnja pomožnih naprav parnih postrojev:

 

 

– kondenzatorjev, grelnikov napajalne vode, pregrevalnikov, zbiralnikov in hranilnikov pare

 

 

– proizvodnja delov za parne kotle

 

25.611

Prekrivanje kovin s kovino

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

25.619

Druga površinska in toplotna obdelava kovin

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

26.600

Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • proizvodnja medicinskih laserskih naprav

 

 

 • proizvodnja endoskopskih naprav in opreme

 

 

 • proizvodnja naprav za steriliziranje mleka in hrane s sevanjem

 

 

 • proizvodnja pacemakerjev in slušnih pripomočkov

 

27.110

Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

27.120

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

27.330

Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

27.400

Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo:

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

 

 • proizvodnja svetlobnih znakov in napisov

 

 

 • proizvodnja opreme za razsvetljavo za prometna sredstva

 

27.900

Proizvodnja drugih električnih naprav:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • proizvodnja električnih naprav za odpiranje in zapiranje vrat

 

 

 • proizvodnja različnih električnih zvočnih ali vizualnih naprav za signalizacijo (npr. zvonci, sirene)

 

 

 • proizvodnja elektromagnetov, elektromagnetnih in trajnomagnetnih zapor, pritrdil, zavor, sklopk, vpenjal ali dvigovalnih glav

 

 

 • proizvodnja električnih izolatorjev in izolirnih fitingov, razen delov iz stekla ali keramike

 

 

 • proizvodnja ogljikovih ali grafitnih elektrod

 

 

 • proizvodnja različnih električnih strojev in naprav kot so pospeševalniki delcev, generatorji signalov, naprave za elektrovarjenje, elektrolizo, elektroforezo, ultrazvočnih čistilnih naprav (razen laboratorijskih)

 

 

 • proizvodnja omejevalnikov prenapetosti (za visoke napetosti), avtomatskih izklopnih stikal

 

 

 • proizvodnja ionizatorjev zraka

 

28.110

Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • proizvodnja batnih motorjev z notranjim zgorevanjem (razen za zrakoplove, avtomobile, motocikle):

 

 

– ladijskih motorjev

 

 

– proizvodnja delov za motorje z notranjim zgorevanjem: batov, batnih obročkov, uplinjačov, ventilov ipd.

 

 

– proizvodnja motorjev z notranjim zgorevanjem za industrijsko uporabo

 

28.210

Proizvodnja peči in gorilnikov:

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

 

 • proizvodnja električnih fiksnih naprav za ogrevanje prostora, električnih grelnikov za plavalne bazene

 

 

 • proizvodnja neindustrijskih neelektričnih fiksnih naprav za ogrevanje, npr. sončno, parno, oljno ogrevanje in podobne ogrevalne naprave

 

 

 • proizvodnja neindustrijskih električnih in drugih peči in neelektričnih peči za ogrevanje prostora

 

28.220

Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • proizvodnja naprav za dviganje, prekladanje, nakladanje, razkladanje na ročni ali motorni pogon:

 

 

– škripcev, vitlov, dvigalk

 

 

– derikov, žerjavov, dvižnih okvirjev, mostnih transporterjev

 

 

– transportnih vozičkov in viličarjev z ali brez lastnega pogona

 

 

– mehanskih manipulatorjev, viličarjev in industrijskih robotov, posebej skonstruiranih za dvigovanje, prestavljanje, nakladanje ali razkladanje

 

28.240

Proizvodnja ročnih strojev in naprav

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

28.250

Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

28.290

Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene:

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

 

 • proizvodnja hladilnih stolpov in podobnih naprav za hlajenje s kroženjem vode

 

 

 • proizvodnja libel, merilnih trakov in podobnih naprav, preciznega mehanskega orodja (razen optičnega)

 

 

 • proizvodnja delov za stroje za splošno rabo

 

 

 • proizvodnja toplotnih izmenjevalnikov

 

28.410

Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin:

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

 

 • proizvodnja večfunkcijskih polavtomatskih strojev za obdelavo kovin (obdelovalnih centrov)

 

 

 • proizvodnja stružnic, vrtalnih in rezkalnih strojev za obdelavo kovin

 

 

 • proizvodnja izrezovalnih, izsekovalnih strojev za obdelavo kovin

 

 

 • proizvodnja vlečnih klopi in strojev za obdelavo žice

 

 

 • proizvodnja strojev in kladiv za kovanje, tudi v utopah, stiskalnic, tudi hidravličnih

 

 

 • proizvodnja delov za stroje za preoblikovanje in obdelavo kovin

 

28.490

Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev:

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

 

 • proizvodnja strojev za obdelovanje lesa, trde gume, trde plastike, stekla, kamna ali drugih materialov razen kovin, tudi z ultrazvokom, laserjem, s plazmo, z magnetnimi impulzi in elektroerozijo

 

 

 • proizvodnja vpenjalnih naprav za obdelovance ter orodja in posebnih naprav za obdelovalne stroje

 

 

 • proizvodnja strojev za drobljenje in stiskanje materialov razen kovin

 

 

 • proizvodnja fiksnih strojev za spenjanje, zbijanje, lepljenje ali drugo spajanje lesa, plastike ali drugih nekovinskih materialov

 

28.910

Proizvodnja metalurških strojev

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

28.920

Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev:

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

 

 • proizvodnja mešalnikov za beton in malto

 

 

 • proizvodnja strojev za zemeljska dela:

 

 

– bagrov, buldožerjev, plugov, separatorjev, ravnalnikov, skreperjev, strojnih žlic, žličnih nakladalnikov ipd.

 

 

– proizvodnja plugov za buldožerje in žlic za nakladalnike

 

28.930

Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

28.940

Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

28.950

Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

29.310

Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

29.320

Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila:

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

 

 • proizvodnja sedežev za motorna vozila

 

32.500

Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • proizvodnja injekcijskih brizgalk, medicinskih igel, katetrov, kanil, zrcal, plošč in vezi za kosti ipd.

 

 

 • proizvodnja mehanskih terapevtskih pripomočkov, masažnih naprav, pripomočkov za psihološko testiranje, ozonsko terapijo, terapijo s kisikom, umetno ventilacijo

 

 

 • proizvodnja ortopedskih in protetičnih pripomočkov:

 

 

– bergel, ortopedskih pasov, suspenzorjev, opornic, umetnih vezi in drugih umetnih delov telesa, ortopedske obutve

 

 

– proizvodnja medicinskih termometrov

 

 

– proizvodnja stekel za očala, kontaktnih leč, zaščitnih in sončnih očal ter očal za korekturo vida

 

 

– proizvodnja medicinskega, stomatološkega in veterinarskega pohištva, operacijskih miz, bolniških postelj in stomatoloških stolov z mehanskimi dodatki

 

 

– popravila in vzdrževanje proizvodov iz tega podrazreda

 

33.120

Popravila strojev in naprav

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

33.130

Popravila elektronskih in optičnih naprav

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

33.140

Popravila električnih naprav

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

33.200

Montaža industrijskih strojev in naprav

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

38.120

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • zbiranje odpadnih olj, baterij, odpadnih kemikalij ipd.

 

41.200

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

42.110

Gradnja cest:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • gradnja cest in drugih prometnih površin za cestni promet

 

42.130

Gradnja mostov in predorov

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

42.210

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

42.220

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko intelekomunikacije

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

42.990

Gradnja drugih objektov nizke gradnje:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • gradnja športnih objektov razen stavb:

 

 

– stadionov, aren, plavalnih bazenov, teniških igrišč, igrišč za golf ipd.

 

43.210

Inštaliranje električnih napeljav in naprav

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

43.220

Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

43.910

Postavljanje ostrešij in krovska dela

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

43.990

Druga specializirana gradbena dela

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

45.200

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

45.400

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • popravila in vzdrževanje motornih koles

 

47.781

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • dejavnost optikov

 

 

 • montaža in vstavljanje leč v okvirje očal ipd.

 

 

 • popravila očal

 

71.200

Tehnično preizkušanje in analiziranje:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • merjenje in analitično testiranje kemičnih, mehanskih in drugih lastnosti materialov in izdelkov z različnimi postopki:

 

 

– merjenje čistoče vode ali zraka, radioaktivnosti; analiza možnih polutantov, kot npr. dima, odpadnih vod

 

81.220

Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • specializirano čiščenje stavb:

 

 

– čiščenje dimnikov, kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi, odsesalnikov ipd.

 

95.110

Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot:

NPK- vzdrževalec računalniške strojne opreme;

strokovni sodelavec za računalniške sisteme in omrežja

95.120

Popravila komunikacijskih naprav

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

95.210

Popravila elektronskih naprav za široko rabo

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

95.220

Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

96.010

Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

NPK- vzdrževalec tekstilij

96.021

Frizerska dejavnost

Srednja poklicna šola ustrezne smeri

96.022

Kozmetična in pedikerska dejavnost

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

96.090

Druge storitvene in nerazvrščene dejavnosti:

Srednja strokovna šola ustrezne smeri

 

 • tetoviranje, piercing ipd.

 

Pridobitev obrtnega dovoljenja ureja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki na podlagi dovoljenja in vpisa v obrtni register podeljuje pravico do opravljanja obrtne dejavnosti ter dejavnosti domače in umetnostne obrti. Stroški za pridobitev obrtnega dovoljenja znašajo 111 evrov, 15 dni po vložitvi vloge pa vlagatelj že prejme svoje dovoljenje.

Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja mora predstavnik družbe vložiti pri pristojnem organu ali prek sistema e-VEM, pred tem pa mora biti dejavnost za katero vlaga vlogo že registrirana.

VIRI:

Preberite tudi: Registracija dejavnosti s posebnimi pogoji.

 • Uradni list RS
 • E-uprava
 • Obrtni zakon (Ur. l. št. 40/2004, 117/2006, 102/2007)
 • Zakon o trgovini (Ul.. l. št. 24/2008)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Ur.l. št. 37/2009)

Oznake: , , , , , ,